Öğretmen Diyarı

Sağlık özrü, her zaman yer değiştirme isteyebilir

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ÖğretmenlerininAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Sağlıkdurumu özrü" başlıklı 36. maddesi 5.fıkrasında "(5) Bu madde kapsamında özür durumunabağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın yapılır." hükümleri bulunmaktadır.


Bu hükümlere göre "Sağlık durumu özrü" bulunan öğretmenler zamana bağlı olmaksızın yer değiştirme isteyebilmektedirler.


Peki, bu işlem nasıl gerçekleştirilecektir?


Bu durumlarla ilgili 04.11.2008 tarihli Personel Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Orman imzalı Bakanlığınaçıklaması da bulunmaktadır.


Bu açıklama da "...yer değiştirmek isteyen öğretmenler, yer değiştirmeye esas gerekli belgeleri bir dilekçeye ekleyerek kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.İl içi yer değiştirme isteyenlerin taleplerinin valiliklerce değerlendirilmesi, iller arası yer değiştirmekisteyenlerin başvurularının ise değerlendirilmek üzere bir üst yazıyla Bakanlığımızın Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığına zamana bağlı olmaksızın gönderilmesi gerekmektedir." şeklinde il içi yer değiştirme isteyenlerin taleplerinin valiliklerce değerlendirilmesi, iller arası yer değiştirmek isteyenlerinbaşvurularının ise değerlendirilmek üzere bir üst yazıyla Bakanlığa gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği; "Sağlık durumu özrü


MADDE 36 - (1) Öğretmenler, sağlık kurulu raporunda; kendisi, eşi ve çocuklarının öğretmeningörev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması, anneve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise"başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez" ibaresi bulunmasıdurumlarında il sağlık müdürlüğünden görüş alınmadan hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.


(2) Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerinceçocukları için verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve görev yaptığı ildeçocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmi eğitim kurumu bulunmadığına dairbelge ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.


(3) Bu madde kapsamında özür durumundan yer değiştirecek öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlüsü olanların atamaları, istemeleri durumunda atanacakları ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılabilir.


(4) Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunması durumunda; ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin belirtilmesi gerekir.


(5) Bu madde kapsamında özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın yapılır.


(6) Bu madde kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunacaklardan;


a) Elektronik Başvuru Formu,


b) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarındanalınmış sağlık kurulu raporu,


c) Sağlık Kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması halinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği,

 

ç) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

 

istenir."

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol