Öğretmen Diyarı

Türk Eğitim Sistemi ve Liselerin Çöküşü

Türk eğitim sisteminin temel taşlarından biri de “Lise” eğitimidir.
On yıl önce FEN LİSELERİ ve ANADOLU LİSELERİ tüm eğitim sisteminin amiral gemisi idi.
Bu okullara öğretmen seçimi meslekte beş yılını dolduran öğretmenler arasından sınavla seçilirdi.
Öğrencilerde tüm öğrenciler arasında yapılan merkezi sınavla en yüksek puan alanlar arasından seçilirdi.
Artık FEN LİSELERİ VE ANADOLU LİSELERİ bir anlam taşımıyor.Tüm liseler FEN ve ANADOLU liselerine dönüşmüş durumda. 500 puanla da 300 puanla da tüm liselere gidiliyor.
İşin acı yanı mesleki teknik liselerden mezun olanlar hariç diğer liseleri bitirip iyi bir üniversite kazanamayanlar “vasıfsız lise mevzunu” olarak sokaklara dağılıyor.

 
Meslek liselerinin önemi tam da burada ortaya çıkıyor.
Bilindiği üzere son yıllarda tüm dünyada ekonomik, sosyal, kültürel ve daha pek çok alanda hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Sanayi toplumundan bilgi ve teknoloji toplumuna geçilmekte ve ülkeler bu yeni çağa uygun olarak yeniden yapılanmaktadır. Ülkemizin ileri ülke toplumları arasında hak ettiği yeri alması; gelişen teknolojiyi takip etmesi, bunu mal ve hizmet üretimine yansıtması, teknoloji üreten ve satan bir ülke konumuna gelmesi ile mümkündür.
Bu kalkınma çabası içinde eğitim öncelikli sektör olmalıdır. İyi eğitilmiş genç nüfus, 21. yüzyılda gerek ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasında, gerekse Avrupa Birliği’ne tam üye olma hedefimiz açısından Türkiye’nin en büyük avantajı olacaktır.
Bu çerçevede 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında,
-Cumhuriyetçi, laik, evrensel, ulusal kültürü gelişmiş, düşünme, algılama ve problemleri çözme yeteneklerine sahip, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusu gelişmiş, bilime ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir eğitim politikası izleneceği,
– Uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında ileri teknoloji kullanımı, geliştirilmesi ve üretilmesinin birinci öneme sahip olacağı, bu anlamda, genç insan gücü potansiyelinin değerlendirilmesi ve niteliğinin arttırılarak üretim sürecine katılımının sağlanması gerektiği,
– Eğitim sisteminin bu amaca hizmet edebilecek dinamik bir yapıya kavuşturulacağı,
– Nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek öğretim kademelerinde örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitime önem verileceği,
– Örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitimin dünya standartlarına yükseltilmesine, meslek standartları ve sertifikasyon sistemi üzerinde çalışmaların tamamlanmasına, okul ve iş hayatı ilişkilerinin geliştirilmesine önem verileceği, ifade edilmektedir.
 Türkiye dünya ekonomisiyle entegrasyon için bir yandan küreselleşme hareketinin içinde yer alırken diğer yandan Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini de devam ettirmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizin ihtiyacı olan her türlü ara insan gücünü yeter sayıda ve nitelikte yetiştirmek için, ortaöğretimde yeni bir yapılanmaya gidilerek mesleki ve teknik eğitime önem, öncelik ve ağırlık verilmesi gerekmektedir.
Ana ve babalar bu durumu iyi inceleyip çocuklarını mesleki liselere yönlendirmeli ve liseyi bitiren her gencin en azından hayatını kazanacağı bir mesleki diplomayla mezun olmasını sağlamalı.
Halit KILIÇ/ EĞİTİMCİ


Haber Kaynağı: http://www.rizeninsesi.net/2015/11/12/turk-egitim-sistemi-ve-liselerin-cokusu/#ixzz3rNa1qWUS

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol