Öğretmen Diyarı

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YÜZDE 50/50 DE RİSKLİ

 Esas olarak verilen son mahkeme kararında ,bundan önceki mahkeme kararlarının hukuki sonucu dile getirilerek Bakanlığın ne yapması gerektiği de dile getirildi.Sözlü mülakat işlemlerinin iptal edildiğini ve mülakata dayalı sözlü puanların dayanağının kalmadığı ile Danıştay kararları gereğince Milli Eğitim Bakanlığının aritmetik ortalamaya göre atama yapma gereğinde olduğu da söylendi(mülakatlar yenilenerek aritmetik ortalamaya göre yeniden atama)

Bugüne kadar şube müdürlüğü konusunda ne yazdıysam hepsinde hukuki olarak sonucunu söyledim ve tüm yazılarımın da arkasındayım.Kaldı ki diğer analizlerimde yaptığım gibi şimdi sizinle paylaşacağım mahkeme kararı da önceki şube müdürlüğü konusundaki hukuki karşılıklarını  doğrulamaktadır.Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığımızın da önceki  mahkeme kararları karşısında ne yapması gerektiğini de hukuki karşılığı açıklamada yer verilmiştir.

  

Aksaray İdare Mahkemesinin vermiş olduğu mahkeme kararını incelediğimizde çıkan sonuçları madde madde incelemek gerekirse ;

 

 

1) Mahkeme:Ankara Bölge İdare mahkemesinin kararı ile Sözlü Mülakat işlemlerinin Tümü İptal edildiğinden dayanağı kalmamıştır

 

 

Kararın 3 . sayfasında 11.09.2014 tarih ve 2014/5897 esas nolu Ankara Bölge idare Mahkemesinin kararının hukuki işlemi sonucuna göre mülakatların tümünün iptal edilerek sözlü mülakat puanlarının dayanağının kalmadığı söylenmiştir.  Kararın yazılı metninde “ …Ankara Bölge idare mahkemesinin 11.9.2014 gün ve YD İtiraz No : 2014/5897 sayılı kararıyla ;liyakat ilkesine aykırı şekilde,atamanın yalnızca sözlü sınavda alınacak puana göre yapılmasını öngören sistem çerçevesinde gerçekleştirilen sözlü sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlem ve bu kapsamda yapılan tüm sözlü işlemleri hukuka uygun bulunmayarak dava konusu sözlü sınavının tamamın yürütmesi durdurulduğu ,buna göre davacının sözlü sınav sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuki dayanağının kalmadığı da açıktır.” Denilerek tüm mülakat işlemlerinin iptal edildiğini hukuki olarak sonucunu söylenmiştir.

 

Ankara Bölge idare Mahkemesi 1. Kurul kararının 2 .sayfasında geçen  “ Bu durumda ,liyakat ilkesine aykırı şekilde,atamanın yalnızca sözlü sınavda alınacak puana göre yapılmasını öngören sistem çerçevesinde gerçekleştirilen sözlü sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlem ve bu kapsamda yapılan tüm sözlü sınav işlemleri hukuka uygun bulunmamaktadır” hükmüne göre tüm mülakatlarının iptal edildiğini söylemiştim.

 

Görüleceği gibi Personel Meb Aksaray mahkemesi davacının sözlü sınav sonucunda başarısız sayılmasına ilişkin dava konusunun, zaten  Ankara Bölge İdare Mahkemesi  1. Kurul kararı ile tüm sözlü sınavların iptal edilmesinden dolayı hukuki bir dayanağının kalmadığını söyleyerek ortada sözlü puanların olmadığının altını çizmiştir.

 

 

2) Mahkeme : MEB Şube Müdürü Adaylarını yazılı ve sözlü puanları ile beraber değerlendirmesi gerekiyor ;

 

Mahkeme kararının 3. Sayfasında yazılı bulunan  “ Kaldıki ;23.07.2014 tarih ve 29069Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. Maddesi ile aynı yönetmeliğin 12/B-1 maddesinde yapılan değişiklik ile şube müdürlüğüne atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edileceği de ayrıca düzenlenmiştir.”  İfadesine göre , şube müdürlerinin atamalarının hukuki olarak MEB’i bağlayıcılığı olan çerçeve yönetmelikteki değişiklik ile sözlü ve yazılı sınavların aritmetik ortalamaya göre tespit edilmesinden bahsedilmiştir.Ayrıca   Kararın 2. Sayfasında yazılı bulunan “ Danıştay 5. Dairesinin 06/03/2014 tarih ve E: 2013/7955 sayılı yürütmeyi durdurma kararı uyarınca  da,davalı idarenin ( MEB) de içinde bulunduğu kurumların bu karar esas alınmak suretiyle genel yönetmelikte yapılacak değişiklik doğrultusunda kendi yönetmeliklerini düzenlemeleri gerektiğinden ,bu kararın davalı idare (MEB) için de bağlayıcılığı bulunmaktadır” denilerek çerçeve yönetmelikteki değişikliğin hukuki olarak ta MEB’in kendi yönetmeliğe uygulaması gerekliliğinden bahsedilmiştir.Ayrıca paragrafın devamında “ … Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme sınavına katılanların yazılı ve sözlü puanları beraber değerlendirilmek suretiyle başarı sıralamasının belirlenmesi  gerektiğinden…” denilmesinden de anlaşılacağı üzere Danıştay kararları gereğince hukuki olarak MEB, yazılı ve sözlü puana dayalı başarı sıralamasını oluşturması gerekiyor.

 

 

Yukarıdaki incelememden yola  çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim  ki bugüne kadar çıkan mahkeme kararları ve hukuki sonuçlarındaki değerlendirmelerimde bir yanlışlık yok. Yargı kararlarının uygulanmak zorunda olduğu ve 1709 şube müdürlüğü atamalarının zaten Danıştay kararları ile beraber iptal edildiği aşikar.Bununla beraber daha önceden de söylediğim gibi ankarada yapılan tüm mülakat işlemleri de Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul kararı ile beraber iptal edilmişti.  Personel Meb Bunu Aksaray idare mahkemesi esas karını verirken kendinden önceki mahkeme kararlarının nasıl bir hukuki sonuç doğurduğunu yorumlayıp davayı sonuçlandırırken söylüyor.

 

 

Bu gelişmeler ışığında ;

 

 

1) 1709 şube müdürünün hukuki olarak  atamaların iptal edildiğini yadsımayarak ve yeniden atamaya esas olarak yazılı artı sözlü puanların aritmetik ortalaması alınması gerekmektedir.

 

2) Aritmetik ortalamaya göre oluşturulacak atamaya esas başarı sıralamalarında “ Ankara bölge idare mahkemesi 1. Kurul kararı” gereği tüm sözlü sınavların iptal edildiği düşünüldüğünde Sözlü sınav işlemlerinin yenilenmesi gerekmektedir.

 

 

3) Ortada sözlü sınav puanlarının olmayışı ve herhangi bir sözlüye dayalı (yazılı ile beraber) başarı sıralaması gerçekleştirilemeyeceği için 2. İhtimal sadece yazılıya göre atama yapılabilir ama mahkeme kararları ve paralelinde düzenlenen yönetmelik hükmünce bu da sakatlık doğuracaktır.o yüzden sözlü mülakatlarının yenilenmesi şıkkı daha ağır basmaktadır.

 

Velhasıl,hukuki olarak 1709 şube müdürünün atamaları zaten iptal,şubat 2014 yapılan sözlü sınavlarının tamamı iptal,çerçeve yönetmelik MEB’i bağladığı için yeniden atamalar için yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalama alınmak zorunda .Olayların bütünlüğüne bakıldığında ölçme ve değerlendirme bilimselliğine  uygun teknolojik imkanlardan faydalanılarak sesli ve görüntülü kayıtların alındığı mülakat işlemlerin yenilenmesi ve akabinde oluşacak objektif sözlü puan sonuçlarının yazılı puanları ile beraber aritmetik ortalamalarının oluşturulduğu başarı sıralamasına göre  nisan ayındaki 1709 şube müdürünün atamalarını yenilemek gerekiyor.

 

Aksaray Mahkemesinin Verdiği Esas karar:

 

Sedat DEGER
Eğitimci Yazar

kaynak: mebpersonel.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim