Öğretmen Diyarı

Şube Müdürlüğü Yeni Yönetmelik Değerlendirmesi ‘2’

GAZETEKAMU / ÖZEL HABER - SOKAK SAVCISI

 

10 Aralık 2014 tarihinde yayınlanan MEB Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkındaki Yönetmelikteki değişiklikleri 1. bölümde maddeler halinde değerlendirmemizin ardından, genel olarak değerlendirdiğimizde yeni yönetmeliği alışılmışın dışında tutanın, ‘A’, ‘B’ ve ‘C’ PLANLARINI’da içerisinde barındırarak ileri görüşlü tasarlanmasıdır. Bu doğrultuda;

 

A PLANININ : Yürütmesi durdurulan sözlü sınav puanlarının, esastan görüşülmesi neticesinde, bir ihtimal yürütmesinin durdurulması işleminin iptali söz konusu olduğunda yeni bir değerlendirme ile Yazılı + Sözlü Sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile yapmak olduğu.

 

B PLANININ : Sözlü sınav uygulamalarının mahkemelerce bireysel iptali (Diyarbakır ve Ankara Bölge İdare Mahkemeleri kararları gibi) söz konusu olması durumunda, yazılı sınav süresinde sınırlama getirilmeyerek, yinelenecek sözlü sınav neticesinde ve 2. bir atama ile mağduriyeti önlemek.

 

C PLANININ: EĞİTİM-SEN ve AKTİF-SEN in sözlü sınav puanlarının tamamının iptal edilmesiyle ilgili Ankara Bölge İdare Mahkemesindeki davalarının esastan ve itiraz üzerine, Danıştay’dan gelecek olası bir sözlü sınav puanlarının tümünün iptali durumunda, EK-2 güncel hale getirilmiş olup, mağduriyetleri Yazılı Puan +EK 2 ile gidermek olduğu söylenebilir.

 

Ancak yürütmesi durdurulmuş sözlü sınav puanlarına göre işlem yapılamayacağından, ataması yapılan 1709 Şube Müdürünün, kesinleşecek dava sonuçlarına göre halen görevlendirmeleri sağlanacaktır. Bununla ilgili ve diğer hiçbir konuda geçici maddenin olmayışı, bir takım düzenlemelerin, ileride genelge ile yapılacağına işaret etmektedir. Ayrıca mahkeme kararları ile subut bulan yazılı ve sözlü sınavlarının eşdeğer olmadığı yönündeki kanaatlerin de yine genelge ile giderilmesi muhtemel dahilindedir.

 

Kuşkusuz, yukarıdaki planlardan sadece ‘A PLANI’ nın gerçekleşmesi durumun da EĞİTİM-SEN ve AKTİF-SEN in davalarına sahip çıkacaklarını, yönetmeliğin bu hali ile de uygulanabilir olmadığının devam eden davalarının ışığında izah edeceklerini söyleyebiliriz. Belki de bundan sonraki süreçte hem sendikalar hem de bireysel dava açan kişiler suç duyurularının yanında tazminat davaları da açmak isteyeceklerdir. Ayrıca Diyarbakır Bölge İdaresi mahkemesinin de çok önemli bir karar verdiğini ve AKTİF-SEN inde Ankara Bölge İdare Mahkemesindeki dava konusunun, iptal gerekçelerinin aşağıdaki gibi olduğunu hatırlatırsak;

 

İptal gerekçeleri olarak;

 

1-Davalı idarece yapılan sözlü sınavda ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi, ancak sözlü sınavın tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıyla mümkündür.

 

2-Davalı idarece yapılan sözlü sınavda Anayasa’nın Eşitlik İlkesi açıkça ihlal edilmiştir.

 

3-Davalı idarece yapılan sözlü sınavla, yazılı sınavın nesnel sonuçları ortadan kaldırılmıştır.

 

4-Davalı idarece yapılan sözlü sınavda sesli ve görüntülü kayıt alınmamış ve komisyon üyelerince takdir edilen notlar gerekçeleriyle ortaya konulmamıştır.

 

5-Dava konumuz olan sözlü sınavla başarılı sayılan 1709 şube müdürünün neredeyse tamamına yakınını tek bir sendikadan seçen davalı idarenin, yapmış olduğu söz konusu mülakat sınavının son derece sübjektif ve haksız olduğu da açıktır.

 

Yazılı sınav süresinin bir sonraki sınava kadar geçerliliğini sürdürmesi akıllara bir çok soruyu getirmekle birlikte, bu yönetmeliğin genelgelerle daha açıklayıcı ve mağduriyetleri giderici bir yönetmelik haline geleceğini ve oldukça sarmal gibi görünen bu durumdan Bakanlığımızın layıkı ile ve hakkın, hak edene teslim edileceği bir şekilde çıkacağı inancındayız.

 

 

Saygılar

 

Sokak Savcısı (sokaksavcs@gmail.com)

 

 

NOT: Yazıyı kaleme aldığımız esnada tarafımıza ulaşan net bir bilgiye göre; Eğitim-Sen Balıkesir Şube Sekreteri Özgür Sarıbülbül devam eden davaları nedeniyle, yönetmelikte yapılan değişikliklerin bu hali ile uygulanabilir olmadığını, kısa zaman içerisinde gerekli açıklamaları yapacakları, bilgisi ulaşmıştır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol