Öğretmen Diyarı

TEDMEM raporu: 8’ler matematiği daha az seviyor

Hollanda merkezli Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yılda bir yayınlanan TIMSS (Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması) programında, 50 ülkede 4 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin fen ve matematik alanlarındaki performansları ölçülüyor. Eğitim konusunda çalışmalar yürüten bağımsız düşünce kuruluşu TEDMEM, 2015 yılında yapılan TIMSS’te Türkiye’nin sonuçlarını değerlendirdi. Raporda Türkiye’nin ortaokul 8’inci sınıf matematik dışında diğer alanlarda performansını geliştirdiği ancak dünya ortalamasının gerisinde kaldığı hatırlatılırken, başarısız okullarda her 10 öğrenciden ortalama 3’ünün matematikte temel beceri ve bilgiden yoksun olduğu vurgulandı. Kuruluşun analizine göre kitap okunan, okulunda disiplin sağlanan, devamsızlık yapmayan, deneyimli öğretmene sahip ve dersi seven öğrencinin başarısı daha yüksek.


ORTALAMA ARTTI
- 2015 yılında TIMSS 2011’e kıyasla Türkiye’nin 8’inci sınıf matematik alanı hariç, diğer alanlarda ülke ortalaması kayda değer şekilde arttı. Ancak uluslararası ortalamaların biraz gerisinde kaldı.

TEDMEM raporu: 8’ler matematiği daha az seviyorBAZI OKULLARDA 3 ÖĞRENCİDEN BİRİ TEMEL BECERİLERDEN YOKSUN
- TIMSS 2015’te uluslararası ortalamanın altında performansa sahip ‘alt düzey’ yani sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı okullarda 4’üncü sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık yüzde 30’unun matematikte temel bilgi ve beceri düzeyine ulaşamadığı görülüyor. 8’inci sınıflarda ise bu oran yaklaşık yüzde 40. Bu oranlar fende hem 4 hem de 8’inci sınıflarda yüzde 30 civarında.

- Sosyo-ekonomik açıdan daha avantajlı olan öğrencilerin akademik başarısı da daha yüksek.

KİTAP OKUNAN ÇOCUK DAHA BAŞARILI
- Ailelerin kitaba olan ilgileri öğrencinin akademik başarısını artırıyor. Okul öncesi dönemde kitap okunan ve hikaye anlatılan 4’üncü sınıf öğrencilerinin ortalama TIMSS başarısı, bu etkinliklerin hiçbiri yapılmayan öğrencilerden yaklaşık 90 puan fazla. Ayrıca anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça, öğrencilerin TIMSS başarısı da artıyor.

DİSİPLİN VE DEVAMSIZLIK ETKİSİ
- Disiplin problemi yaşanmayan okullarda öğrencilerin ortalama akademik başarısı yaklaşık 30 puan fazla. Ayrıca öğrenci ne kadar az devamsızlık yaparsa akademik başarısı da o kadar yükseliyor.

10 ÖĞRENCİDEN 4’Ü ZORBALIĞA MARUZ KALIYOR
- 4’üncü sınıfta öğrencilerin yaklaşık yüzde 40’ı en az ayda bir kez zorbalıkla karşılaştığını belirtiyor. Bu oran 8’inci sınıflarda yüzde 30. Zorbalıkla karşılaşan öğrencilerin akademik başarısı genel olarak daha düşük.

- Üst düzey okullarda deneyimli öğretmenlerin okuttuğu öğrenci oranı, alt düzey okullara göre fazla. Alt ve üst düzey okullarda öğretmenlerin deneyim farkı makası 8’inci sınıfta daha da açılıyor.


ÖĞRETMENLER MESLEĞİNDEN MEMNUN
- Öğrencilerin büyük bir kısmının öğretmenleri öğretmenlik mesleğinden memnun.

- Hem alt düzey hem de üst düzey okullarda öğretmenler öğretimi aksatan durumlarla karşılaşıyor. Ancak alt düzey okullarda öğretimi çok aksatan durumlarla karşılaşan öğretmenlerin okuttuğu öğrenci oranı daha fazla.

DERSİ SEVEN DAHA İYİ PERFORMANSA SAHİP
- Matematiği ve feni seven, değer veren ve kendine güveni fazla olup derse katılan öğrenciler daha başarılı. Ancak öğrenciler 8’inci sınıfa geldiklerinde matematiği daha az seviyor. Matematikte kendilerine olan güvenleri ve derse katılımları azalıyor. Bununla birlikte, öğrenciler çoğunlukla matematiğe önem verdiklerini belirtiyor.

- 4’üncü sınıfta alt düzey okullarda derse katılmayan öğrenciler hem matematik hem de fende temel yeterlik düzeyine ulaşamıyor.

4. SINIF MATEMATİK

TIMSS 2011 TIMSS 2015
Türkiye 35 36
Puan 469 483

 8. SINIF MATEMATİK

TIMSS 2011 TIMSS 2015
Türkiye 24 24
Puan 452 458

4. SINIF Fen Bilimleri

TIMSS 2011 TIMSS 2015
Türkiye 36 35
Puan 463 483

 8. SINIF FEN BİLİMLERİ

TIMSS 2011 TIMSS 2015
Türkiye 21 21
Puan 483 493

DAHA İYİ BİR PERFORMANS İÇİN ÖNERİLER

TEDMEM ayrıca bu sonuçlardan yola çıkarak politika önerilerinde de bulunuyor.

- Öğrenci, ailesinin sosyo-ekonomik durumu ve ev ortamındaki dezavantajlarına rağmen iyi bir öğrenme performansı gerçekleştirebilir.
- Ortaokul yıllarında matematik performansındaki gerilemenin nedenleri detaylı bir şekilde incelenmeli.
- Öğrenmenin geliştirilmesi için etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması çıkış noktası olarak alınmalı.
- Matematik ve fen bilimlerinde performansın geliştirilmesi için ülke içinde ve diğer ülkelerde öğrenmeyi geliştirmede etkili uygulamalar ihtiyatlı bir yaklaşımla değerlendirilmeli.
- Öğrenmeyi geliştirmek için erken yaşlarda öğrenme desteği sağlanmalı ve sosyoekonomik dezavantajların etkilerini telafi edici önlemler alınmalı.
- Erken yıllarda öğrenme eksiklerini telafi edici programlar düzenlenmeli.
- Öğretmene yatırım yapılarak öğretim daha iyi bir hale getirilebilir.
- Öğrenmeye uygun bir okul ortamı oluşturulması için okul yöneticiliği profesyonelleştirilmeli ve eğitim liderliği kapasitesi geliştirilmeli.

Önder Öndeş

Kaynak: Hürriyet

Anahtar Kelimeler:
TEDMEMMatematik

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim