Öğretmen Diyarı

Ülkelerin gelişmişliği eğitilmiş insan gücü kadardır

Ülkelerin gelişmişliği eğitilmiş insan gücü kadardır


Tüm dünyada gelişmiş ülkeler ekonomik ve teknolojik gelişmelerini ve kalkınmalarını eğitimle başardılar. Bütçelerindeki en büyük payı eğitime ayırdılar. Ülkelerin kalkınması ve gelişmişlik düzeyi eğitilmiş nitelikli insan gücü kadardır. Dünyanın bir kısım iktisatçıları da “Eğitim çok pahalı bir yatırım ancak ondan pahalısı ise cehalettir” diyerek eğitim yatırımlarını destekleyip ve teşvik etmişlerdir. Bilimsel ve çağdaş eğitimden uzak olan ülkelerde kargaşa ve huzursuzluk olur.


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Tahsili ve terbiyesi mükemmel olan milletlerin eğitilmesi kolay, esir edilmesi zordur” diyerek ve eğitimli bir milletin nasıl olabileceğini anlatıyor. Kurtuluş Savaşı sırasında ve hemen sonrasında yaptığı eğitim reformları ve başlattığı eğitim seferberliği, ülkemizin aydınlanmasında ve kalkınmasında onun en büyük hedefi ve ülküsü oldu.


Bir ülkenin kalkınması, refah düzeyinin artması, demokrasinin yerleşmesi, hukuk üstünlüğünün sağlanması, bilimsel ve çağdaş eğitimle mümkün olur.  Ülkelerin eğitimlerini belirleyen değişmez üç temel faktör vardır:

1 - Uygulanan eğitim sisteminin amacı, yani devletin eğitim politikası. Diğer bir ifade ile devlet hangi nitelikte insanlar yetiştirmeyi hedefliyor?

2 - Yetiştirdiği öğretmenlerin niteliği,

3 - Öğrenci başına harcanan para.


Bütçenin yüzde 70’i personel giderlerine

Yukarda saydığımız şartları ülkemizin eğitim politikasıyla kararlaştırdığımızda bizde uzun yıllardır uygulanan ve sürekli değişen eğitim politikalarının sonuçları ortada. 2014 yılında 55.7 milyarlık eğitim bütçesinin yüzde 70’i personel giderlerine, geri kalan yüzde 30’u da tüm giderlere ayrıldı. Ancak bunlardan 1 milyar 677 milyon 322 TL’si devlet parasız yatılı öğrenciler, burslar ve diğer cari transferler için. Öğrencinin niteliğinin geliştirilmesi için başka bir para ayrılmadı.


Öğrenci niteliği

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında tüm resmi ve özel okullarımızda 16 milyon 600 bin öğrenci okuyor. Bu sayı üniversitelerle birlikte 21 milyon civarına ulaşıyor. Bu genç nüfusumuz gittikçe yaşlanan Avrupa nüfusuyla kıyaslandığında Türkiye için büyük bir şans ve avantaj olarak görülüyor. 

Bu konuda bazı uzmanlar, “Böyle genç bir nüfus bir ülke için ancak 90 yılda bir gelen şanstır” diyorlar. Ve “Ama eğer bunları iyi eğitmezseniz katlanmak zorunda kalırsınız” diye ekleyerek eğitimsiz gençliğin ülke için ne kadar sıkıntı olacağını da belirtiyorlar ve uyarıyorlar.


Bu kadar büyük olan genç nüfusumuzu nitelikli ve donanımlı yetiştiremezsek onlara milli ülkü ve milli hedefler belirleyemezsek çağın gereklerine uygun onlara altyapı imkanları sunamazsak ülke olarak büyük bir sorumluluk taşırız. Eğer bunları gerçekleştirirsek de 21. yüzyılda Türkiye’yi yıldız ülke, lider ülke yapabiliriz.


Nasıl bir eğitim vermeliyiz?

- Ticaretin, üretimin ve ekonominin küreselleştiği bir dünyada gençlerimize uluslararası rekabete açık lisan bilen nitelikli bir eğitim vermeliyiz. 

- Duygu ve düşüncelerinde milli hayal ve hedeflerinde ulusal rekabet gücüne sahip nitelikli bir gençlik yetiştirmeliyiz. 

- Bireysel yeteneklerin ortaya çıktığı , yaratıcılık düşüncelerinin ortam ve imkan bulduğu, özgüvenin zirve yaptığı kimlikli ve kişilikli lider bir gençlik yetiştirmeliyiz. 

- Bu kriterlerde insan yetiştiren ülkelerde insanlar huzur ve güven içerisinde özgürce yaşarlar.


Eğitimdeki olumsuzluklar

12 yıllık süre içerisinde eğitim gibi çok ciddi ve önemli bir bakanlıkta 5 bakan, 5 müsteşar, 360 bakanlık üst düzey yönetici ve idarecisi taşradaki 68 tane il müdürü ve 200 civarında müdür yardımcısı ve şube müdürü değiştirildi. 

Yine bu süre içerisinde eğitimin niteliğini doğrudan etkileyen müfredatlar ve sınav sistemleri değiştirildi. 

Her gelen bakan eğitime büyük reform yaptığını zannedip önce sınav sistemini değiştirdi. Dünyanın hiçbir yerinde temel eğitimden ortaöğretime geçişteki sınav sistemini 5 yılda 3 defa değiştiren bir ülke yoktur.

Ömer BALIBEY - MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Eski Genel Müdürü

\"Hürriyet\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol