Öğretmen Diyarı

ROTASYON MECLİS GÜNDEMİNDE!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim.

 

Ayla AKAT ATA

 

Batman Milletvekili

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” taslağına göre, aynı eğitim kurumunda 8 yıl görev yapmış olan öğretmenlerin isteğe bağlı ya da istekleri dışında il içinde başka okullarda görevlendirilmesi planlanmaktadır. Yönetmelik 2014-2015 öğretim yılı içerisinde yayınlanırsa 400 bini aşkın öğretmen yıllardır çalışmakta olduğu okuldan, öğrencilerinden ve çalışma arkadaşlarından kendi isteği dışında ayrılmak zorunda bırakılacaktır. Eğitim emekçileri açısından büyük bir tasfiye anlamına gelen uygulama, eğitim bileşenlerinin tümü için pedagojik ve sosyal anlamda pek çok soruna sebep olacaktır. Yaz döneminde okul yöneticilerinin zorunlu tutulduğu rotasyon uygulaması, bu durumda öğretmenler için de geçerli olmuş olacak ve performansa dayalı, piyasacı bir eğitim modelinin güçlenmesine yol açarak okullardaki çalışma barışına da büyük bir darbe anlamına gelecektir. Büyükşehirlerin sınırlarının oldukça genişlediği de göz önünde bulundurulduğunda söz konusu rotasyonun öğretmenler için 200 km’ye varan yer değiştirmelere sebep olacağı, eğitim bileşenlerinin isteği dışında yapılan böylesi bir değişikliğinse il içi sürgün demek olacağı açıkça ortadadır.

 

Bu bağlamda,

 

1-Yönetmelikte bahsi geçen rotasyon uygulamasının öğrenciler ve öğretmenler açısından sosyal, ekonomik ve psikolojik yönlerden ne gibi sonuçlar doğuracağına dair bir araştırma yapılmış mıdır? Yapıldıysa elde edilen bulgular nelerdir?

 

2-Bakanlığınız, söz konusu rotasyon uygulamasının eğitimcileri ve öğrencileri olumsuz yönde etkilememesi ve okullardaki çalışma barışının korunması için hangi önlemleri almayı planlamıştır? Bu uygulamanın çalışması yürütülürken örnek alınan uluslararası bir model bulunmakta mıdır?

 

3-Öğretmenlerin çalıştıkları ve yaşadıkları yerin uzağında kalan okullarda çalışmak zorunda bırakılmaları durumunda, ekonomik olarak yaşayacakları mağduriyete dair bir tespit çalışması yapılmış mıdır? Yapıldıysa Bakanlık bu mağduriyeti hangi yöntemlerle gidermeyi hedeflemektedir?

 

Bakanlığınız, eğitim alanında yapacağı değişiklikleri belirlerken alanda çalışan sivil toplum örgütleri, dernekler ve sendikalardan hangilerini karar alma mekanizmalarına dahil etmektedir? Bakanlığınızın, 2002 yılından bu yana yapılmakta olan radikal ve hızlı değişikliklerle yap-boz tahtasına dönüştürülen eğitim alanında toplumsal cinsiyete duyarlı, anadilde, laik, bilimsel ve demokratik bir eğitim sisteminin acil olarak inşa edilebilmesi için bir çalışması bulunmakta mıdır?

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim