Öğretmen Diyarı

Seçim Görevlilerine Verilecek Ücretler Belirlendi

Karar Tarihi : 21/06/2014

 

 

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101 ve 102. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıl olup, (6271 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi uyarınca, Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.)

 

Cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

 

Hâlen görev yapmakta olan Cumhurbaşkanının görev süresinin 28 Ağustos 2014 tarihinde dolacak olması nedeniyle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 5678 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişik 101. maddesi ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca halk tarafından seçilecek olan Cumhurbaşkanının seçim tarihi, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilk oylama 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 24 Ağustos 2014 Pazar günü olarak belirlenmiştir.

 

 

Uygulanmakta olan seçim takvimine göre, seçimin başlangıç tarihi 29 Haziran 2014 olarak belirlenmiş ve bu tarihten itibaren seçim sonuçlarının kesin olarak alınmasına kadar ki süreçte il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları ile seçim iş ve işlemlerinde görev yapan diğer tüm personel yoğun bir çalışma ortamına girmiştir.

 

 

Bütün bu işler belirli bir süreye tabi olduğundan, ön görülen işler mesai saatine bağlı olmaksızın seçim kurulu başkanları, büro personeli ve 298 sayılı Kanun'un 31. maddesinin son fıkrası gereği dışarıdan çalıştırılacak personel tarafından yerine getirilecektir.

 

 

Bu nedenle, yapılacak seçimin sağlıklı ve düzenli yürütülebilmesi için, ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı taktirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamaların belirlenerek, tüm yurt genelinde birlikteliğin sağlanması bakımından, seçim harcamalarındaki usul ve esasların saptanması amacıyla Kurulumuzun 12/03/2014 tarihli ve 2014/725 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla, konu incelenerek;

 

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

 

6271 sayılı Kanun'un 2. maddesinin altıncı fıkrasında, Yüksek Seçim Kurulunun, Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanunda seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 20. maddesiyle, sandık kurullarının oluşturulması görevi ilçe seçim kurullarına verilmiştir.

 

 

Yine İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 139 sayılı Genelgemizde, sandık kurulu başkanı ile kurulun memur üyesinin eğitiminin ilçe seçim kurulu başkanı hâkim tarafından bizzat yerine getirilmesi öngörülmüştür.

 

 

Bu açıklamalar doğrultusunda, ilk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı taktirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde;

 

 

I- GENEL HÜKÜMLER

 

 

1) Seçim harcamalarında kullanılmak üzere gönderilen ödenekler, sadece seçim hizmetlerinde kullanılır.

 

 

2) Ödeneğin harcanmasında tasarruf ilkelerine azami özen gösterilir ve harcama konularıyla ilgili bu Kararımızdaki esaslara mutlak surette uyulur.

 

 

3) Seçim iş ve işlemlerinde görev verileceklere gündeliklerin ödemeleri, Kurulumuzun 09/01/2014 tarih ve 2014/25 sayılı ücret kararında belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır.

 

 

4) Seçim oylamalarının tamamlanmasını müteakip en geç 20 (yirmi) gün içinde; seçimin başlangıç tarihi olan 29 Haziran 2014 tarihinden başlayarak 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak birinci oylamaya ilişkin ayrı, 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak ikinci oylamaya ilişkin ayrı olmak üzere; seçimlerin bitimine kadar yapılan tüm harcamaları gösteren Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgesi (ödemelerin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın) kararımıza uygun bir şekilde SEÇSİS üzerinden düzenlenip alınacak olan çıktı Kurulumuz Başkanlığına yazı ekinde gönderilir.

 

 

Kesinlikle faks çekilmez, çekilen fakslar işleme konulmaz. Örnek: 104 sayılı Harcama Çizelgeleri, sandık kurullarından gelen ücret bordroları ile tutanak defterleri kontrol edilip, sandık kurullarında çalışanların net sayılarının tespit edilmesinin ardından gönderilir.

 

 

5) Harcamalarda; uygulama birliğinin sağlanması, çalışanların mağdur edilmemesi bakımından Kurulumuzca benimsenen ve bütün seçimlerde göz önünde bulundurulan aşağıdaki ilkeler uyarınca işlemlerin yapılmasına devam edilir.

 

 

6) Gündelik ödenmesinde ana ilke; gündeliğe hak kazandıracak bir işin resmî çalışma saatlerinin tamamını kapsayacak süre içinde yapılmış olmasıdır. Yapılan işin niteliği çalışma tutanağına ayrıntılı olarak yazılır.

 

YSK Tarafından Yapılan Açıklama : http://www.kamuajans.com/images/download/yskpwcn1_4444005788.pdf

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ödenecek ücretler YSK tarafından ilan edildi.

(Gündelikler:

Başkanlar için: 71 TL

Üye için: 62 TL )

kamuajans.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim