Öğretmen Diyarı

Şube Müdürlüğünde Hangi Aritmetik Ortalama?‏Bir taraftan yargının iptal ettiği atamaların iptali için haklı bir mücadele edilirken aynı kişiler tarafından aynı yargının iptal ettiği mülakat puanları kullanılarak aritmetik ortalamaya göre yeniden atama yapılması isteniyor. Doğrusu bu komedi o kadar uzadı ki haklı mücadeleyi de sulandırarak inandırıcılığına gölge düşürür boyutlara ulaştı.


Bu konuda defalarca yazı yazmış birisi olarak beni bile isyan ettiren bu sululuk ne yazık ki artık hepten amacının dışına çıkmıştır. Haklı olan mücadeleyi haksız duruma düşürecek nitelikteki bu hatanın güya bir algı oluşturma paradigması üzerinden yürüdüğü açıktır. Ama bilinmesi gereken bu mücadele birilerinin koltuk hevesinin çok çok üstünde saygıdeğer bir mücadele olduğudur ki o da torpile pirim verilmemesi, hukuka olan saygı ve hukuk devletinde yargı kararlarının harfiyen uygulanmasıdır.


Bunun ötesinde şahsi çıkarları esas alan her türlü talep hem komik duruma düşecek hem karşılık bulamayacak hem de mevcut durumda atanmış olanlardan farklı olmayacaktır.


Bir başka ifadeyle yargı sizin atamalarınızı iptal etti ama aynı yargının iptal etmiş olduğu mülakat puanlarının içinde olduğu aritmetik ortalama ile o koltuğa ben oturmalıyım demektir.  İşte bu sebeple hem kendi içinde çelişkiyi barındırmakta hem elle tutulur bir tarafı bulunmamakta hem de bu haklı mücadeleyi komik duruma düşürmektedir.


Zira herkes bilmektedir ki şube müdürlüğü atamalarının iptal edilmesinin temel gerekçesi mülakatlardırın bizatihi kendisidir. Mülakatlar da zincirleme adayların tamamını etkilediği için bırakın toplu dava kararlarını bireysel kararlarda bile mülakatların tamamı iptal edilmiştir. Zira şube müdürlüğünü iptal eden on beş civarında karar bulunmakta ve bunların bir kısmında “mülakatların tamamı iptal edilmiştir.”  Buna göre yargı tarafından iptal edilmiş olan mülakat puanlarının içinde yar aldığı hiçbir tama yapılamayacağına göre hangi aritmetik ortalamadan bahsediliyor doğrusu anlamak mümkün değil.


Bu konuda mülakatların tamamını iptal eden yargı kararlarından sadece bir tanesini örnek vermek gerekirse;  Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulunun  2014/5897 Y.D. itiraz No lu  ve 2014/6231 Y:D.itiraz No lu iki kararında da “sözlü sınav işlemleri ve bu sınavlarda alınan neticelere göre atama yapılmasının bütünlük arz eden bir sistem içinde yapıldığı dikkate alındığında, … dava konusu atamalara esas teşkil eden sözlü sınav işlemlerini de sakatladığı sonucuna varılmış olup…, gerçekleştirilen sözlü sınavda davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlem ve bu kapsamda yapılan tüm sözlü sınav işlemleri hukuka uygun bulunmamaktadır. …yazılı sınavda alınan puanın esas alınacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği hususunda kuşku bulunmadığından yürütmenin durdurulması için anılan Yasa'nın aradığı koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır.” şeklinde değerlendirme yapılarak yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Bu örnek karar üzerine daha fazla karar ile konuyu uzatmaya bile gerek yok zaten. Kaldı ki tek başına bu karar bile tüm mülakatların iptal edildiğini, dolayısıyla mülakat puanlarının içinde yer alacağı hiçbir atamanın yapılamayacağını ve nihayet bu mülakat puanları ile aritmetik ortalama diye bir şeyin olamayacağını açık ve kesin bir şekilde göstermektedir.


Bu durumun istisnası olarak sadece bireysel davasını kazanıp da sonradan mülakata girip yeterli puanı alanların aritmetik ortalama ile atanması mümkündür. Zira onların mülakatları henüz yargı kararıyla iptal edilmemiştir.

 

Sözün özü yargı tarafından iptal edilmiş olan mülakat puanlarının içinde yer aldığı hiçbir atama yapılamaz. Dolayısıyla aritmetik ortalama ile bir atama da yapılamaz. Hal böyleyken tekrar soruya dönersek “Hangi aritmetik ortalama?”

Tek bir yol kalıyor o da sadece yazılı sınav sonuçlarına göre atamadır. Gerisi lafü güzar...

 

Cafer GÜZEL

memurburda@gmail.com


memurburda.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim