Öğretmen Diyarı

ŞUBE MÜDÜRLERİNE EK DERS ÖDENECEK Mİ?

PERSONEL MEB NET/ÖZEL HABER


10 Ekim 2013 tarihinde; Anayasa Mahkemesinin 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin iptali ile ilgili 2012/205 sayılı kararıyayınlanmıştır. Bu karardan sonra taşra yöneticilerine ek ders ödenip ödenemeyeceği hususu gündeme gelmiştir.


Önce 2 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan666 sayılı KHK da ki hüküme bir bakalım;

EK MADDE 12- 1) 14/1/2012 tarihindengeçerli olmak üzere;

u) Öğretmenler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaöğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan yöneticiler hariç; Adalet Bakanlığı ve MilliEğitim Bakanlığı ile diğer kamu idarelerinde görev yapan personele fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücretiödemelerine ilişkin hükümler,

Yürürlükten kaldırılmıştır.

Anayasa Mahkemesi ise 27/12/2012 tarih ve 2012/205 sayılı karar ile yukarıda yürürlüktenkaldırılan hükmün Anayasaya aykırı olduğukararını vermiştir. Bu karar nerdeyse bir yılsonra 10/10/2013 tarihli resmi gazete deyayınlandı. Yalnız iptal kararının bazı maddelerinin yürürlük tarihi 9 ay sonraya ertelenirken, bir kısım maddelerin ise yürürlülüktarihi resmi gazetenin yayınlandığı gündür.


Yürürlük maddesi;


F- Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, 1.  maddesiyle 375 sayılı  Kanun Hükmünde  Kararname’ye eklenen   Ek Madde  12’nin (1) numaralı fıkrası ve (2) numaralı fıkrasının iptal edilen hükümleri ile bunların yürürlüğüne ilişkin iptal hükmü dışındaki diğer iptal hükümlerinin KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, OYBİRLİĞİYLE, 27.12.2012 gününde karar verildi.


666 sayılı KHK nin; Ek Madde 12’nin 1 numaralı fıkrasının u) bendinde yer alan ek ders ücretihükümlerine ilişkin iptal kararının uygulaması F) bendinden de anlaşılacağı üzere uygulamasıDOKUZ AY SONRAYA ERTELENMEMİŞTİR. Taşra eğitim yöneticileri(şef,şubemüdürü,ilçe milli eğitim müdürü,il milli eğitim müdür yardımcısı…) karar resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren ek ders ücreti alabileceklerdir. Bu konuda TEÇSEN dışında diğer sendikalardan herhangi bir açıklama yapılmamış olması da ayrıca manidardır.


Anayasa Mahkemesi Kararının alındığı tarihten itibaren değil de yayınlandığı 10 Ekim 2013tarihinden sonra taşra yöneticileri ek ders ücreti alabileceklerdir. Yeni bir düzenlemeyapılıncaya kadar!


Ek Ödeme Maddesi İptal Olmadı!

 

Ayrıca şunu da ifade edelim ki Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda çalışanların bir bölümüne ek ödeme verilmesini düzenleyen, 666 sayılı KHK'nın 1. maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen ek 9. maddenin iptali talep edilmemişti. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi bu maddeye ilişkin bir karar almamıştır. Yani ek ödemenin iptal edilmesi, tekrar ek ders ücretlerinedönülmesi mümkün değildir.


“Taşra yöneticilerinin ek ders ücreti”


Şefler 15 saat, diğer taşra eğitim yöneticileri ise haftada 25 saat ek ders ücreti alıyorlardı. Şefler ayda 510TL, diğer müdürler ise 850TL ek ders ücreti alıyorlardı.


“Karardan etkilenen diğer personel”


Daha önce ek ders ücreti alan diğer personel ise şunlardır; Bakanlık merkez teşkilâtında görevli; müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulubaşkanı, strateji geliştirme başkanı, genel müdür, I. hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık başmüfettişi, bakanlık müfettişi, bakanlık müfettiş yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür,şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, malî hizmetler uzmanı, malihizmetler uzman yardımcısı, savunma ve sivil savunma uzmanı, uzman, şef ve raportörler…

Hüseyin AKAY

Personelmeb net/Özel haber

666 Sayılı KHK yı görmek için TIKLAYINIZ

Anayasa Mahkemesi Kararını görmek için TIKLAYINIZ

TEÇSEN’in şeflere ek ders ücreti ödenmesi talep yazısı için TIKLAYINIZ

375 sayılı KHK yı görmek için TIKLAYINIZ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol