Öğretmen Diyarı

Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarının Sorunları İçin Meclis Araştırma Önergesi Verildi!

 

Bilindiği gibi Teknik Eğitim Fakülteleri, ülkemizde yıllarca teknik unvan ve statüsü belirlenmeden birçok mezun vermiştir.Ders programları, 4 yıllık değişik lisans programlarında yaklaşık 190-200 kredilik teorik ve pratik eğitimden oluşan dersleri kapsayan bu fakültelerin ders müfredatları, Teknoloji Fakültesine dönüştürülmeleri sürecinde büyük oranda Mühendislik Fakülteleri ile uyumlu hale getirilmiştir. Teknik Eğitim Fakültesi mezunu ve akademik kariyer yapan yüzlerce Teknik Öğretmen Mühendislik Fakültelerinde mühendis yetiştirmekte, ancak akademik eğitim içinde yer alamayan Teknik Öğretmenler, statüsüz olmaları nedeniyle, Mühendis,Tekniker, Teknisyen hiyerarşisinde yer verilmediği için büyük maddi ve manevi mağduriyetlerle karşı karşıya bulunmaktadırlar.

 

Yaklaşık 70 bin Teknik Eğitim Fakültesi mezununun büyük bir bölümü unvan ve statü sorunu nedeniyle işsiz kalmış, geriye kalan küçük bir bölümü ise özel sektörde işverenin belirlediği statüde, yaklaşık 5 bin mezun ise kamu kurumlarında teknik hizmetlerde “teknisyen” unvanıyla çalışmak zorunda kalmıştır. Bu durum, teknik öğretmen unvanıyla mezun olmuş çok sayıda vatandaşımızın büyük maddi ve manevi mağduriyetler yaşamasına yol açmıştır.

 

28 Şubat sürecinde eğitim sistemine yapılan müdahale ile meslek liselerine getirilen katsayı nedeniyle, yüksek sayısal puanlara rağmen binlerce gencimiz Mühendislik Fakülteleri yerine lisans düzeyindeki Teknik Eğitim Fakültelerine girerek okumak zorunda kalmıştır. Bu dönemde Fakülte sayılarının da hızla 7 katına çıkarılması nedeniyle, mağduriyetler daha da artmış ve mezunların işsizliği had safhaya çıkmıştır.

 

Ülkemizde 4 yıl Teknik Lise ve 4 yıl Fakülte eğitimlerinin ardından bir kısmı da yüksek lisans olmak üzere, taknik alanda 8-10 yıl süreyle teroki ve pratik eğitim alan ve bu süreçlerden geçerek gerekli yeterliği kazanmalarına rağmen statüsü ve imza yetkisi olmayan tek üniversite mezunları kitlesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarıdır.

 

Gerek Devlete, gerekse ailelerine büyük maddi ve manevi yükler getiren teknik eğitim sisteminden geçen Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının,üretim hayatı dışında tutulması ülkemizin hiçbir gerçeği ile bağdaşmamaktadır.Mesleki kimliğini anlatmakta zorlanan bu mezunların çoğunluğu, maddi kayıplar yanında psikolojik ve sosyal sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadırlar.

 

Halen imza ve yetki sorunları nedeniyle,özel sektörde işverenin keyfiyetinde farklı statülerde düşük ücretlerle çalıştırılan binlerce Teknik Eğitim Fakültesi mezunu bulunmaktadır.Genellikle imza sorumluluğu gerektirmeyen teknik işlerde düşük ücret ve statüde çalışmak zorunda kalan Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının ve ailelerinin içinde bulunduğu sorunların çözümüne yönelik yasal düzenlemelerin daha fazla geciktirilmeden çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

 

2547 sayıl “Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu” ve 3795 sayılı ” Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun” anılan sorunları ortadan kaldıracak düzenlemeleri ve yetkileri Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığına ve Milli Eğitim Bakanlığına vermiştir.Ancak, bu yetkilere rağmen sorunun bugüne kadar çözülmeyerek ötelenmesi ve görmezden gelinmesi oldukça düşündürücüdür.

 

Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakültelerine dönüştürülmesi sonucunda da yeni birçok sorun ortaya çıkmış, bu değişiklik de Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunmamıştır.

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını talep etmişlerdir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim