Öğretmen Diyarı

TEOG Sistemine Velilerden Manifesto

Bir çok okulun veli temsilcisi bir araya gelerek TEOG sistemindeki haksızlıklar ile ilgili bir bildiri hazırladı.

TEOG sistemi hakkında düşüncelerini, taleplerini  kamuoyuyla paylaşarak seslerini duyurmak isteyen velilerin  hazırladığı bildiri;

 

 

 

1995 yılından bu yana 19 yılda tamı tamına 11 Bakan değişikliği ve yap boz tahtasına dönen Eğitim sistemi hakkında artık kamuoyu bilinçlenmesinin zamanıgeldi .

 

Bu doğrultuda öncelikle ;  

 

 

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılında uygulamaya giren TEOG sistemi ile ilgili velilerin düşünceleri:

 

Artıları:

- Yılda iki kez tekrarlanması, ortak sınav halindeyapılması

- Herkesin aynı sınava girmesi

- Okul müfredatından sorumlu tutulması

- Okula devamlılığı teşvik etmesi

 

Eksileri: 

- Üç yanlışın bir doğruyu götürmemesi

- Okul notlarının dikkate alınması

- Sınavlar arasında yarımşar saat mola verilmesi

- Sınavların yeterince eleyici olmaması

 

Üç yanlışın bir doğruyu götürmemesi:

Açık uçlu sorularda uygulanabilecek bu sistem, test ileyapılan değerlendirmelerde ki; bu değerlendirmelereğer özellikle bir sıralama yaptırıp yerleştirmedekullanılacaksa kesinlikle doğru değildir. Çocukları birkonuyu bilip bilmediğini ayırt etmeye değil, direktolarak şans faktörünü kullanmaya itmektedir. Ayrıcayaptığı yanlışın getirisinide engellemektedir.

 

Okul Notlarının dikkate alınması:

Okul notlarının liseye giriş sisteminde dikkatealınması özünde pozitif bir uygulamadır. Ancakmaalesef okullar arasında notlandırmada ciddisübjektif uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Tümçocuklar eşit şartlarda değerlendirilmemektedir.Mevcut sistem maalesef suistimale açıktır.

 

Kimi özel okullar öğrencilere bizzat okul notlarını 100 vereceklerini beyan ederek başka okullardan öğrencitransferi yapmaktadır. Bizzat okul notu artık ticari birmeta haline gelmiştir. 

 

Bir yandan öğrencilerine 100 vereceğini söyleyen okulvelileri ile diğer veliler arasında ciddi bir gerginlikoluşmakta, diğer yandan da çocuklar arasındahaksızlığa uğramanın getirdiği bir bezginlik ve çaresizlik duygusu yaşatılmaktadır. Bu durum çocuklarda öğrenilmiş başarısızlığa yol açmaktadır.

 

Çocuklara bilgi düzeyleri ne olursa olsun 100 vermekonları direkt olarak hak etmedikleri şeylere, uğrunamücadele etmeden elde etmeye teşvik etmektedir.Çocuklara verilmesi gereken temel değerlerdentamamen uzaktır. Çocuklara yanlış bir şeyyaptıklarında bunu ödüllendirmek, hayat boyu budavranışın yerleşmesine vesile olmaktadır. Bu şekildeokul notlarının devreye sokularak yerleştirmelerdekullanılması Anayasamızın da eşitlik ilkesinetamamen aykırıdır.

 

Çocuklarımızın en iyi liselere yerleşmesinden ziyadebiz veliler için en önemli şey onlara hayat boyu ışıktutacak, insani ve toplumsal temel değerleriöğretebilmemizdir. İlgili kurumlardan beklediğimizşey de biz ailelere yaptıkları uygulamalarla bu temeldeğerlere zıt düşmeyecek şekilde destek olmalarıdır.

 

Sınavlar arasında yarımşar saat mola verilmesi:

Çocuklar bu molalarda kendi aralarında konuşaraksoruları tartışmakta ancak kesin doğru cevapbilinmediğinden , çocuklar psikolojik olarakçoğunluğun verdiği cevap üzerinde yoğunlaşmakta ve bu da  öğrencinin gireceği bir sonraki sınavıetkilemektedir. 1998 yılına kadar ilkokul 5.sınıf öğrencileri aralıksız yapılan tek oturumlu sınavlaragirebilmekteydi. Mola verilmesinin eksileri maalesefartılarından çok daha fazladır.

 

Sınavların yeterince eleyici olmaması:

Sınavların yeterince eleyici olmaması yerleştirmeaşamasında ciddi sıkıntılar ve yığılmalaroluşturmaktadır. Özellikle sıralama amacı ile yapılansınavların öğrenciler arasında bilgi düzeyini ayırtetmek için eleyici seviyede olması gerekmektedir.Ayrıca aşırı düzeyde basit sınavlar öğrenciler üzerinde100 tam puanı stresi yaratmaktadır.

 

 

2014-2015 Dönemine yönelik 1 TEOG Sonrası İzlenimler 

 

- Sınav yeterince eleyici olmadığı için çok yükseksayıda 6 dersi de ful yapan öğrenciler var. Bu öğrencilerin yerleştirilmesinde sıkıntılaryaşanabilir. Sadece İstanbul'da 1000'e yakınöğrenci ilk sınavdan tam yapmış olabilir. Bir okulun 709 öğrencisinden 240'ı tam yapmış,

- Çocuklar sınavlara giriyorlar ancak hala özelokulların neyle öğrenci alacağı bilgisi belirlideğil. Öğrenciler bilinmez bir sistemle vargüçleriyle çalışıyorlar.

- Sınav güvenliği anlamında sınavda kopyayakarşı sorumluluk sadece sınav gözetmenlerineverilmiş durumda. Artık elektronik sistemle birkontrol yapılmayacak, zaten soru kitapçıklarıda 4 yıldır öğrencilere verildiği için sınavgözetmeninin insafına kalmış bir sınavgüvenliğinden bahsediliyor. Anadolu genelindeve özellikle küçük yerlerde suistimale açık birsistem.

- Özel okul kayıtlarının devlet liselerinden önceyapılması ve devlet liselerine geçişin ancaknakil ile mümkün olabilecek olması gündemde. Bu durum devlet lisesi isteyen ancak henüzhangi devlet lisesine yerleşebileceğinikestiremeyen veli ve öğrenciler için ciddi birkülfettir. Anadolu Lisesinde gireceği okulubilmeyen bir öğrenci kendini garanti altınaalmak adına mecburen özel okullara yönelmekzorunda kalabilir.  Bu da özel okullarda ciddibir yığılma ve yerleştirme sıkıntısı yaşatabilir. Geçen yıla kadar tüm yıllar devlet liseleriyerleştirmesi temmuz ayı sonunda yapılırbunun akabinde özel okullar yerleştirilirdi. Ancak ilk defa geçen sene özel okullar ağustosbaşı, devlet liseleri ise ağustos sonu yerleştirmeve kayıt işlemlerine başladı. Bu durumdakayıtlar esnasında ciddi sıkıntılar yaşandı. Dolayısı ile özel okulların önce kayıt alınmasıdevlet liselerine yerleştirmeyikolaylaştırmayacaktır. Geçen sene bu sistemzaten denenmiş ve başarılı olmamıştır. Devlettenakil işlemleri kasım ayına kadar devametmiştir. Özel okulları isteyen 20,000 civarıöğrencinin yerleştirmesinin devlet liselerineyerleşecek olan yaklaşık 1,300,000 öğrenciyietkilemesi mümkün değildir. 

Doğrusu önce devlet okullarına yerleştirmeninyapılması arkasından özel okulların kayıtlarınınalınmasıdır. Özel okul ve devlet okulu tercihiyapmak zorunda bırakılmak Anayasa'nınvatandaşlara verdiği eşit eğitim hakkına da aykırıdır.

 

İmza

TEOG  Velisi

egitimajansi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol