Öğretmen Diyarı

Usta Öğreticiler nasıl görevlendilmeli?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 17.04.2013 tarih ve 644115 sayılı Usta Öğreticiler hakkındaki yazısı ekte gönderilmiştir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 62045208/902.01/644115
Konu: Usta Öğreticiler

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik,
*Atölye ve meslek dersi öğretmenlerine ek ödemeler hakkında yazı

b) Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

c) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar,

d) 08/04/2013 tarihli ve 71915066/869/503032 sayılı yazı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı otelcilik ve turizm meslek liselerinde ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (c) karar kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere usta öğretici olarak görevlendirilenlerin; yıllık ücretli izin, tazminat, işsizlik maaşı, aile yardımı, gece ücreti, borçlanma, rapor kullanımı, askerlik hizmeti, banka promosyonları ile işten çıkarılmalar vb. hususlarda belirsizliklerin olduğu Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görüşü alınmış olup buna ilişkin ilgi (d) görüş yazısı ekte gönderilmiştir.

Usta öğreticilerin görevleri ile ilgili olarak ilgi (a) Yönetmeliğin 12'nci maddesinde; "Yüksek öğretim kurumlarının okul öncesi eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilebilir. Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapacak usta öğreticiler ise; beceri öğretimi ve uygulamalarında, iş ve teknik eğitim, seçmeli dersler ve branşlarındaki atölye ve meslek derslerinin okutulmasında görevlendirilirler. Usta öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, okulun imkân ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat doğrultusunda kurum müdürü tarafından tespit edilir ve kendilerine yazılı olarak bildirilir." denilmektedir. Buna göre usta öğreticilerin görevlendirilmeleri, yukarıdaki madde hükmüne göre yapılması gerekmektedir. Bunun dışında görevlendirme yapılması hukuken mümkün bulunmamaktadır. Aksine işlem yapanlar hakkında kamu zararının tahsilin yönelik işlem yapılacağının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Ayrıca ilgi (b) Yönetmeliğin 271'inci maddesinde de usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve ileride telafisi güç hukuki bir durumla karşılaşılmaması bakımından uygulamanın ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri, ilgi (c) Karar ve ilgi (d) yazıdaki açıklamalara göre yapılmasını, görevlendirmelerde ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesini ve bu konuda İlinizde faaliyet gösteren mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının bilgilendirilmesini rica ederim.

İbrahim ÜZKURT
Bakan a.
Genel Müdür V.

Memurlar.Net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol