Öğretmen Diyarı

TORBA KANUNDA UNUTULAN DÜZENLEME..

Milli Eğitim Bakanlığındaki kariyer mesleklere ilişkin düzenlemeler de içeren 6528 sayılı “Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 14 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

 

6528 sayılı Kanunla, İl Milli Eğitim Müdürlükleri emrinde Maarif Müfettişleri Başkanlığı oluşturulurken Bakanlık merkez teşkilatı içinde yer alan “Millî Eğitim Denetçiliği” ile taşra teşkilatında yer alan “İl Eğitim Denetmenliği” yapılanması da kaldırıldı.

 

Yapılan düzenlemeyle; Kanunun yürürlüğe girdiği tarih Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanların Maarif Müfettişi kadrolarına, Millî Eğitim Denetçi  Yardımcısı  ve İl  Eğitim  Denetmen  Yardımcısı  kadrolarında  bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış sayıldı.

 

MEB kariyer mesleklerinde yapılan bu düzenlemeye paralel olarak, aynı Kanunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da bazı değişiklikler yapıldı.

 

6528 sayılı Kanunun 657 sayılı Kanunda yaptığı değişiklikler

 

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 inci maddesinde yer alan “İl Eğitim Denetmen Yardımcıları” ibaresi “Maarif Müfettiş Yardımcıları” şeklinde ve “İl Eğitim Denetmenliğine” ibaresi “Maarif Müfettişliğine” şeklinde değiştirildi. Aynı maddedeki “ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları” ve “ve Millî Eğitim Denetçiliğine” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

 

Bu düzenlemeyle, Milli Eğitim Denetçi Yardımcıları, Milli Eğitim Denetçileri, İl Eğitim Denetmen Yardımcıları, İl Eğitim Denetmen Yardımcıları madde metninden çıkarıldı ve yerine, kaldırılan unvanlarda bulunan personelin de atanmış sayıldığı Maarif Müfettiş Yardımcısı ve Maarif Müfettişi unvanlarına ilişkin ibareler eklendi.  Maarif Müfettiş Yardımcılarının Maarif Müfettişi olarak atanmaları halinde, haklarında ilave bir derece ilerlemesi uygulanacak.

 

**657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI” bölümünün (g) bendinde yer alan “Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Aynı bölümün (h) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi ise  “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirildi.

 

Bu düzenlemeyle, özel hizmet tazminatı ödemelerinde esas alınan oranların, yeni oluşturulan Maarif Müfettiş Yardımcısı ve Maarif Müfettişi unvanları için ne kadar olacağı belirlenirken, kaldırılan unvanlar da ilgili bölümlerden çıkarıldı. Maarif Müfettişleri hakkında, kaldırılan İl Eğitim Denetmenleri hakkında uygulanan oranlarda özel hizmet tazminatı belirlendi. Belirlenen oran Milli Eğitim Denetmenleri için geçerli olan arandan daha düşük.

 

**657 sayılı Kanun Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (g) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirildi.

 

Bu düzenlemeyle, yeni oluşturulan Maarif Müfettiş unvanı için geçerli olacak ek gösterge rakamları belirlenirken, kaldırılan İl Eğitim Denetmeni unvanı da cetvelden çıkarıldı.

 

Unutulan düzenleme

 

6528 sayılı Kanun, Millî Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadro unvanlarını kaldırıp yerine Maarif Müfettişi unvanını; Millî Eğitim Denetçi  Yardımcısı  ve İl  Eğitim  Denetmen  Yardımcısı  kadrolarını kaldırarak da yerine Maarif Müfettiş Yardımcısı unvanını getirdi.

 

Bu düzenleme doğrultusunda, 657 sayılı Kanundaki; Millî Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni, Millî Eğitim Denetçi  Yardımcısı  ve İl  Eğitim  Denetmen  Yardımcısı ibareleri kaldırılırken, 657 sayılı Kanun eki Ek Gösterge Cetvelinde yer alan “Millî Eğitim Denetçisi” unvanının kaldırılmadığı görülmekte ve memurunyeri.com olarak bu durumun gözden kaçtığını düşünmekteyiz.

 

6528 sayılı Kanunun ilgili hükümleri

 

“MADDE 27 –  …

 

(5) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun,

 

a) 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmen Yardımcıları” ibaresi “Maarif Müfettiş Yardımcıları” şeklinde ve “İl Eğitim Denetmenliğine” ibaresi “Maarif Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları” ve “ve Millî Eğitim Denetçiliğine” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

 

b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI” bölümünün (g) bendinde yer alan “Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.

 

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (g) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.”

 

memurunyeri.com

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol