Öğretmen Diyarı

SGK\'nın içler acısı durumunun potoğrafı

SGK Prim ve Hizmet Belgelerinin Re’sen Düzenlenmesi İçin Neden Yeni Program Yapmıyor?

 

Prim tahakkuk ve tahsilat servislerinde çalışan personeller tarafından yapılan iş ve işlemlerden olan aylık prim ve hizmet belgelerinin re’sen düzenlenmesi mevcut haliyle iğne ile kuyu kazmak kadar uğraştırıcı ve bir o kadar da zaman ve emek israfına yol açan bir işlem olduğu herkesçe bilinmesine rağmen bu konuda adım atmaktan SGK'nın neden kaçındığı da düşündürücü ve çok manidar doğrusu.

 

Aslında kağıt ortamında düzenlenerek bilgisayar ortamına kaydedilmesi zaman kaybına neden olurken aynı zamanda suiistimale açık ve hiçbir kontrolü bulunmayan bir uygulamadır.

 

Türkiye genelinde gerek eksik gün kontrollerinden eksik bildirildiği tespit edilen, gerekse denetim raporuna, mahkeme kararına veya kayıtdışı istihdam servisince kuruma bildirilmediği ya da eksik bildirildiği tespit edilen sigortalılarla ilgili APHB işveren tarafından verilmemesi sebebi ile Kurumca bu belgelerin re’sen düzenlenmesi için bekleyen iş sayısı küçümsenmeyecek kadar az olmadığı bilinen bir gerçektir.

 

Bu durum alacaklarının ötelenmesi anlamına gelmektedir. Yapılanmayı bekleyen SGK, borçlarını tahakkuk ettiremediğinden kasasına da giren para o denli az olacaktır. Gelir gider dengesinin sürekli tartışma konusu olan SGK, bu gibi deyim yerinde olmayacak belki ama o kadar içler acısı ki küflenmiş dönemlerin uygulamaları halen uygulamada bulunmaktadır. Yeni yazılımlar yapmak çok mu zor? Değişimi Hisset Dönüşüme Ortak Ol sloganı ile yola çıkan SGK, işveren uygulamalarında neden değişime ayak diriyor? Yetkililerden sormak gerekir. Personel ise kan ağlamaktadır. İşverenler ise dertli ama bu durum belki işlerine geliyor tahakkuklar hızlı yapılsa borçlar sisteme derhal yansısa zor duruma düşerler ama onlarda dertli. Düşünün borcunuzu ödeyeceksiniz ama geriye dönük dönemler için tahakkuk yaptırtmak SGK da imkansız desek abartmamış oluruz.

 

Aylık Prim ve hizmet belgelerinin re’sen düzenlenmesi kağıt ortamında oluşturulan belgeler önce tahakkuk sonra hizmet bazında ayrı ayrı ekranlardan işlenmektedir. Mahkeme kararına istinaden düzenlenen belgeler ise SGK'nın 2007/9 nolu genelge ekindeki belgeye göre düzenlenmekte ve tek ekrandan hem hizmet hem de tahakkuk bazında işlenmekte ise de yine iş sürecinde iyileşme sağlamamaktadır. Malumdur ki 2007 de çıkan bir genelgeyi aradan 7 yıl geçmesine rağmen değiştirmeye kimse gerek duymuyor. Memurlar bu uygulamadan dolayı masalarında bekleyen iş ve işlemlerden dolayı mustarip ancak ellerinden bir şey gelmemektedir.

 

Re’sen kağıt ortamında düzenlenen belgelerin işlenebilmesi için önce “host 3270” ekranı olarak bilinen çok eski ve rantabl olmayan programın ilgili menüleri kullanılarak. İşverenin ve sigortalının bilgileri ikişer defa girilerek çok zahmetle kayıt işlemleri yapılır.

 

Yukarda bahsettiğimiz şekilde hem belgelerin manuel kâğıt ortamında hazırlanışı hem de bilgisayar kayıtlarına işlenmesi zaman ve emek kaybına yol açmaktadır. Ayrıca diğer iş ve işlemlerin aksamasına da neden olurken bu şekilde bekleyen işlemlerin de ötelenerek verilen hizmetin kalitesi düşmektedir.

 

Eski programın bir an önce kapatılması elzemdir. Bir aklı selim gelip bu işe bir dur demeli ve işveren sistemini adam akıllı yeni programlarla zorlaştırmadan kolaylaştırmalı diye düşünüyorum. Kapatılacak programın yerine işverenlerin e-bildirge sisteminden cari ay prim belgelerini verdikleri programa benzer ancak geçmiş dönemlere ait belgeleri de düzenlemeye imkan sağlayacak bir programın yapılması çok yerinde olur. Bu program için memurlara verilecek yetkiler doğrultusunda kullanıcının kağıt ortamında değil sistemden belgeyi oluşturması sağlanıp oluşturulan belge yine sistem üzerinden yetkilierin onayına sunularak e-imza ile üçlü kontrol sistemi kurulmuş (MOSİB sisteminden ödeme emri oluşturur gibi ya da EMEKTAR programında aylık bağlama onayları gibi) olacaktır. Bu programın işletime açılması yukarda bahsettiğimiz aksaklıkları ortadan kaldıracaktır. SGK Yetkililerine duyurulur.

 

\"SGK

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol