Öğretmen Diyarı

Şube müdürlerinin atama şartları

Milli Eğitim Bakanlığı, taşraya tahsis edilen şube müdürlüğü kadroları için, 18 Aralık 2012 tarihinde,

2012/44 sayılı Genelge çıkarmış bu genelgeye istinaden görevlendirmeler yapılmasını istemişti. 

 

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine 2012/46 nolu genelge ile görevlendirme yapılmasını iptal etmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı yukarıda yer verdiğimiz 2012/44 sayılı Genelge ekinde illere gönderilen

şube müdürlüğü kadrolarına 18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Milli Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği kapsamındaki görevleri yürütmek üzere

şube müdür ataması yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme

Yazılı Sınavı'nı gerçekleştirmiş bu sınavda 70 puan barajını aşan 5 bin 913 aday başarılı olarak mülakata çağrılmıştır.

 

2013 Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Yazılı Sınav Sonuçları:

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme sözlü sınav sonuçları

MEB İnternet sitesinden açıklanmış olup adaylar sonuçlara MEBBİS Kişisel Bilgiler Modülü üzerinden ulaşabileceklerdir.

 

 

12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme,

Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesinde

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar belirtilmiştir.

 

İşte Şube Müdürlüğü için gerekli olan o şartlar;

 

"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

 

MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile

ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

 

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

 

(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve

sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

 

(3) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır:

 

a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;

 

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki;

okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç

; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam,

dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

 

3) Ancak, İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadroları ile il ve

ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bu Grup Başkanlıklarının işlerini yürüten şube müdürlüğü kadrolarına;

bu Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları şartıyla

Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi olan

öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır."

 

Bu şartlara göre;

 

18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

Yönetmeliği kapsamındaki görevleri yürütmek üzere şube müdürü kadrolarından;

 

1- İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadrolarına mimar, mühendis kadrolarında

en az beş yıl hizmeti bulunanlar ve yazılı/mülakat sınavını kazanan adaylar arasından atama yapılacaktır.

 

2- Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadrolarına branşı ilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik

Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar ve yazılı/mülakat sınavını kazanan adaylar arasından atama yapılacaktır.

 

3- Yönetmelikte yer alan diğer hizmetleri yürütecek olan şube müdürlüğü kadrolarına yazılı/mülakat sınavını

kazanan adaylar arasından atama yapılacaktır.

 

Şube Müdürlüğü kadrolarına atamalar hangi kritere göre yapılacaktır?

 

12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin

Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin

"Atama" başlıklı 21. maddesindeki; "(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara;

şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav,

diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden,

tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü,

tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana,

daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise

sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

 

(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

Bu durumda olanların görevde yükselme suretiyle atanabilmeleri için,

bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

 

(3) Duyurulan kadrolardan;

 

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi,

atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

 

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir."

 

hükümlerine göre atama yapılacaktır.

 

Bu hükümler ışıgında yapılacak duyuru üzerine Şube Müdürlüğü kadrolarına atamalar;

 

1- Sözlü sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

 

2- Eşitlik halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

 

kaynak: memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim