Öğretmen Diyarı

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SORUNU TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA ÇÖZÜLMELİ‏
 
 
MEB 1709 şube müdürlüğü atamasıNI iptal eden Danıştay sözlü sınavın yazılı sınavı tamamlayıcısı olduğunu belirterek yazılı sınav sonuçlarının da değerlendirmeye alınması gerektiğine hükmetmiştir. 06.03.2014 tarihinde Danıştay 5.dairesi Başbakanlığın, Aynı şekilde Danıştay 2.daireside Milli Eğitim Bakanlığı Görevde yükselme yönetmeliğinde, Sadece sözlü(Mülakat) sınavı sonuçlarına göre atama yapması maddesinin yürütmesini durdurmuştur.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA 1709 Şube Müdürlüğü atamaları için; sadece sözlü sınavla atama yapılamayacağı, objektif olan yazılı sınavının değerlendirme dışı bırakılamayıp belirleyici olması gerektiğine ve Atamaların iptal edilerek Aritmetik Ortalamayla atamaların yenilenmesi gerektiğine karar vermiştir.
 
Danıştay ve Onlarca Mahkeme kararları gereği objektif olan yazılı sınavının değerlendirmeye katılıp (Sözlü ve Yazılının Aritmetik ortalaması ile )Atamaların yenilenmesini isteyen 100 lerce kişi Bakanlığa Aritmetik ortalama ile atanma talepli dilekçe ile başvurmuş  ve Bakanlığın sessiz kalması üzerine dava açmışlar ve bu davalarda sonuçlanmaya başlamıştır.
 
Ankara 4.İdare Mahkemesi, ,Samsun 2.İdare Mahkemesi ve Samsun Bölge İdare mahkemelerinin kararlarından sonra ;Ankara 7.İdare Mahkemesi vermiş olduğu YD kararında ”Bakanlığın sadece mülakat puanına göre yaptığı 1709 şube müdürlüğü atamalarının Danıştay  kararları gereği objektif olan yazılı sınavının değerlendirmeye katılıp (Sözlü ve Yazılının Aritmetik ortalaması ile )Başarı sırasının oluşturulmasına ve Atamaların yenilenmesine hükmetmiştir. Verilen kararlara Bakanlığın itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.Kurul  MEB’in itirazının  REDDİNE karar vermiştir.
 
İdari Yargılama Usul Kanunun 28. Maddesinde “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez." İYUK 52. madde "(Değişik: 3622 - 5.4.1990) Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz? Denilmektedir
 
Ancak sayın bakanlık yetkilileri atama dayanağı iptal edilen yönetmelikle yapılan ve hiç yapılmamış yok hükmünde olan 1709 atamayı iptal etmemekte ve yargı kararlarına karşı anlamsız bir şekilde direnç göstermektedir
 
Milli Eğitim bakanlığı Atanan ve atanamayan 5900 şube müdürü adayını daha fazla mağdur etmeden  Mahkeme kararlarının gereklerini yerine getirip Meb şube müdürlüğü kaosuna son vermeli.
 
MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜLAKAT MAĞDURLARI PLATFORMU

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim