Öğretmen Diyarı

Son haliyle ders dışı egzersiz detayları

MEMURLAR- İşte son değişikliklere göre öğretmenler için ders dışı etkinlik detayları:

 

Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yapılan eğitim karşılığında öğretmenlere haftada 6 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında yapılan eğitim karşılığında öğretmenlere haftada 6 saat ek ders ücreti ödenmektedir. Bu konuya ilişkin düzenleme Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17. maddesine dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan "Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar" konulu 2010/49 nolu genelgede yer almaktadır. Bundan başka 2011,2012,1013,2014 yıllarında yeni bir genelge yayımlanmadığı için mevcut genelgeye göre iş ve işlemler yapılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Ders dışı eğitim çalışmaları? başlıklı 17. maddesinde şu hükme yer verilmiştir.

 

?(1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azami 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5 'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır

 

Bu genelgede dikkat çeken husular şunlardır:

 

1-Ders dışı egzersiz çalışmalarının planlanması sene başı öğretmenler kurulunda yapılmalıdır.

 

2-2)Okul müdürlükleri edebiyat-resim-spor alanlarında ve TÜBİTAK projelerine dengeli bir şekilde dağıtmalıdır.

 

3)Egzersiz çalışmalarına daha fazla öğrencinin katılımı sağlanmalıdır.

 

4)Okulun 1 yıllık ek ders saati tespit edilerek egzersiz yapacak öğretmenin kaç saat egzersiz yapacağı çıkarılmalıdır. Egzersiz yapan tüm öğretmenlerin egzersiz saati toplamı % 6’lık dilimi aşmayacaktır. Her öğretmene düşen egzersiz saati toplamı belirlenmelidir.( Örneğin; on sınıflı ve her sınıfı iki şubeden oluşan bir ilköğretim okulunda tüm derslerden her şubede haftada otuz saat ders okutulduğu varsayıldığında, otuz iki hafta sürecek bir ders yılında o okulda 10x2x30x32=19200saat ders okutulacaktır.

 

Bunun %6 'sı olan 1152 ders saati, ders dışı eğitim çalışmaları için azami olarak kullanabilecek ve bu kapsamda görev alacak öğretmenlerin tamamı için en fazla bu miktarda ek ders ücreti ödenebilecektir.)

 

5)Egzersiz planları 3 nüsha halinde düzenlenmelidir. Planlarda haftalık ve aylık egzersiz saat ve günleri belirtilmelidir.

 

6)Egzersizler 2+2+2 veya 3+3 şeklinde günlere bölünecektir. Yani egzersiz çalışmaları en az 2 gün en fazla 3 gün olacaktır.

 

7)2013 Toplu sözleşmesinde egzersiz saati toplamı % 5’ten % 6’ya yükseltilmiştir. Buna göre planlama yapılmalıdır.

 

8)Egzersiz planına “Bu plan 25/07/2010 tarih ve 27632 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin kararın 17. Maddesine ve 19/08/2010 tarih ve 52578 sayılı 2010/49 No’lu Milli Bakanlığı Genelgesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.” İbaresi yazılmalıdır.

 

9)Okul müdürleri veya ilgili müdür yardımcıları egzersiz planlarını inceleyerek “Tarafımdan incelenmiştir.” İbaresi kullanılarak onaylanmalıdır.

 

10)Egzersizin onaylanmasının ardından egzersiz etkinlikleri başlatılacaktır. Söz konusu ek ders ücretleri de egzersiz başlangıcında yazılmaya başlanacaktır.

 

11)Öğrenci seçimi ve plan hazırlama gibi çalışmalar egzersiz konusu değildir. Öğrenciyle yüz yüze yapılan çalışmalar egzersiz konusu olarak yazılmalıdır.

 

12)Hangi alanlarda kimlerin egzersiz yapacağı 2010/49 sayılı genelgeyle belirtilmiştir. Bu alanlar dışında ders işlemeye yönelik yöntemler egzersiz çalışması sayılmazlar.

 

13)Egzersiz çalışmalarında öğrenci sayısı asgari sayının altına düşerse veya etkinlikten beklenen amaçlara ulaşılması mümkün olmayacağının saptanması halinde etkinlik hemen durdurulacaktır.

 

14)Aynı egzersiz etkinliğine birden fazla öğretmen görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

 

15)Egzersiz planlarının uygulanmasında ve takibinden okul idaresi sorumludur. Egzersiz saatlerinde öğretmenlerin görevlerinin başında olması gerekmektedir.

 

Ayrıca;

 

Etkinlikler

 

Öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları şunlardır:

 

A-İzcilik

 

B-Beden eğitimi ve spor çalışmaları

 

a) Futbol

 

b) Hentbol

 

c) Basketbol

 

ç) Voleybol

 

d) Atletizm

 

e) Güreş

 

f) Badminton

 

g) Kros

 

ğ) Judo

 

h) Karate

 

ı) Tekvando

 

i) Tenis-Masa Tenisi

 

j) Jimnastik

 

k) Yüzme

 

l) Satranç

 

m) Boks

 

n) Eskrim

 

o) Kayak

 

ö) Oryantiring

 

C-Halk oyunları

 

D-Güzel sanatlar

 

a) Plastik Sanatlar

 

1) Resim

 

2) Heykel

 

3) Mimari

 

b) Fonetik Sanatlar

 

1) Müzik

 

2) Edebiyat

 

c) Dramatik Sanatlar

 

1) Tiyatro

 

2) Opera

 

3) Bale

 

4) Drama

 

5) Sinema

 

ç) Havacılık

 

1) Model Uçak

 

2) Model Roket

 

3) R/C Model Uçak

 

E-Bilim Olimpiyatları ve Proje Çalışmaları

 

Etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler şunlardır:

 

İzcilik: Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş "İzci Liderliği Sertifikası" bulunan öğretmenler tarafından yürütülür.

 

Beden Eğitimi ve Spor Çalışmaları: Beden eğitimi öğretmenleri tarafından yürütülür. Beden eğitimi öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı beden eğitimi olan veya yürütülecek etkinlikle ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslara katılarak belge alan ya da ulusal veya uluslar arası düzeydeki yarışmalara sporcu, antrenör, hakem olarak katıldıklarını belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

 

Halk Oyunları: Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütür. Türk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı halk oyunları olan veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

 

Güzel Sanatlar: Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.

 

Havacılık: Türk Hava Kurumunca düzenlenen kurslara katılarak "Rehber Öğretmen Sertifikası" alan öğretmenler tarafından yürütülür.

 

Bilim Olimpiyatları ve Proje Çalışmaları: İlgili alan öğretmenleri tarafından yürütülür.

 

Etkinliğe katılacak en az öğrenci sayıları şu sayılardadır:

 

Etkinlik Alanı

 

En Az Öğrenci Sayısı

 

İzcilik

 

Beden Eğitimi Ve Spor Çalışmaları

 

a) Futbol

 

b) Hentbol

 

c) Basketbol

 

ç) Voleybol

 

d) Atletizm

 

e) Güreş

 

f) Badminton

 

g) Kros

 

ğ) Judo

 

h) Karate

 

ı) Tekvando

 

i) Masa Tenisi

 

j) Jimnastik

 

k) Yüzme

 

l) Satranç

 

m) Boks

 

n) Eskrim

 

o) Kayak

 

ö) Oryantiring

 

Halk Oyunları

 

Güzel Sanatlar

 

a) Plastik Sanatlar

 

1) Resim

 

2) Heykel

 

3) Mimari

 

b) Fonetik Sanatlar

 

1) Müzik

 

2) Edebiyat

 

c) Dramatik Sanatlar

 

1) Tiyatro

 

2) Opera

 

3) Bale

 

4) Drama

 

5) Sinema

 

ç) Havacılık (**)

 

 

 

1) Model Uçak

 

2) Model Roket

 

3) R/C Model Uçak

 

Bilim Olimpiyatları Ve Proje Çalışmaları (*) (***)

 

En az öğrenci sayısı, oluşturulacak grup veya çalışma konusuna göre okul müdürlüklerince belirlenir.

 

memurhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim