Öğretmen Diyarı

Üniversitelerde İkinci Öğretimde Fazla Mesai Resmi Gazetede Yayımlandı

Yetkili Sendika olarak talep ve takip ettiğimiz, üniversitelerin 2. öğretiminde çalışan akademik ve idari personelin fazla mesai ücretlerini düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı 5 aylık bir gecikmenin ardından bu gün yayımlandı. Üniversitelerde, ikinci öğretimde çalışan akademik ve idari personele, fazla çalışma ücreti verilecek.30 Kasım 2013 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı şöyle:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAYAPILACAK İKİNCİ ÖĞRETİMDEGÖREV ALACAK ÖĞRETİMELEMANLARINA ÖDENECEK DERSÜCRETLERİ İLE GÖREVLİ AKADEMİKYÖNETİCİLER VE ÖĞRETİMELEMANLARI İLE İDARÎPERSONELEÖDENECEK FAZLAÇALIŞMA ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
 
MADDE 1 - 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “YükseköğretimKurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına ÖdenecekDers Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî PersoneleÖdenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar”ın 2 nci maddesi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
 
“Madde 2 - Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğretimelemanları ile idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra ikinci öğretime yönelik fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda elli saati geçmemek üzere yılı merkeziyönetim bütçe kanununda belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı tutarındafazla çalışma ücreti ödenirKadroları ikinci öğretim yapılan birimlerde olmakla birlikte fiilen ikinci öğretimde görev almayanlara fazla çalışma ücreti ödenmezKadroları diğerbirimlerde bulunanlardan ikinci öğretim yapılan birimlerde usulüne uygun olarak görevlendirilenlere de aynı şekilde fazla çalışma ücreti ödenebilir. Fazla çalışma ücretiödenebilecek personel sayısı; ikinci öğretim yapılan birimlerin kadrolarında bulunanlar içinbirim kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 30’unu, diğer birimlerdengörevlendirilenler için ise üniversite kadrolarında bulunan idari personel sayısının % 10’unu geçemez.
 
Her ne suretle olursa olsun, ilgili mevzuatına göre normal mesai saatleri dışında fazlaçalışmaları karşılığında ücret alanlaraaynı çalışmalar için bu madde hükümlerine göreayrıca ödeme yapılmaz.
 
Bir eğitim-öğretim döneminde öğretim elemanlarına 1 inci madde uyarınca ödenecek ekders ve sınav ücretleri ile personele bu madde uyarınca ödenecek fazla çalışmaücretlerinin toplamıilgili eğitim-öğretim döneminde tahsil edilen ikinci öğretimücretlerinden öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlıksporkültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere ayrılacak paydan sonra kalan tutarın % 70’ini hiçbir şekilde aşamaz.”
 
MADDE 2 - Bu Karar, 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihindeyürürlüğe girer.
 
MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür
haber
meb personeli.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim