Öğretmen Diyarı

SINAV YAPAN İLE DERSE GİREN ÖĞRETMENİN FARKLI OLMASI

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı geçtiğimiz aylarda; “Derse giren ile sınavı yapan öğretmenin farktı olacağını, açık uçlu sınav sistemine geçileceğini, ders anlatan ve sınav yapan öğretmenlerin ayrılacağını " söyledi.

Son yıllardaki hızlı değişikliklerle birçok farklı uygulamalara imza atan bakanlık, bu defa da öğretmenlerimizin en çok zorlandıkları, veliler ve öğrenciler tarafından da itirazlara, şikâyetlere konu olan ölçme ve değerlendirme konusunda farklı bir uygulama yağacağının sinyali verilmiş oldu.

Basında ve eğitim kamuoyu tarafından fazla ilgi görmeyen veya dikkatlerden kaçan bu açıklamayı, çok önemli ve sorunlu bir alana yönelik düzenleme olarak görmek gerekir.

Eğitim öğretimde ölçme ve değerlendirme neden önemlidir?

Bilgi çağı, uzay çağı, teknoloji çağı, sanal çağ. online çağ gibi kabul gören görmeyen çok sayıda adlar takılan, hızından dolayı adını dahi tam olarak koyamadığımız 21. Yüzyılda; devletler hayatiyetlerinin devamı adına, eğitim için ciddi miktarlarda kaynak ayırmakta ve büyük yatırımlar yapmaktadırlar.

Baş döndürücü bir şekilde hızına tutunmaya çalıştığımız bu çağda, bilginin üretimi ve kullanımı, kaliteli bir eğitim ile sağlanabileceği konusunda herkes hem fikirdir. Bu itibarla, eğitim öğretimde öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sonucuna ve öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilmesi çok önem arz etmektedir.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin belirlenen bedellere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol edilmesi, eğitim sisteminin yapısını korumak ve geliştirmek için olmazsa olmazlardandır. Eğitimde yapılan ölçme, öğrencinin boyunun veya ağırlığının ölçülmesi gibi doğrudan bir ölçme işlemi değil, dolaylı bir ölçme olması, yani ölçülmek istenen varlık ya da özelliğin kendisini değil, ölçme aracı üzerindeki etkilerini ölçmektir. Başka bir ifadeyle: ölçme araç ve teknikleriyle bireye ait özelliklerin kendisini değil, bireyin davranışlarını ölçmektir.

Ölçme ve değerlendirmede hedef; müfredatta öngörülen bilgilerin ve kazandırılması planlanan davranışların, kısaca tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, kabul edilebilir hata oranına yakın ölçülmesi, sonuçların objektif değerlendirilmesi, son olarak rehberlik ve yönlendirme faaliyetinden ibarettir.

Öneminden ve zorluğundan dolayıdır ki; eğitimin merkezinde yer alan öğretmenlerimizin: ölçme ve değerlendirme konusunda uzmanlık düzeyinde yetiştirilmeleri gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme, üniversitelerimizin eğitim fakültelerinde ders olarak okutulmakta ancak yeterli olmamaktadır.

Etkili bir eğitim öğretim hizmeti sunmanın yolu, değişik ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanarak öğrencileri çok iyi tanımakla mümkün olabilir. Bu nedenledir ki: son yıllardaki yeniliklerle, yapılandırmacı yaklaşımın esas alındığı eğitim sistemimizde, çok çeşitli ölçme yöntemlerinin kullanılması önemlidir. Hazırlanmasının uzmanlık gerektirmesi, uygulanmasının ise fiziki ortamların uygun olmaması, sınıfların kalabalık olması gerekçeleriyle öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun geleneksel yöntemlerle ölçme değerlendirme yaptıkları görülmektedir.

Bu nedenlerden dolayıdır ki; öğretmenlerin ölçme yöntemlerini kullanmada karşılaştıktan sorunları azaltabilmek için:

Milli Eğitim Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda;

Mümkün olması halinde her okulumuza, şimdilik mümkün olmaman halinde, her eğitim bölgesine; okullarımıza danışmanlık yapacak bir ölçme ve değerlendirme uzmanı atamak çok faydalı olacaktır. Ölçme ve değerlendirme uzmanı: amacına uygun, icap ettiğinde geliştirilecek şekilde ölçme araçları hazırlayarak, öğretmenlerimizin, değişik ölçme yöntemlerinden yararlanabilmelerine imkân sağlayacaklardır.

Milli Eğitim Bakanlığında; ölçme ve değerlendirme hizmetleri yakın zamana kadar, şube müdürlüğü düzeyinde bir yapılanma ile hizmet verilirken, yok denecek sayıda ölçme ve değerlendirme uzmanı görev yapmaktaydı.

Bakanlığımızın, son zamanlarda ölçme değerlendirmeye önem vermesinin bir tezahürü olacak ki. 652 sayılı KHK’de yapılan: 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan. 6528 nolu Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri dene! Müdürlümü kurulmuştur.

Milli Eğitim Bakanımızın “Derse giren ile sınavı yapan öğretmenin farklı olacağını, ders anlatan ve sınav yapan öğretmenlerin ayrılacağı" sözlerini bu kapsamda önemli bularak, yakın zamanda okullarımıza ölçme ve değerlendirme uzmanı atanmasının yapılacağı günlerin geleceğini tahmin ediyorum.

Himmet YÜCELDİ
Maarif Müfettişi
Kaynak: www.egitimmevzuat.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim