Öğretmen Diyarı

Sayın Avcı; kesintisiz 3 yıl size ait degilse, becayiş kime ait?

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 26 Kasım 2014 tarihinde TRT Haber'de soruları cevaplarken, eşi özel sektörde çalışanların nakil taleplerinde aranacak olan "3 yıl kesintisiz sigortalı" olma şartının, kendileri tarafından konulan bir şart olmadığını belirtmiş ardından 3 yıl kesintisiz sigortalı olma şartının, Başbakanlığın çerçeve yönetmeliği ile getirildiğini, kendilerinin buna aykırı bir düzenleme yapamayacaklarına dikkat çekmişti.

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğinde; "Madde 14-d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere," şeklinde değişiklik yapılarak 3 yıl kesintisiz şartı getirilmesi bu şartında öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yer alma zorunluluğunun yasal olarak bulunduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya soruyoruz;

Peki, 657 sayılı kanunda yer alan Becayiş hakkı neden öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yok?

Sayın Avcı, 3 yıl kesintisiz şartının çerçeve yönetmelikte yer aldığını öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bu nedenle yer almasının yasal bir zorunluluk olduğunu ifade etmesine karşılık 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesinde yer alan Becayiş hakkının öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile diğer personelin yer değiştirme yönetmeliklerinde neden yer almadığını da açıklaması gerekmektedir.

Eşi özel sektörde çalışanların nakil taleplerinde aranacak olan 3 yıl kesintisiz şartı çerçeve yönetmelikte yer aldığı için öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğine yasal olarak konulma zorunluluğu var ise ve bundan dolayı konuluyorsa, 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesinde yer alan Becayiş hakkı da, öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile diğer personelin yer değiştirme yönetmeliklerine yasal olarak konulmalıdır.

MEB artık bu nedenle, Becayişi gündemine almalıdır.

Şöyle ki;

"Farklı yerlerde çalışan aynı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirerek atanmalarını istemeleri" anlamına gelen becayiş, atamalarda en çok başvurulan yöntem. Eş ya da puan yoluyla atamalarını isteyen, ancak norm kadro ve zorunlu hizmet uygulaması yüzünden atanamayan öğretmenler, becayiş ile kanundaki tüm atanma şartlarını taşıyorlar. Ama MEB kendi yönetmeliklerinde bu uygulamaya yer vermediğinden, Öğretmenler, 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hükümlerinden kaynaklanan bu haklarını kullanamıyorlar.

 

Becayiş konusunda kazanılmış davalar da bulunmaktadır.

"MEB artık becayişe izin vermelidir" dedik. Peki, neden?

 

MEB, öğretmen ve personel dağılımını norm kadro uygulaması ve branş değişikliği yolu ile ülke genelinde düzenlemeye gitmekte, elindeki fazlalık öğretmenleri il içinde açık olan branşlara kaydırmaya çalışmaktadır. Bu uygulamalar gerekli ve yerinde uygulamalar olmakla birlikte öğretmenlerin ve diğer personelin ülke içinde dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için becayiş uygulamasına da izin vermelidir.

 

Dolayısıyla bulunduğu ilde fazlalık veya norm kadro içinde bulunan ama gerektiği şekilde verim alınamayan öğretmenlerin ve diğer personelin yerinde ve uygun kurallarla becayişine izin verildiği takdirde öğretmenden ve diğer personelden gerekli verim alınabilir.

 

Öğretmenler ve diger personel MEBBİS üzerinde tercihte bulunacaklarından kimse kimsenin tercihini göremeyeceğinden karşılıklı bir menfaat temin ederek becayiş yapmalarının önü de kesilecektir. Zaten MEB yıllar önce ilk atamalarda uyguladığı becayiş uygulamasından bakanlık önünde öğretmenler tarafından yapılan becayiş pazarlıklarının basına yansıması nedeniyle vazgeçmiştir.

 

Becayiş için her ildeki branş branş fazlalıklar ve ihtiyaçlar belirlenerek ilan edilmeli ve başvurular alınmalıdır. MEB'in bunu sağlayacak elektronik sistemi mevcuttur.

 

Farklı branşlar arasında da becayiş imkanı bulunmaktadır. Şöyle ki; 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hükümlerine göre "aynı sınıftaki memurları" becayiş yapabildiğinden öğretmenler eğitim öğretim hizmetleri sınıfa tabi olduklarından farklı branşların becayiş yapmasında kanunen sakınca bulunmamaktadır.

 

Farklı branşlardan fazla konumda olan öğretmenlerin karşılıklı becayiş isteğinde bulunmaları niçin önemlidir.

 

Örneğin A ilinde Matematik branşından fazla bir öğretmen vardır. B ilinde ise Türkçe branşından fazla bir öğretmen vardır. A ilinde Türkçe branşına, B ilinde ise matematik branşına ihtiyaç varsa bu öğretmenlerin becayiş yapmalarına izin verilmelidir. Bu sayede A ilinin Türkçe branşı, B ilinin ise Matematik branşı ihtiyacı çözülmüş olacaktır.

Aynı branştan öğretmenlere; ülkenin belli bölgelerine becayiş isteğinin çok olacağı göz önünde bulundurularak belli bir kontenjan karşılığında becayiş imkanı sağlanabilir.

Becayiş uygulamasında iki önemli sorunla karşılaşmaktayız, bunlardan birisi zorunlu hizmet, diğeri ise harcırah ödenmesidir.

 

Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenin yerine gelen diğer öğretmenin bu hizmeti yüklenmesiyle bu sorun ortadan kalkacaktır. Zaten kendi isteğiyle zorunlu hizmet bölgesine becayiş isteğinde bulunduğundan her hangi bir sorun çıkmayacaktır.

Becayiş yapan kişilerin harcırah ödenmesi ise devlete gereksiz bir harcama getireceğinden harcırah kanununa "becayiş yapanlara harcırah ödenmez" hükmünün eklenmesiyle bu sorunda çözülecektir.

Becayiş Nasıl Yapılmalı?

MEB kendi yönetmeliklerinde becayiş uygulamasına yer vermediğinden, Öğretmenler ve Diger Personel 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hükümlerinden kaynaklanan becayiş haklarını kullanamıyorlar.

657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesi hükmüne göre, Devlet memurlarından aynı sınıftan ve aynı kurumdaki memurlar karşılıklı olarak yer değiştirmek üzere anlaşmaları halinde bunu bir dilekçe yazmak suretiyle idareye bildirmeleri gerekmektedir. Devlet memurları taleplerini 657 sayılı Kanunun 21 maddesinde yer alan "Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır." hüküm uyarınca yapmaktadır.

Diğer taraftan başvuruların, 12.1.1983 tarih ve 17926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olan Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyularak yazılması gerekmektedir. Buna aykırı hareket edenlere uyarma cezası verilebilir. Bu nedenle memur arkadaşların dikkatli davranması gerekmektedir. Adı geçen yönetmeliğin 5'inci maddesi hükmü uyarınca dilekçenin en yakın amire yapılması gerekir. Amirin de dilekçe hakkında görüş bildirmeden, silsile yolu ile, Devlet Memurları Kanununun 73 üncü maddesinde yer alan "Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hüküm gereğince atamaya yetkili amire intikal ettirmesi gerekmektedir.

Sitemiz becayiş servisimizden faydalanarak öğretmenler ve diğer personel kendilerine uygun kişileri bulduktan sonra karşılıklı olarak aşağıdaki dilekçeleri kurumlarına vereceklerdir. Verdikleri dilekçelerin bir örneğini ve diğer personelin verdiği dilekçenin bir örneğini saklayacaklar. Olumsuz cevap geldiğinde her iki personele gelen olumsuz cevapları da edinerek karşılıklı idari dava açacaklardır.

Becayiş dilekçesi örneği için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

 

\"Memurlar.Net

 

www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol