Öğretmen Diyarı

SORULARLA GÖREVDE YÜKSELME VE ROTASYON

SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME KURULU NASIL OLUŞTURULUR?Sözlü sınav ve değerlendirme kurulu; Bakan tarafından görevlendirilecek bir müsteşar yardımcısı veya genel müdür başkanlığında; bir grup başkanı,  bir Bakanlık müşaviri veya üniversitelerdegörev yapan öğretim elemanları arasından bir kişi, bir denetçi veya hukuk müşaviri ile bir il millî eğitim müdürü veya ilçe millî eğitim müdüründen oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.


(2) Sözlü sınav ve değerlendirme kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.


FAZLA SAYIDA SÖZLÜ SINAV VEDEĞERLENDİRME KURULU OLUŞTURULABİLİR Mİ?


Gerek görülmesi hâlinde bu kapsamda aynı usulle birden fazla sözlü sınav vedeğerlendirme kurulu oluşturulabilir.


KİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINA GİREBİLİR?


Şube müdürü ve tesis müdürü kadroları için;


1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,


2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı veya eğitim uzmanı kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda dört; şef kadrosunda altı veya öğretmen kadrosunda on ya da bu kadrolardatoplam sekiz yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.


YAZILI SINAVDA BARAJ VAR MI?


Yazılı sınav, Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavı kazanmış sayılır.


YAZILI SINAVLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?


Sınav sonuçları, başarı listesinin ilanı tarihinden itibaren altı ay süreyle geçerlidir.


SÖZLÜ SINAVA KAÇ ADAY KATILACAK?


Şube müdürlüğü ve tesis müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır.


SÖZLÜ SINAVIN BARAJ PUANI KAÇ?


Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlüsınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar sınavıkazanmış sayılır.


ATAMA HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE YAPILIR?


Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadrolara; şube müdürü ve tesis müdürleri bakımından sözlü sınav, diğer görevler bakımından yazılı sınav sonuçları esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihler de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır.


ROTASYONA TABİ OLAN GÖREVLER HANGİLERİDİR?


İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapmakta olanlar, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi tutulurlar.


GEÇİCİ GÖREVLENDİRME SÜRELERİ NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?


Geçici görevlendirilenlerin bölge hizmeti süresinin hesabında, geçici görevin ilk 90 günü için kadronun bulunduğu yer, fazlası için geçici görevin yürütüldüğü yer esas alınır.


ROTASYON NE ZAMAN YAPILACAK?


Bölge hizmeti süresini 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirmeişlemleri, haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruyailişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur.


ROTASYONDA KAÇ TERCİH YAPILACAK?


Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir. Tercihler, öncelikle alt hizmet bölgelerinden tamamlanır. Alt hizmet bölgelerinde tercih edebilecekleri yeterli yer olmaması halinde, sırasıyla bir üst veya aynı hizmet bölgesindeki yerler için tercih yapılabilir.

HANGİ GÖREVLERDEN HANGİ GÖREVLERE GEÇİŞ VARDIR?

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;

a) İl millî eğitim müdür yardımcıları ilçe millî eğitim müdürü,

b) İlçe millî eğitim müdürleri il millî eğitim müdür yardımcısı,

c) İl millî eğitim şube müdürleri ilçe millî eğitim şube müdürü,

ç) İlçe millî eğim şube müdürleri il millî eğitim şube müdürü

Kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler.

İL İÇİ VE İL DIŞI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME YAPILABİLECEK Mİ?

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, il içinde valiliklerce ilan edilen münhal kadrolarayer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç, bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları ilde Bakanlık teşkilatı kadrolarında 31 Haziran tarihi itibarıyla en az beş yıl görev yapanlar, iller arasında, Bakanlıkça ilan edilen münhal kadrolara yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

 

http://www.mebpersoneli.com.tr

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol