Öğretmen Diyarı

Şube Müdürlüğü Mülakatına Bir Karar daha

Yozgat İdare Mahkemesinden MEB’in10-28 şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav işlemlerinde ve sadece sözlü(Mülakat) puanı ile yapılan 1709 şube müdürü atamasında hukuka uygunluk bulunmadığına ilişkin Yozgat İdare Mahkemesine açılan davada mahkeme ;TÜRK MİLLETİ ADINA

Ankara 7. idare mahkemesi esas no: 2014/955 sayılı açılan davada(tüm sözlü sınav işlemlerinin ve sözlü sınav neticesine dayalı olarak yapılan tüm atama işlemlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması  istenilmektedir.)

Anılan mahkemenin 10.07.2014 günlü kararı ile” Danıştay kararlarında özetle; şube  müdürü kadrosuna görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamanın; adaylar arasında  objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki başarı puanının  değerlendirme dışı bırakılarak, yalnızca, yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olması gereken ve başarı  kriterleri daha muğlak olan sözlü sınav sonuçlan esas alınarak yapılmasının liyakat ilkesine aykırı  olduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, sözü edilen yönetmelik maddeleri uyarınca sadece sözlü sınav puanlarına göre  oluşturulan başarı listesi esas alınarak 1709 adet şube müdürü kadrosuna yapılan atama  işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, yukarıda belirtilen gerekçe  doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme  Sınavına katılanların yazılı ve sözlü puanlan beraber değerlendirilmek suretiyle başarı  sıralamasının belirlenmesi gerektiğinden, davacının sadece sözlü sınav puanı esas alınmak  suretiyle başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır

 

Yozgat İdare Mahkemesi açılan davanın

 ;Ankara 7.İdare Mahkemesinin 10.07.2014 tarihinde  verdiği karar sonucunda konusu kalmadığı ve konusu kalmayan dava hakkında karar vermeye  yer olmadığına Oy birliğiyle karar vermiştir. YANİ MEB’İN 1709 HUKUKSUZ  ATAMAYI İPTAL ETMESİ İÇİN BAŞKA KARARLAR ARAMASINA GEREK YOK  DEMİŞTİR.

 

kamuajans.com


 

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim