Öğretmen Diyarı

TÜRK EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİ HAKKINI ARIYOR!

''Atanamayan 24BİN  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeninden Sadece Birinin Çığlığıyım Ben

 

Sayın Yetkili,

 

Ben, bu yıl sınava giren 24BİN Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeninden Sadece Birisiyim.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği en fazla mezunu olmasına rağmen, diğer branşlara nazaran daha fazla açığı olmasına rağmen 40 binlik Eylül 2014 atamasında Türk Dili ve Edebiyatına 1115 gibi komik bir sayıda alım yapılmıştır.Bu kadar az alım yapıldığı için 78,549 gibi yüksek bir puan ve 1672 gibi iyi bir sıralama ile atanamayan bir edebiyat öğretmeniyim.

 

Bölümümüz her yıl ortalama 6500 mezun vermektedir. Yani seneye 30BİN gibi devasal bir sayı ile sınava girilecek.1115 gibi komik bir sayıda alım yapıldığı için diğer branşlarda her iki-üç kişiden biri atanırken bizde her otuz kişiden sadece biri atanabilmektedir. Görüldüğü gibi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Mezunları Mağdurdur.

 

ÇÜNKÜ:

 

24BİN mezun ile en fazla mezun bizde !

Sayın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, gelecek on yıllık süreçte öğretmen eğitimi ve istihdamını planlamak amacıyla hazırlanan “Öğretmen İstihdam Projeksiyonları Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi ’’nde öğretmen ihtiyacının 140 bine ulaşacağını ve gelecek 10 yılda en çok ihtiyaç duyulacak öğretmenlerin ilk beşini verirken Türk Dili ve Edebiyatı 4. sıradadır. MEB- İKOP Projesi Akademik Koordinatörü, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Akçamete, “ Şu anda Milli Eğitim Bakanlığının yalnızca Türk Dili ve Edebiyatı,din kültürü ve ahlak bilgisi, rehber öğretmen, felsefe, matematik, ikinci yabancı dil, coğrafya, biyoloji, müzik, İngilizce, fizik, kimya veya kimya teknolojisi öğretmenliklerinde kontenjan artışında ihtiyaç var. 2012-2023 döneminde en çok istihdam sağlayan ilk beş alan sırasıyla sınıf öğretmenliği 246 bin, İngilizce öğretmenliği 75 bin, okul öncesi öğretmenliği 62 bin, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 58 bin, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 51 bin olacak. Bu dönemde bilişim teknolojileri ve sınıf öğretmenliği dışındaki tüm alanlarda istihdamın artacağı tahmin ediliyor’’ demiştir. Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Kavak, önümüzdeki 10 yılda 10 bin ve üzeri istihdam artışı beklenen alanların , Türk Dili ve Edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce,i beden eğitimi, rehber ve tarih öğretmenliği alanlarının bulunduğunu aktarmıştır.

 

Bu verilere göre yılda en az 2600 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin atanması gerekiyor.Ama 40 binlik eylül atamasında 24 bin mezunu olan Türk Dili ve Edebiyatına 1115 gibi komik sayı verildi. Oysa 13 bin mezunu olan din kültürü ve ahlak bilgisine 3376, 15 bin mezunu olan İngilizce ye 3897, 5092 mezunu olan rehberliğe 2876, 15 bin mezunu olan tarihe 339, beden eğitimine 1439 alım yapılmıştır. Bu sayılara bakıldığında Türk Dili ve Edebiyatına 1115 atama yapılması adalet midir?

 

Diğer birçok branştan daha fazla açığımız olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı 40 binlik Eylül atamasında edebiyata sadece 1115 kişi almıştır.

 

24BİN edebiyat öğretmeni 40 binlik atamada 78-79 puan ile atanamazken birçok branş 50-60 gibi düşük bir puan ile atanmıştır.

 

Liselerde en fazla ders saati Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine aittir. Bundan dolayı da liselerde en fazla ihtiyaç duyulan öğretmenliktir. Ancak lisede en fazla atama edebiyat öğretmenlerine yapılmamıştır !

2008-2013 atama sayıları incelendiğinde görülecektir ki istisnasız edebiyat öğretmenliği en fazla ihtiyaç duyulan bölüm olduğu için lise matematikten daha fazla atama almıştır. Bu yıl ise ilk kez matematik öğretmenliğine, edebiyat öğremenliğinden daha az ihtiyaç duyulmasına rağmen, daha az mezunu olmasına rağmen edebiyattan fazla atama yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bu atama ile haksız kontenjan dağılımı yapmış ve bir ilke imza atarak 2008 den beri edebiyata yapılan atama içinde en düşük sayıyı 1115 i layık görmüştür. 24 BİN mezun ile en fazla mezun sayısı olan edebiyat öğretmenleri bu haksız atama ile mağdur edilmiştir.

 

Liselerde bu yıl dersaneler kapanacaktır.Oysa bu yıl lise 1. sınıflara ilk kez 1 milyon 300 bin gibi devasal bir öğrenci kaydolmuştur. Peki bu öğrencilerin en az 2 bin edebiyat öğretmenine daha ihtiyaçları olacakken Milli Eğitim Bakanlığı nasıl olur da 1115 sayısını atama diye verir? Bu gençler öğretmensiz YGS ve LYS den en fazla soru gelen Türk Dili ve Edebiyatı dersinden nasıl başarılı olacaktır? Okullara başlayıp 2-3 ayda okulu bırakan ücretli-geçici öğretmenlerle mi başarı sağlanacaktır?

 

40 binlik Eylül atamasının ¼ i yani 6Bin gibi büyük bir sayı sınıf öğretmenliğine ayrılmıştır.Dolayısıyla bu sayı tüm lise ve ortaokul branşlarını mağdur etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2012 de 40bin sınıf öğretmenini norm fazlası olmaları gerekçesi ile lise ve ortaokul branşlarına geçirmiştir. Şimdi ise 17bin sınıf öğretmenine ihtiyaç oluşturulmuştur. Madem bu kadar çok ihtiyaç oluştu 2012 den beri lise ve ortaokul branşlarına geçirilen sınıf öğretmenleri kendi branşlarına geri dönsün. Bizler mağdur edilmeyelim veya bizlere de buna benzer bir çözüm getirin. Bizler de 40binin içinde 6BİN gibi bir atama görelim.

 

Arapça, büro yönetimi, i.h.l meslek dersleri , müzik, özel eğitim, rehberlik... gibi branşlarda tercih yapanların hemen hepsi atandı! Aile ve tüketici, çocuk gelişimi, din kültürü, ilköğretim matematik ,sınıf gibi branşlarda başvuran her 2 kişiden biri atandı! İngilizcede başvuran her 3 kişiden biri atandı  ! Beden eğitimi, bilişim... gibi branşlarda her 4 kişiden biri atandı ! Adalet, biyoloji, lise matematik, Türkçe... gibi branşlarda başvuran her 5 kişiden biri atandı. Fakat bu sayı Türk Dili ve Edebiyatında tam olarak 21 kişide biri şeklindedir.

 

İ.h.l meslek dersleri ve psikoloji 50 ile atanırken, Arapça 51 ile atanırken, özel eğitim 53 ile atanırken, müzik 55 ile atanırken, çocuk gelişimi ve eğitimi 58 ile atanırken, din kültürü 60 ile atanırken, rehberlik 61 ile atanırken, beden eğitimi 69 ile atanırken, İngilizce ve hasta yaşlı hizmetleri 70 ile atanırken, ilköğretim matematik 71 ile atanırken Almanca ve sınıfçılar 74 ile atanırken, okul öncesi – biyoloji-Türkçe ve kimya 76 ile atanırken Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri 79,973 ile ATANAMADI!

 

Bakanlık ne zaman şeffaf davranıp düzenli olarak eylül ve haziran aylarında branşlardan kaç öğretmene ihtiyaç olduğunu yayımlayacaktır?

 

Ücretli-geçici öğretmenlik neden hala devam ettirilmekte, kadrolu öğretmen ataması neden yapılmamaktadır?

 

Ücretli doktor, mühendis... yok iken neden öğretmenin ücretlisi olmaktadır?

 

İhtiyaç duyulmayan öğretmenlik branşlarının üniversitelerde bölümleri neden hala öğretmen mezun etmektedir? Ataması yapılmayan bölümler neden kapatılmamaktadır? Halihazırda 350 BİN ataması yapılmayan işsiz öğretmen varken bunlara her yıl 50 BİN mezun eklemek mantıklı mıdır?

 

Bir kez olsun düşünelim : Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü üniversitelerde bugün kapatsak bile her yıl yaklaşık 6500 mezun veren bölümün 4 yıl sonra mezun sayısı 26 BİN olacak. 24 BİN  de şuan mezunu var. 4 yıl sonra toplam mezun sayısı 50 BİN  olacak. 1115 gibi komik bir sayıda alım yapılmaya devam edilirse 45 yıl sonra mezunları bitebilecek bir bölüme acil bir çözüm gerekmez mi ?

 

Liselerde gençler edebi metinleri, divan edebiyatı şiirlerini anlamıyor. Hal böyle olunca derslerden de başarısız oluyorlar. Ayrıca Osmanlıca bilmedikleri için Tanzimat, Servetifünun, Fecriati dönemleri edebi metinlerini, romanlarını orijinalinden okuyup anlayamıyorlar. Romanları orijinal dilinden okuyan değil dizilerden öğrenen bir nesil yetişmektedir. Bunun önüne geçmek için Osmanlı Türkçesinin zorunlu bir ders olması gerekmektedir.Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Osmanlıca’nın zorunlu ders olmasını istiyor. Bu ders dil dersi olduğu için dil eğitimi gerektirmektedir. Bu sebeple bilimsel olarak Osmanlıca derslerinin tarih ve din kültürü öğretmenleri tarafından değil, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri tarafından verilmesi gerekmektedir.

 

Osmanlıca zorunlu bir ders olursa Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni açığı 10-15 binlere fırlar ve en fazla mezunu olan edebiyatçılardaki birikmenin bu sayede önüne geçilir. Aksi takdirde çığ gibi büyüyüp gelen işsiz edebiyat öğretmenleri Türkiye’nin utancı olmaya devam edecektir!

 

Tüm bu veriler doğrultusunda Türk Dili ve Edebiyatı mezunları acil bir çare beklemektedir. Bu yüzden 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü’nde bizlere gerçek bir hediye olacak 10 bin atama ve şubatta 30 bin atama istiyoruz ! 10 bin atamada Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine en az 1000 atama, şubattaki 30 bin atamada da edebiyata en az 3000 atama istiyoruz. 100 bin öğretmen ihtiyacına en geç şubat ayında 40 BİN  atama, bu 40 BİN içinde edebiyata en az 4 BİN atama istiyoruz.  

 

Yeni ve Güçlü Türkiye’nin bizleri bu kez mağdur etmeyeceklerine inanarak güvenerek yetkililerin yüzlerimizi güldüreceği günü bekliyoruz.''

 

ATANAMAYAN 24 Bin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinden

 

 

 

***

 

 

''-----24 Bin Edebiyat Öğretmeninin Çığlığı------

-Sayın Yetkili biz 24 bin mezunla atama bekleyen Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleriyiz. Bu yıl 40 bin öğretmen ataması yapıldı. Ancak bu atama öyle haksızlıklarla yapıldı ki Meb adaletli atama için verdiği hiçbir sözü tutmayınca Sınıf öğretmeni, İngilizce, Dinkültürü dışında kimse atanamadı...İşte yapılan o haksızlıklar.

 

1- Lisede en fazla ders saati Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğine aittir. Lisede bundan dolayı en fazla ihtiyaç duyulan öğretmenliktir Edebiyat bölümü. Ancak gel gelelim ki lisede en fazla atama Matematik öğretmenliğine yapılmıştır. 2008-2013 atama sayıları incelendiğinde görülecektir ki istisnasız Edebiyat öğretmenliği lisede en fazla ihtiyaç duyulan bölüm olduğu için Lise matematikten fazla atama almıştır. Bu yıl ise ilk kez lise matematik Edebiyat öğretmenliğinden daha az ihtiyaç duyulmasına rağmen Edebiyattan fazla atama almıştır. Mebin verdiği en son veriye göre Edebiyatın 5200 lise matematiğin ise 3500 lerdedir ihtiyaç sayısı. Ancak Meb bu açık sayımıza rağmen haksız kontenjan dağlımı yapmış ve bir ilke imza atarak 2008 den beri Edebiyata yapılan atama içinde en düşük komik sayı 1115 atamasını layık görmüştür. 24 bin mezunla en fazla mezun sayısı olan Edebiyat öğretmenliği bu haksız atamayla mağdur edilmiştir.

 

2-Liselerde bu yıl dershaneler kapanacaktır. Bu yıl lise 1 e ilk kez 1 milyon 300 bin gibi devasa bir öğrenci kaydolmuştur. Peki bu öğrencilerin en az 2 bin Edebiyat öğretmenine daha ihtiyaçları olacakken Meb nasıl olurda 1115 sayısını atama diye verir. Bu çocuklar öğretmensiz Ygs-Lys de en fazla soru gelen Edebiyat dersinden nasıl başarılı olacaktır? Malum okula başlayıp 2-3 ayda okulu bırakan ücretli--geçici öğretmenlerle mi başarı sağlanacaktır. Mebin 2013-2014 ygs-lys Edebiyat branşı başarısının düşmesi öğretmen atanmamasının sonucudur.

 

3- Bu atamaların 4 te 1 i yani 6 bin gibi büyük bi rakam sınıf öğretmenliğine ayrılmıştır. Dolayısıyla sınıf öğretmenliğine ayrılan bu sayı tüm lise ve ortaokul branşların mağdur olmasına yol açmıştır. Meb 2012 de 40 bin sınıf öğretmenini norm fazlası olmaları gerekçesiyle lise ve ortaokul branşlarına geçirmiştir. Şimdi ise 17 bin sınıf öğretmenine ihtiyaç oluşturulmuştur. Madem bu kadar çok ihtiyaç oluştu sınıf öğretmenine o halde 2012 den beri Lise ve ortaokul branşlarında derse girdirilen sınıf öğretmenleri kendi branşlarına geri dönsün.

 

---------Sayın yetkili 24 bin Edebiyat öğretmeni 40 bin atamada 79 la atanamacakken sınıf öğretmeni 60 la atanacaktır. Bu da Meb in sorumsuzluğundan plansızlığındandır. Tüm bu mağduriyetlerimizin giderilmesini Şubat ayında 40 bin atama yapılmasını Edebiyat öğretmenliğine ise en az 3 bin atama yapılmasını talep etmekteyiz

 

4-Liselerde Osmanlıca dersi acilen zorunlu olmalı öğrenciler Edebiyat ders kitaplarındaki divan edebiyatı şiirlerini anlayamıyor tanzimat dönemi metin örneklerimni bile anlamadıkları için haliyle ders başarıları düşüyor kültüründen dilinden kopuk bir nesil yetişmekte. Edebiyat gibi ygs-lys de en fazla soru sayısına sahip bi branşta başarı için Osmanlıca dersinin zorunlu olması şart. Edebiyat öğretmenleri dilleri ağır geldiği için çocuklara tanzimat dönemi cumhuriyet dönemi romlanlarını orjinalinden okutamıyor. Romanları dizilerden öğrenen bir nesil yetişmekte. Sayın yetkili Osmanlıca bir dil dersidir. Dil dersine tarihçilerin ve dincilerin girmesi son derece bilime aykırıdır. Osmanlıca dersini bu işin 4 sene boyunca üniversitede eğitimini almış Edebiyat öğretmenleri öğretmelidir sadece. Acilen Osmanlıca zorunlu ers olmalı ve bu dersi sadece Edebiyat öğretmenleri okutmaLI''

 

***

 

''---------DÜN İTİBARİYLE BRANŞIMIZIN MESAJ ATIP ARAYACAĞI-WHATSAPP YAPACAĞI ÖZEL VEKİLLER-----

Sayın Vekilim Biz 24 bin mezunla tüm öğretmenlikler arasında en fazla mezuna sahip Türk Dili ve Edebiyatından mezun öğretmen adaylarıyız. Bilindiği gibi bu yıl 40 bin atama yapıldı fakat bu atama öyle haksızlıklarla yapıldı ki duyulsa bilinse kamuoyunun vicdanı yaralanacaktır. Sizlerden ricamız MECLİS AÇILDIĞI GÜN MECLİS KÜRSÜSÜNDE 40 BİN ATAMADA YAPILAN ŞU HAKSIZLIKLARI DİLE GETİRİP SESİMİZ OLMANIZDIR.

1-Meb 40 bin atamada BRANŞLAR ARASINDA HAKSIZ KONTENJAN DAĞILIMI YAPMIŞTIR. Örneğin ; Sınıf öğretmenliği 6 bin ,İngilizce 4 bin ,Dinkültürü 4 bin atama alarak 70-74 gibi puanlarla öğretmen olurken Biz Edebiyat bölümü 1115 GİBİ KOMİK Bİ ATAMA SAYISIYLA 79 PUANLA ATAMAMIZ YAPILMAMIŞTIR. Ayrıca Meb atamalarda İHTİYAÇ SAYISINA GÖRE ATAMA YAPTIĞINI İDDİA ETMİŞTİR. ANCAK ATAMADA KONTENJAN DAĞILIMI GÖSTERMİŞTİR Kİ MEB BUNA UYMAMIŞTIR. ÖRNEĞİN LİSEDE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN BRANŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ İKEN LİSEDE İHTİYACI EDEBİYATTAN DAHA AZ OLAN BÖLÜMLERE EDEBİYATTAN FAZLA SAYIDA ATAMA YAPILMIŞTIR YİNE BEDEN EĞİTİMİ VE BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİNİN DE İHTİYACI EDEBİYATA GÖRE DAHA AZ İKEN EDEBİYATTAN FAZLA ATAMA YAPILAN BÖLÜMLER OLMUŞTUR.

2-Bakanlığın yaptığı 40 bin atama nerdeyse sadece Sınıf öğretmenliği, Dinkültürü ve İngilizce öğretmenliği atamasına dönüşmüş bu 3 branşın toplam atama sayısı 15 bin civarı iken geriye kalan 10 LİSE BRANŞIN ATAMA SAYISINI TOPLADIĞIMIZDA 4 BİN CİVARI ATAMA OLMUŞTUR. LİSELERİN ZORUNLU OLDUĞU BİR DÖNEMDE, 1 MİLYON 300 BİN ÖĞRENCİNİN LİSEYE KAYDOLDUĞU VE DERSHANELERİNDE KAPATILDIĞI ŞU DÖNEMDE LİSE BRANŞLARA YAPILAN BU GÖRMEZDEN GELME POLİTİKASI NEDENDİR?

3-Ülkemizde TÜM ÖĞRETMEN ADAYLARINI ŞOK EDEN BİR OLAY YAŞANMIŞTIR. ÖSYM NİN ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN YAPTIĞI BRANŞ SIRALAMASI TAM 4 KEZ DEĞİŞMİŞTİR. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE ÖĞRETMEN ATAMALARI BİTTİKTEN SONRA DAHİ KPSS PUAN SIRALAMASI DEĞİŞMEYE DEVAM ETMİŞTİR. BU DURUM ÖSYM NİN ÜSTÜNDE ŞÜPHELERE NEDEN OLMUŞTUR. TÜM ADAYLAR : "ACABA ÖNÜMÜZE NEDEN SÜREKLİ BİRİLERİ GEÇİYOR?" SORUSUNUN CEVABINI MERAK ETMEKTEDİR. ÖSYM KAMUOYUNUN VİCDANINI RAHATLATMAK ADINA AÇIKLAMA YAPMALIDIR.

------Sayın Vekilim tüm bunlardan sonra 120 bin öğretmen ihtiyacı olan Meb ve Hükümet Şubat ayında 40 bin öğretmen ataması yapmalı ve haksızlıklarla mağdur ettiği Lisenin temel branşı olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine 3 bin atama yapmalıdır.''

 

***

 

''Biz 24 bin mezunla tüm öğretmenlikler arasında en fazla mezuna sahip Türk Dili ve Edebiyatından mezun öğretmen adaylarıyız. Bilindiği gibi bu yıl 40 bin atama yapıldı fakat bu atama öyle haksızlıklarla yapıldı ki duyulsa bilinse kamuoyunun vicdanı yaralanacaktır. Sizlerden ricamız MECLİS AÇILDIĞI GÜN MECLİS KÜRSÜSÜNDE 40 BİN ATAMADA YAPILAN ŞU HAKSIZLIKLARI DİLE GETİRİP SESİMİZ OLMANIZDIR.

1-Meb 40 bin atamada BRANŞLAR ARASINDA HAKSIZ KONTENJAN DAĞILIMI YAPMIŞTIR. Örneğin ; Sınıf öğretmenliği 6 bin ,İngilizce 4 bin ,Dinkültürü 4 bin atama alarak 70-74 gibi puanlarla öğretmen olurken Biz Edebiyat bölümü 1115 GİBİ KOMİK Bİ ATAMA SAYISIYLA 79 PUANLA ATAMAMIZ YAPILMAMIŞTIR. Ayrıca Meb atamalardaİHTİYAÇ SAYISINA GÖRE ATAMA YAPTIĞINI İDDİA ETMİŞTİR. ANCAK ATAMADA KONTENJAN DAĞILIMI GÖSTERMİŞTİR Kİ MEB BUNA UYMAMIŞTIR. ÖRNEĞİN LİSEDE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN BRANŞ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ İKEN LİSEDE İHTİYACI EDEBİYATTAN DAHA AZ OLAN BÖLÜMLERE EDEBİYATTAN FAZLA SAYIDA ATAMA YAPILMIŞTIR YİNE BEDEN EĞİTİMİ VE BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİNİN DE İHTİYACI EDEBİYATA GÖRE DAHA AZ İKEN EDEBİYATTAN FAZLA ATAMA YAPILAN BÖLÜMLER OLMUŞTUR.

2-Bakanlığın yaptığı 40 bin atama nerdeyse sadece Sınıf öğretmenliği, Dinkültürü ve İngilizce öğretmenliği atamasına dönüşmüş bu 3 branşın toplam atama sayısı 15 bin civarı iken geriye kalan 10 LİSE BRANŞIN ATAMA SAYISINI TOPLADIĞIMIZDA 4 BİN CİVARI ATAMA OLMUŞTUR. LİSELERİN ZORUNLU OLDUĞU BİR DÖNEMDE, 1 MİLYON 300 BİN ÖĞRENCİNİN LİSEYE KAYDOLDUĞU VE DERSHANELERİNDE KAPATILDIĞI ŞU DÖNEMDE LİSE BRANŞLARA YAPILAN BU GÖRMEZDEN GELME POLİTİKASI NEDENDİR?

3-Ülkemizde TÜM ÖĞRETMEN ADAYLARINI ŞOK EDEN BİR OLAY YAŞANMIŞTIR. ÖSYM NİN ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN YAPTIĞI BRANŞ SIRALAMASI TAM 4 KEZ DEĞİŞMİŞTİR. TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE ÖĞRETMEN ATAMALARI BİTTİKTEN SONRA DAHİ KPSS PUAN SIRALAMASI DEĞİŞMEYE DEVAM ETMİŞTİR. BU DURUM ÖSYM NİN ÜSTÜNDE ŞÜPHELERE NEDEN OLMUŞTUR. TÜM ADAYLAR : "ACABA ÖNÜMÜZE NEDEN SÜREKLİ BİRİLERİ GEÇİYOR?" SORUSUNUN CEVABINI MERAK ETMEKTEDİR. ÖSYM KAMUOYUNUN VİCDANINI RAHATLATMAK ADINA AÇIKLAMA YAPMALIDIR.

------Tüm bunlardan sonra 120 bin öğretmen ihtiyacı olan Meb ve Hükümet Şubat ayında 40 bin öğretmen ataması yapmalı ve haksızlıklarla mağdur ettiği lisenin temel branşı olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine 3 bin atama yapmalıdır.''

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim