Öğretmen Diyarı

Sınıf öğretmenleri branşlarına dönüyor ama…

Norm fazlası Sınıf Öğretmenlerinin sistemiçerisinde değerlendirilmesi amacıyla geçen yıl uygulanan “yan alan geçişi uygulaması”ndan geri adım atıldı.

Yan alan geçişi ile diğer branşlara geçen sınıföğretmenleri kendi alanlarına geri dönecek. İlk atama kontenjanlarının belirlenmesine 10 gün gibi kısa bir süre kalmışken bu durumhangi branşı nasıl etkileyecek?
 
Yan alan geçişi iptal oldu, hangibranşların kontenjanı etkilenecek?

2012 yılında gerçekleştirilen yan alan geçişlerinin Anayasa mahkemesi kararı ile iptal edilmesiyle beraber Zihinsel EngellilerSınıf Öğretmenliği ile Teknoloji TasarımÖğretmenliğine geçiş yapan sınıf öğretmenleri branşlarına geri dönme fırsatı sunuldu. Geri dönmeişlemlerinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı başlamadan sonlanması beklenirken, alan değiştirensınıf öğretmenlerinin yüzde 40′lık bir kısmının eski alanlarına dönmesi bekleniyor. Oluşan bu tabloitibari ile Teknoloji Tasarım ve Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenleri ilk atamada olumlu şekildeetkilenirken diğer branşları pek etkilemesi beklenmiyor. Zira geniş çerçevede bir geri dönüşten söz etmek mümkün değil.
 
 
Türkçe ve Beden Eğitimi öğretmenliği kontenjanı artacak

MEB'in Sınıf Öğretmenlerinin alanlarına dönmesi ile ilgili kararı ve 66-67 ve 68 aylıklarındilekçe ile okula başlamalarının bir yıl ertelenmesi ile beraber daha önce Sınıf Öğretmenlerininbranşlarına geçtiği Türkçe ve Beden Eğitimi gibi branşların kontenjanları ilk atamada olumsuz etkilenmeyecek. Bu branşlarda mevcut ihtiyaç göz önünde bulundurularak atamalar yapılacak ve belli düzeyde artış olması söz konusu olacak. Türkçe Öğretmenliği3500, Beden Eğitimi branşı ise 2000 civarında ilk atama kontenjanına sahip olması beklenebilir.
 

Milli Eğitim Bakanlığı, ‘4+4+4' sisteminin ardından oluşan norm fazlası durumunda olansınıföğretmeni kadrosunu sistem içinde eritmek için geçen yıl bu öğretmenlere, çok tartışılmasına karşın zihinsel engelliler sınıf öğretmenliği ve teknoloji tasarım öğretmenliğine geçiş hakkı vermişti. Binlerce sınıf öğretmeni sadece norm fazlası olmaktan kurtulmak için özel eğitim ve uzmanlık gerektiren bu branşlara geçmişti.

Branş değişikliği yapan öğretmenler kararın düzeltilmesi için bakanlığa başvururken, bir yandan da konu yargıya taşındı. Danıştay'da alınan kararda düzenlemelerin yürütmesi durduruldu ve bu öğretmenlere geri dönüş yolu açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da Bakan Nabi Avcı'nın imzasıyla valiliklere yolladığı genelgede bu öğretmenlerin istekleri doğrultusunda branşlarına geri dönüşlerinin sağlanması talimatını verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının 14 Ağustos tarih ve 2082209 sayılı yazısı şöyleydi:

    T.C.

    MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

    İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

    Sayı : 68898891/903.02.01/2082209 14/08/2013

    Konu: Yargı kararı uygulaması

    …….………VALİLİĞİNE

    ( İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

    Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 2012 yılı alan değişikliği" class="klink">il içi alan değişikliği işlemleri 2012 Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzu ile yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

    Bu Kılavuzda yer verilen sınıf öğretmenlerinin Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği ile Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine ve diğer alan öğretmenlerinin Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçişlerine ilişkin işlemlerin iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan davalar sonucunda;

    1-Danıştay İkinci Dairesinin 12/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/12121 sayılı kararı ile 2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun 2.2/1-b maddesinde yer alan “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde” ifadesinin,

    2-Danıştay İkinci Dairesinin 19/04/2013 tarihli ve Esas No: 2012/1775 sayılı kararı ile de 2012 İl İçi Alan Değişikliği Kılavuzunun “2.2. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği alanına, bu alanda boş norm kadro bulunmaması halinde Teknoloji ve Tasarım Alanına” ve 2. fıkrasında yer alan “Teknoloji ve Tasarım alanına” ibarelerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

    Kılavuza dayanak teşkil eden Talim ve Terbiye Kurulunun 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaasının yürütülmesinin durdurulması talebi reddedilmiştir. Bu kararlar Bakanlığımıza 15/07/2013 tarihinde tebliğ edilmiştir.

    Bu kararların uygulamasına yönelik olarak; sınıf öğretmenlerinden 2012 yılında il içinde alan değişikliği yoluyla Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliğine ya da Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenler ile diğer alan öğretmenlerinden Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine geçirilenler önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürüleceklerdir.

    Sınıf Öğretmenlerinden Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği için söz konusu yargı kararında belirtilen 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Sertifika Programını tamamlayanlar istemeleri halinde Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği görevine devam edebileceklerdir.

    Yargı kararı gereği önceki alanlarına ve görev yerlerine döndürülecek öğretmenler ile ilgili her türlü iş ve işlemler valiliklerce gerçekleştirilecektir.

    Yukarıda belirtilen öğretmenlerden alan değişikliği yapıldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iller arasında görev yeri değişikliği yapılanlar atandıkları il valiliğine bildirilecek bunların daha önceki alanlarına ve durumlarına uygun eğitim kurumlarına atamaları halen görev yaptıkları valiliklerce yapılacaktır.

    Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

    Nabi AVCI

    Bakan

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Öğretmen192021 2 yıl önce

Bu yan alana atanma işi derhal düzeltilmelidir. Branş öğretmeni üniversiteye girişte ve KPSS puanıyla mesleğe atanmada çok yüksek puanlarla okumakta ve atanmaktadır. 16 yıllık sınıf öğretmeni arkadaş misal; 2 saat gördüğü edebiyat dersiyle liseye atanıyor. Bu şu demek oluyor: "Üniverstede ihtisaslaşmak önemli değil!" demek oluyor. Oysa, yurt dışında ihtisaslaşma çok önemlidir. Eskiler " ver tarlayı üzerinde iş yapana" derler. Sınıf öğretmenleri branş öğrt.lerini norm fazlası durumuna düşürürken ADALET ten söz edilemez! Katiyetle bu yan alan saçmalığına son verilmelidir.

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim