Öğretmen Diyarı

TEFBİS Sorunlar ve Çözümler

11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun”la İlköğretimOrtaokul veLiseler 4+4+4 şeklinde zorunlu kademeli hale getirilerek, yenidenyapılandırılmıştır. 

      TEFBİS sisteminde bu yapılandırma sürecinde karşılaşılan ve Bakanlığımıza sıkça sorulan sorular vesoruna yönelik yapılan çözümleraşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 
     Tefbis sisteminde kaynakoluşturan kurumlar bilindiği üzereokullar olduğu için okulların sorunlarından yola çıkarak bilgi edinelim. 
     TEFBİS sisteminde Okul Aile Birliği Modülünü  göremediklerini/giremediklerini belirtip, Okul Aile Birliği Modülüm çalışmıyor.?
      Kurumumuz Okullar Modülünde, Ayarlar Menüsünden girip OAB Başkanını Kullanıcıolarak ekleyip bilgilerini girecekler ve OAB başkanına sisteme giriş yapması ve kullanmasıiçin yetki verecekler. Ekranda OAB Modülünün işlerlik kazanıp kazanmadığı kontroledilmeli. OAB başkanını ekleyip yetkileri güncelledikten sonra Modül çalışmıyorsa İl/İlçe Mem Tefbis Yöneticinize müracaat ediniz. Yetkiliye OAB Modülü atamasını yaptırınız ve  OAB Modülünüzün  yetkilerini yetki alanlarını  güncelletiniz.   
Okullar TEFBİS sisteminde Okul Öncesi Modülünü göremediklerini/gireme diklerini belirtip,Okul Öncesi  Modülü çalışmıyor.? 
      Kurumumuz Okullar Modülünde,  Ayarlar Menüsünden girip Okul Öncesi YetkilisiniKullanıcı olarak ekleyip bilgilerini girecekler ve Okul Öncesi Yetkilisinin yetkilerinigüncelleyecekler
     Ekranda Okul Öncesi Modülünün işlerlik kazanıp kazanmadığı kontrol edilmeli. OkulÖncesi Yetkilisini ekleyip yetkileri güncelledikten sonra Modül çalışmıyorsa İl/İlçe MEMyetkililerinize müracaat ediniz.Yetkiliye Okul Öncesi Modül atamasını yaptırınız ve OkulÖncesi  Modülünüzün yetkilerini yetki alanlarını  güncelletiniz
     Okullar Modüllere Kullanıcı ekleyeceği zaman, Bu T.C kimlik numaralı kişi sistemdekayıtlıdır. İkazı ile karşılaşıyorlar. T.C Kimlik numarası ile kullanıcı eklenemiyor ikazıveriyor.?      
      Kullanıcı olarak eklenecek TC Kimlik numaralı kişi, daha önceki (eski) okulundakikayıtlı olduğu bilgilerini sildirecek ve yeni kurumuna ondan sonra giriş yapabilir. Eskiokulundaki bilgilerinizi sildirdikten sonra yine aynı hata ikazı ile karşılaşılırsa SistemYöneticine başvurmanız gerekecektir.
     Okullar Devreden Bakiye tutmuyor 4+4+4 sistemine geçmeden bakiyemiztutuyordu 4+4+4 sisteminden sonra hesaplarımızda eksik bakiye gözüküyor veya fazlahesap bakiyesi gösteriyor
Cevap : 1-Devreden bakiye ile ilgili ilk önce bakılacak yer belirtilen fazla veya eksik bakiyenin hangi ekranda (modülde) gözüküyor olduğuna bakmak gerekiyor. DoğruModüldeki ekrandan mı bahsediyoruz bu modüller kontrol edilecek.(Örnek:OAB Devredenbakiye bilgisine ulaşmak için OAB Modülündeki ekrana bakmak gerekiyor.)
Cevap : 2- Okul Aile Birlikleri Modülü veya Okul Öncesi modülündeki ekranda gözükenbakiyenizin mutlaka doğru kontrollerini yapmanız lazım bunlar; Hatanın kaynaklandığı anakriterlerdir.
Sisteme ilk girişteki Devreden bakiyenizden başlayarak OAB. Modülü ve O.Ö Modülünün 2010 yılında sisteme giriş Devreden bakiyenizi kontrol ediniz.( Devreden bakiye ile en çok problem buradan kaynaklandığı için sisteme ilk girişteki bakiyenize asla müdahaleedilmeyecek. Yani her yıl gelir ve gider arasındaki fark buraya girilmeyecektir. İşletmedefterinde yazılı olan gelir ve gider arasında oluşan fark yazılmayacak.)
     Okullarda tutulan işletme defterlerindeki gelir ve gider arasındaki fark ile TEFBİSsistemindeki fark  denk/eşit  olacak.Farklılık olduğu takdirde Banka Cüzdanı +Bankadangelen (gelir-gider dekontları) + İşletme Hesabı defteriniz +Tefbis sistemindeki gelir vegider işlemleriniz hepsi kontrol edilecek.Gelir ve Gider hesapları kontrol edilirken; mükerrer kayıt olup olmadığı incelenecek varsa bunlar  ilgili kayıt işlemi için ilgili  modülde hangi işlem için düzenleme işlemi yapılacak ise hatalı kayıt için sistemden Hata Bildir butonundan Silinmesi/Düzenlenmesi  yönünde İl/İlçe Tefbis Yöneticinize taleptebulunulacak. 
      Tefbis sistemine  veri  girişlerinde  Gelir veya Gider işlemi işlenirken evrakın/işleminTarihine dikkat edilmelidir. Yanlış tarih girişi yapıldığı takdirde, bu tarih yanlışlığı TEFBİSsisteminde hesaplamalarımızda yanlışlığa sebep olmaktadır 
     Örnek : 100.00 TL Bağış (Gelir) veya 100,00 TL (Gider) kaydederken tarihini 2010  veya 2001,2015 yazarsak Tefbis işletim sistemi bu hesaplamayı  ekranlarayansıtmayacaktır.Çünkü sistemimiz 2011 yılından itibaren günümüze kadar kaydedilen kayıt tarihlerini hesaplamaktadır
     Okullar Modülüne sehven veri girişi yaptım, hesabı nasıl düzelteceğim.?
      CevapOkullar Modülümüz bize,  OAB Modülü veri girişi ve O.Ö Modülü veri girişihesaplarının toplamını verir. Bu Modüle hiçbir şekilde veri girişi yapılmayacaktır.
            İşlemini yaptığınız hatalı kayıtlarınızı ancak hata yaptığınız Modülden ilgili kayıtlar                   için  Hata Bildir ikonunu seçerek İl/İlçe tefbis yöneticisine hatanın silinmesi  veya düzeltilmesi hususunda bildirimde bulunabilirsiniz. İl/İlçe Tefbis yöneticisi ile görüşerek  hatalı kaydın düzeltilip/düzeltilmediğini-silinip/silinmediğini takip etmenizgerekmektedir. Hatalı giriş yapılan kayıt silindi ise doğru olan kaydı doğru modüleişlenmesi gerekmektedir
     Okullar Tahmini Bütçe girişlerini yapamadıklarını belirtip bizi arıyorlar.
     Tahmini Bütçe veri girişi yapabilmek için kurumlara verilen tarih aralığında vezamanında yapılan veri girişleri yapmaları gerekiyor.
      Kurumlar belirtilen tarih aralığında veri girişleri yapmadıkları için sistem veri girişinemüsaade etmez. Sorunu İl/İlçe Tefbis yöneticinize bildirmeniz gerekmektedir.
     Okullar Tahmini Bütçe Gelir ve Gider kalemlerinin bazılarını işleyip bazılarınıişlemeden onaya sunuyorlar. İl/İlçe Tefbis yöneticileri onaylanma esnasında Gelir ve GiderTahmini Bütçeleri ana ekranında işlem kalemlerini dikkatlice incelendikten sonraonaylanması gerekmektedir. 
     Okullarımız 2012 yılına ait  sisteme girilmemiş Gelir evrakları  ve Gider Faturaları varSisteme bu evrakları girebilirmiyim, hesaplarımı etkiler mi ne yapmalıyım.?
           2012 Yılına ait girilmemiş evrakları sisteme girebilirsiniz.Ancak dikkat etmeniz                gereken husus evrakların tarihlerini sisteme işlerken dikkat etmeli.Gelir ve Giderişlenirken Ödeme tarihleri mutlaka 2012 yılı içinde olmalı Sistem bu işlemleri kayıt altınaalırken kayıt tarihini 2013 olarak yazar bu işleminizi etkilemez önemli olan ödemetarihlerini 2012 yılı olmasına özen gösterilmeli
    Okullar sisteme elektriksu ve doğalgaz faturalarını işleyecek.
    Okulların sisteme yapmış olduğu girişlerin süresi iki gündür.İki günü geçmiş bulunanveri girişlerinin düzeltilmesi istenirse ilgili evrakın çıktısı alınarak bir üst yazıylamüdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
    Okullar devreden bakiyesini güncellemeyeceklerdir.
    Öz bakım gelirleri sisteme tek tek işlenecek. Eğer okula nakdi bir bağış olursa eğerokul aile birliği modülüne işlenecek.
    Okullar sisteme kurumsal modülden giriş yapmayacak ve şifrelerini doğru girecekler.
    Kantin kira gelirlerini okullar diğer işlemler menüsünden sisteme brüt olarakişleyecekler açıklama bölümüne yazılacak.
    Bilgisayarprojektör masa vb bağışları ayni bağışlar bölümüne işlerken aynızamanda demirbaş bölümüne de işlenecek.
    Yurt içi ve yurt dışı fon gelirleri varsa okullar işleyecek
    Genel bütçeden gelen hiçbir para TEFBİS'e girilmeyecek.Okulların Elektrik su vedoğalgaz faturaları Milli Eğitim müdürlüğünce ödeniyorsa okullar sadece Okullar modülüne girip fatura takip modülüne işleyecekler.
    MEM'den gelen paraları aktarım geliri modülüne kaydedecekler.
    Bir yerde hem ortaokul hem ilkokul kısmı varsa öğrenci mevcudu hangisinde fazla ise o okulun modülüne işlecek.
    Tahmini bütçeleri tüm okullar girecek.
    Merkez ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ve METEM kurumlarıda sisteme verigirişi yapacaklar.
 
Haber Kaynağı: http://www.mebpersonel.com
Anahtar Kelimeler:
tefbis sorunlar çözümler

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol