Öğretmen Diyarı

Teknoloji Ve Tasarım Dersinin Normu Nasıl Belirlenir?

Teknoloji ve tasarım dersi özelliği olan bir derstir. Örneğin her sınıfta 2 saat olan bu ders , saatleri bölünerek verilemez. Yine aynı şekilde Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki  öğrenci sayısı 25'i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20'yi geçmeyen  gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.

Yani öğrenci sayısı 25'i geçen sınıflarda ders saati 2 değil  4 , 6 ya da o sınıf mevcudu kaçsa  ona göre ders saatleri hesaplanır.

Bir çok okul müdürü bu yönergeyi yanlış uygulayarak aslında büyük bir yanlışa düşmekte hatta bazı teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin norm fazlası olmalarına sebep olmaktadırlar.

90 saat teknoloji ve tasarım kursuna iştirak eden ve sertifika alan öğretmenler alan değişikliğinde tüm normların açılmasını ve Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın yönergesinin MEBBİS norm güncellemesinde dikkat edilecek hususlar başlığının 6. maddesine uygun olarak doldurulmasını istemektedirler.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre 

düzenlenir: 

• Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 192 sayılı Kararı gereği 6,7 ve 8. sınıflarda yer 

alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür. 

• Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı'nın hedeflenen amaçlara ulaşması için dersteki 

öğrenci sayısı 25'i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20'yi geçmeyen 

gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur. 

• Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yıl sonuna kadar aynı grupla programı yürüterek 

öğretimi gerçekleştirir. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat 

edilir. 

• Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenler. İş 

eğitimi alanlarına yönelik bir veya birden fazla işliği olan okullar, var olan bu mekânları, Teknoloji 

ve Tasarım işliği olarak kabul edip kullanmaya devam eder. İşliği olmayan okullar, kendi 

olanakları çerçevesinde ve ideal duruma yakın en az bir mekânı, Teknoloji ve Tasarım işliği 

olarak düzenler. İşlik içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili 

kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır. 

• Öğrenciler bireysel olarak yaptıkları etkinliklerini, yaşadıkları süreci, araştırmalarını vb. 

çalışmalarını tasarım günlüklerine kaydeder. Yıl içinde her kuşak için değerlendirilmek üzere bir 

dosya hazırlar. Kuşak içinde birden fazla ürün gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını 

seçerek değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim eder. 

• Öğretmen, programın “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen açıklamaları dikkate 

alarak öğrencileri değerlendirir. 

• Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri dersin işlenişinde okulun laboratuvar, kütüphane, bilgi 

teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; yörenin ekonomik, sosyal, 

tarihî ve kültürel değerlerinden öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar 

doğrultusunda yararlanır. 

• Okul dışında düzenlenecek gezi, gözlem ve araştırmaya dayalı etkinlikler, her sınıf düzeyi için 

zümre öğretmenleri tarafından planlanır. 

• Çevrede teknolojik gelişmelerle ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin, bu alanda çalışan 

uzmanların vb. sınıf veya okula davet edilmesi için gerekli planlamalar yapılır. 

• Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders saati olarak 

yer alır. 

• Kuşak içinde yer alan etkinliklere ayrılacak süre zümre öğretmenlerince belirlenir. Bu belirlemede 

“Düzen” ve “Kurgu” kuşaklarına ait etkinliklerin birinci yarıyıl, “Yapım” kuşağını ait etkinliklerin ise 

ikinci yarıyılda uygulanacak şekilde planlanmasına dikkat edilir. 

• “Düzen” kuşağında yer verilen sınıf etkinlikleri kavram yanılgılarına yol açılmaması için aynen 

uygulanır. Bu kuşaktaki etkinlikler sınıf ortamında gerçekleştirilir. 

• “Kurgu” ve “Yapım” kuşakları için verilen grup etkinlikleri, bireysel yapılacak etkinliklere yol 

göstermek amacıyla örnek olarak hazırlanmıştır. Öğretmen bu etkinlikleri aynen uygulayabileceği 

gibi çevrenin ve öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak değiştirip geliştirebilir. 

• Öğretmenler yıl içinde tasarım etkinliği sürecinde öğrencilerin yapacağı çalışmalara açılım 

sağlamada diğer zümrelerle iş birliği yapar. 

Diğer branş öğretmenleri kendi alanlarıyla ilgili yapılan tasarım etkinliklerine gerekli katkıyı sağlar 

ve öğrencilere yol gösterir. 

• Öğrenciler etkinliklerini, öğretim ortamında oluşturulan teknoloji ve tasarım panosunda 

sergilerler. 

• Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, öğretim yılı sonunda okul yönetimi, alan öğretmenleri ve veliler 

tarafından organize edilecek bir teknoloji şenliğiyle sergilenir ve tanıtılır. 

• Teknoloji şenliğine her öğrenci kendi seçeceği bir çalışmasıyla katılır. 

• Okul yönetimi ve Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenleri, velilerin “Teknoloji Şenliği” 

etkinliklerine yardımcı olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yaparlar.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol