Öğretmen Diyarı

TARİH ÖĞRETMENLERİ AĞUSTOS AYINDA ATANMAK İSTİYOR

 

İsteklerimizi ve önerilerimizi sizlerle paylaşmadan önce Tablolarla Ağustos ve Eylül Ek2 atama sayılarını, puanlarını Tablolarla görmenizi istedik. Tabi buraya tüm Branşları alamadığımız için ilk önce 2013 Ağustos ayında ilk defa alan sınavına giren branşları, daha sonra da Lise Branşlarının genel mağduriyetini anlatmak, özelde ise Tarih Öğretmen yığılmasından, atama durumlarından bahsedelim istedik.

09.09.2013 İLK ATAMA ALAN SINAVINA GİREN BRANŞLARIN SINAVA GİREN SAYISI, ATANAN SAYISI, MİNUMUM PUANLARI ( EK ATAMA SAYILARI DA EKLENMİŞTİR )

BRANŞ

SINAVA GİREN ADAY

ATANAN KONTENJANI

MİNUMUM PUAN

ATANMA ORANLARI

1)TÜRKÇE

13633

3332

73,356

% 34.57

2)İLKÖĞRETİM MATEMATİK

6370

3989

68,168

% 62.62

3)FEN VE TEKNOLOJİ

13598

3001

74,008

% 22.06

4)SOSYAL BİLGİLER

19179

1886

76,825

% 9.83

5)DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

7572

2618

60,007

% 34.57

6)TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

17656

2543

75,088

% 14,40

7) COĞRAFYA

4519

560

75,061

%12.39

8) MATEMATİK (LİSE)

12555

2042

76,412

%16,26

9) TARİH

12665

423

79,226

%3.33

10)İNGİLİZCE

15044

5281

68,833

% 35.10

11)ALMANCA

2757

428

70,791

%15,52

12)FİZİK

5410

205

79,364

%3,78

13)KİMYA

4518

245

79,216

%5,42

14) BİYOLOJİ

6187

408

79,477

%6,59

                                                                             Tablo 1

Görüldüğü üzere ilk 5 Branş ve devamındaki İngilizce SBS kalkıp yerine TEOG sistemi geldiği için atama sayıları yüksek sayılarda olmuştur. Lise Branşlarına baktığımız zaman iste Türk Dili Ve Edebiyatı ve Matematik (Lise) yüksek sayılarla atanmış ikinci dil olan Almanca bile 411 gibi bir sayı alarak Tarih Branşından daha çok atanmıştır. Lise Branşlarından aday sayısı en çok Edebiyat olup atama sayısını en yüksekle kapatmıştır. En yüksek aday sayısı olan ikinci Branş olan TARİH Öğretmenliği ise 371 gibi bir sayı ve çok yüksek bir puanla kapatmıştır. Bu branşların alan sınavı başarılarına baktığımız zaman Türkiye ortamalasında Türkçeden sonra ikinci branş olarak gelen Tarih Branşı burada görmezden gelinmiştir. İlk atama da 111 branştan 36.489 atama yapılmış ve Tarih Branşı 0,9 ile en az atanan branş olmuştur. Daha sonra atama sayısı 40.000’ e tamamlanması için Ek 1 ve Ek 2 şeklinde 2 atama daha yapılmıştır. Ek 1 de Tarih Branşına 0 atama sayısı verilmiş yani hiç verilmemiştir. Ek 2’deki durumu tabloyla gösterecek olursak ilk atamadan daha hazin bir sonla tamamlanmıştır.

25.09.2013 EK 2 ATAMA LİSE BRANŞLARIN DURUMUNA BAKTIĞIMIZDA TABLO İLE GÖSTERMEK GEREKİRSE

Tabloya geçmeden önce şu açıklamayı yapmakta fayda görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarını ihtiyaca göre yaptığını söylemiştir. Ancak Tablo 2’de görüleceği üzere Tablo 1’de atama sayıları, Tarih Branşından düşük olan branşların Tablo 2’de 2 katı fazla atama yapıldığı görülmektedir. Bu yapılan atamanın haksızlığını  göstermektedir.

                                                                                                                                                                     

BRANŞLAR

MİNİMUM PUAN

ATAMA SAYISI

1)Biyoloji

78,262

80

2)Türk Dili Ve Edebiyatı

74,917

74

3)Fizik

78,905

67

4)Kimya

78,079

70

5)Tarih

79,224

45

6)Matematik ( Lise )

76,233

66

7)İngilizce

68,510

173

                                                                    Tablo 2

Tablo 2’de 29 branşta toplam 2400 atama yapılmış olup bunların 45’i Tarih Branşına verilmiştir. Haksızlık ve hazin son burada başlamaktadır. Ağustos ayındaki 36,489’luk büyük atama Tarih öğretmenliğinden daha düşük atama alan branşlar, bu atamada Tarih Branşını geçmiştir.Tarih Branşına ayrılan 45 sayısının bir izahını göremiyoruz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda görüyoruz; derdimiz diğer branş atama sayıları değildir. Çünkü genel olarak lise branşları mağdur durumdadır  ve atama sayıları çok düşüktür.

                Tablolara baktığımızda özellikle Tablo 2’de de görüleceği üzere Tarih öğretmenleri en yüksek puanla kalmıştır. Tarih Branşından 12665 kişi bu sene sınava girmiş olmasına rağmen mezun ve sınava girmeyenlerle birlikte bu sayı 20-25 bin arasında olduğu bilinmektedir. Bu mezun sayısının yılda ortalama 250 atamayla eritilmesi mümkün değildir. Ancak bununla ilgili isteklerimiz ve çözüm önerilerimizle beraber bizim haklı duruşumuza destek olacağınızı düşünmekteyiz. Bundan dolayı böyle demokratik yollarla siz büyüklerimizin sesimizi duymasını ve Ağustos atamasında bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz ve diliyoruz. Umarım bizlerin ve gözü yaşlı anne ve babalarımızın yüzlerini güldürürsünüz.

Şimdi sizlere isteklerimizi ve önerilerimizi içeren metinleri sunup, internet sitelerinde Tarih öğretmenlerinin haberlerini paylaşıp, farkındalığı arttırmak istiyoruz.

 

         Atama Bekleyen Tarih Öğretmenleri Neden Mağdur?


—Bilimlerin babası sayılabilecek Tarih Branşı maalesef günümüz Türkiye’sinde hak ettiği değeri görememektedir. Türk toplumu tarihimizi dizilerden öğrenmeye maruz bırakılmış ve  bu işte yeterli eğitimi alan tarih öğretmenlerine yeterli önem verilmemiştir.
—2000’ yıllarda öğretmen olabilmek için KPSS adı verilen bu sınav uygulanmaya başlamıştır. Bu sınavla birlikte alınan öğretmen sayılarını incelediğimiz zaman Tarih Öğretmenleri tüm yıllarda görmezden gelinmiştir.
—Yapılan son 2013 KPS sınavının sonucunda 40.000 öğretmen ataması yapılmış, Tarih öğretmenleri genel sıralamada ilk 10.000’e girmesine rağmen maalesef atamaları
yapılmamıştır ve en yüksek puan ile kapatan bölüm olmuştur.
—Son 10 yılda Tarih Öğretmenliği bölümüne yapılan atama sayısı 3000–4000 arası bir sayıdır. Bu sayı Tarih Branşının emsali olacak birçok bölümün 1 yıllık atama sayısına karşılık gelmektedir.
—20–25 bin mezunu olan ve her yıl ortalama 1000 civarında mezun veren Tarih Bölümüne her yıl KPSS’de ayrılan kontenjan bir derya sayısına ulaşmış Tarih Öğretmenlerine yetmemektedir.
—Tarih Öğretmenlerinin bir diğer mağduriyeti ise, bu bölüme ayrılan ders saatleri ve ders yeterlilikleridir. Somutlaştıracak olursak;
1-İslam Tarihi dersi, adı üstünde Tarih dersidir. Bu ders maalesef büyük bir yanılgıya düşülerek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerimize verilmiştir. Yapılan bu hata bir an önce düzeltilmelidir.
2-Osmanlıca dersi ezber bir mantıkla bir dil olayı gibi düşünülerek Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerimize verilmiştir. Zira Tarih Öğretmenleri Osmanlıcanın her yıl eğitimini almıştır ve bu dersin öğretilmesinde çok daha donanımlıdır.
3-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi şu an liselerde seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Hemen hemen her okulda bu ders verilmekte ve seçmeli olduğu için öğretmen norm kadrosunda görülmemektedir. Bu da Tarih bölümünün açığına olumsuz yansımaktadır. Tarih Branşının mağduriyeti bununla sınırlı olmamakla birlikte genel olarak Tarih Öğretmenlerinin mağduriyeti nasıl giderilir sorununa değinirsek:
—Tarih Bölümlerinin ivedilikle sayısı azaltılmalı ve uzun vadede planlamalar yapılmalıdır.
—Öğrencilerimizin ecdadımızın şanlı tarihini daha iyi öğrenebilmeleri için Tarih ders sayısı artırılmalıdır. Osmanlı torunlarıyız diyoruz ama Osmanlı Devleti Tarihi dersine sadece 2 saat ayırıyoruz?
—İslam Tarihi dersi için yapılan yanlıştan dönülmeli, bu ders Hakka uygun olarak Tarih Öğretmenlerine iade edilmelidir.
—Osmanlıca dersi sözel öğrenciler için zorunlu olmalı bu ders de hem hakka uygun olarak hem de alan yeterliliğinden dolayı Tarihçilere verilmelidir.
—Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi seçmeli statüsünden zorunlu ders statüsüne getirilmelidir. Zira bu ders hem LYS hem de KPSS’de soru olarak karşımıza çıkmaktadır.
—Bunlara ek olarak emekliliği dolmuş, kendince nedenleri olan Milli Eğitim bünyesinde çok sayıda Tarih Öğretmeni vardır. Bu hocalarımızın emekliliğe teşvik edilmesi şarttır.

 Neden Tarih Öğretmeni Ataması Yapılmalıdır?

Tarih dersi kendine has metodu olan birtakım incelikleri ve teknikleri olan çok özel bir derstir. Ehli olmayan ellerde, ücretli öğretmen gibi, verilecek bu ders telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Siyaset ve tarih yıllardır iç içe geçmiş birbirinden çok ince nüanslarla ayrılan iki dinamiktir. Ehli olmayan kişilerin vereceği bu ders bu dinamiği bir dinamit haline getirecek ve öğrencilerimizde onarılmaz yaralar açacaktır. Tarih öğretmenleri bu iki dinamiğin arasından bilimsel yöntemlerle gerekli olan bilgiyi ortaya çıkartacak ve öğrencilerimizin tarih bilinci oluşturmalarına yardımcı olacaklardır. Günümüz dünyasında özellikle model aldığımız Batı dünyasında tarih dersinin ve tarih öğretmenlerin yüklendiği misyon çok önemlidir. Tarih, geçmişten ders çıkarmak ve geleceğe ayna tutmaksa eğer; Batı dünyası bunu başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir. Batı dünyasında öğretmenlik bizdeki gibi çok değerlidir; fakat tarih dersi ve tarih öğretmenleri çok daha saygın bir konumdadır.

                    Konumuza KPSS açısından baktığımızda Tarih Öğretmenlerinin sözel kökenli olması sebebiyle matematik sorularını az sayıda yapabildiğini görebilmekteyiz. Bu durum p3 puanında büyük mağduriyet yaratmaktadır. Sayısal kökenli meslektaşlarımızla memuriyet için rekabet edememekteyiz. Banka iş ilanlarında bile birçok branş yer alırken tarih bölümünün adı geçmemektedir. An itibariyle tarih öğretmenlerinin öğretmen olmaktan başka çaresi kalmamıştır. Özel sektör bile tarih bölümüne kapılarını kapatmıştır. Bu saydığımız hususlar tarih öğretmenlerinin nasıl bir açmaza düştüğünü ve bu açmazdan nasıl kurtulması gerektiğinin bir özetidir. Umarım bu özet ile bizlere destek olabilecek değerli büyüklerimizin dikkatini çekmeyi başarırız. Gerçekten de acil yardıma ihtiyaç bulunan yegane bölümüz.

 

Tarih Bilimiyle ilgili bazı sözler:

·         Tarih okuyanın aklı çoğalır. (İmam Şâfiî)

·         Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır. (A. Cevdet Paşa)

·         Geçmiş inkâr edilemez; geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar. (Bahtiyar Vahabzâde)

·         Mâzîsi yıkık milletin âtîsi olur mu? (Mehmet Âkif Ersoy)

Ağustos ayında 40.000 Öğretmen atama müjdesini veren Sayın Başbakanımıza ve Ak Parti hükümetine teşekkürlerimizi sunarız. 40.000 kontenjandan biz tarih öğretmenlerine en az 4 bin kadronun ayrılmasını talep ediyoruz. Sayın Başbakanımızın nasıl bir tarih sevdasına sahip olduğunu görüyoruz ve kendisinin branşımıza destekte bulunmasını istiyoruz. Çünkü kendisi gibi tarihini iyi bilen bireyler yetiştirmek boynumuzun borcudur. Bunlara ek olarak Başbakanımız: “Siyer Dersi’ni verebilecek öğretmen bulamıyoruz” demişti. Biz bu dersin eğitimini vermeye talibiz. Ve bu ders için yeterli donanıma sahip yegâne bölümüz. Milli Güvenlik Bilgisi dersinin tarih öğretmenlerine verileceği söylentisiyle 2011’de sevinen Tarih öğretmenleri Milli Güvenlik dersinin kaldırılmasıyla tekrardan hayal kırıklığına uğramışlardır. Bu durumun Siyer dersi öğretiminin tarih öğretmenlerine verilmesi ile mağduriyetimizin giderilmesini sizlerden ve Başbakanımızdan rica ediyoruz.


 

Tarih öğretmenleri olarak bizlerin sesi olmanızı rica etmekteyiz. Ve desteğinizi hiçbir zaman unutmayıp sadece biz değil, ailelerimizle sizlere bir ömür boyu dua edeceğiz. Atama oranlarına baktığınızda ne kadar büyük haksızlığa uğradığımızı on binleri aşan işsiz Tarih Öğretmenleri olduğunu görüp haklı davamıza hak vereceğinize inanıyoruz. Her şey için şimdiden şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,

 

 ATANAMAYAN TARİH ÖĞRETMENLERİ.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol