Öğretmen Diyarı

Resim/Görsel Sanatlar öğretmenleri atama bekliyor
"Sanatsız Kalmış Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir." M. Kemal ATATÜRK

Atatürk'ün bu sözünden de anlaşılacağı üzere sanat, toplumlarda çok önemli bir yere sahip. Çünkü insanlığa çok büyük katkı sağlamıştır. Tarihsel süreç içinde de ortaya çıkan resimlerle, görsel kalıntılarla geçmişteki insanların yaşantısı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır, sağlayacaktır da.
Bugün bütün dünya ülkelerine baktığımızda Resim Sanatı'nın günlük yaşamda ve okullarda çok büyük öneme sahip olduğunu görürüz. Resim dersi Avrupa ülkelerinde en az matematik, fen bilimleri, tarih vs. dersleri kadar önemlidir. Çünkü Görsel Sanatlar bireyleri her yönden destekler ve bireylerin birçok alanda daha başarılı ve üretken olmalarını sağlar. Görsel Sanatlar/ Resim'in bireyler ve toplum üzerindeki olumlu etkilerine dair birçok örnek verebiliriz:

    Çocukların ince motor kaslarının gelişmesine ve iç dünyalarını keşfetmemize yardımcı olduğu için çocuklara hem psikolojik hem de fiziksel anlamda katkı sağlar.

    Çocukların hayal dünyasını geliştirerek daha yaratıcı bireyler olmasını sağlar. Bununla beraber birçok alanda üretken bireyler yetişir; bir şeyler ürettiğini gören bireylerin özgüvenleri yükselir ve karşılaştığı birçok sorunla baş edebilmeyi öğrenir.

    Bireylerin, özellikle çocukların iç dünyasında neler olduğunu anlamak için yaptıkları resimler uzmanlarca analiz edilebilir ki bir çocuk şiddet mi görüyor, olumsuz davranışlara mı maruz kalıyor bu gibi birçok sorunu resimlerine yansıttığı kompozisyon ve renklerden anlamak mümkündür.
    Sanat Eğitimi/ Görsel Sanatlar, bireylerdeki ve toplumlardaki özellikle madde bağımlılığı, şiddet vs. gibi birçok olumsuz davranışın ilerlemesine engel olmaktadır. Bu nedenle özellikle Görsel Sanatların okullarda zorunlu ders olarak yer alması büyük bir önem arz etmektedir. Bireyler kendilerini sanat alanında geliştirmek için uğraşlar edindiğinde birçok olumsuz davranıştan uzak durmuş olacaktır.

Resimde özel yeteneği olan öğrencilerin bu alanda "branşı bizzat Resim Öğretmenliği" olan öğretmenlerin desteğiyle, çok daha büyük yerlere gelerek hem çevresini hem de ülkesini temsil etmesi sağlanmalıdır. Şanlı geçmişimizde Ebru sanatkarı Hezarfen Edhem Efendi, Tezhip sanatkarı Şah Kulu, Hat sanatkarı Halim Efendi(Özyazıcı), Minyatür sanatkarı Nakkaş Matrakçı Nasuh gibi önemli birçok sanatçının yetişmesi tesadüf değildir. Ki Nakkaş Matrakçı Nasuh sadece minyatür alanında değil matematik, tarih gibi birçok alanda başarı göstermiş üstadlarımızdandır. Bu da bir çocuğun Resim gibi görsel sanatlar alanında olduğu gibi birçok alanda da başarı gösterebileceğinin kanıtıdır. Görsel Sanatlar-Resim'in, insanlığa bu örneklerdeki gibi birçok olumlu katkısından bahsedebiliriz.

Bugün ülkemizde Görsel Sanatlara bakış açısını değerlendirdiğimizde çok da iç açıcı sonuçlara ulaşamayız. Ülkemizde, Resim dersi okullarda genelde önemsiz bir ders olarak görülmektedir. Oysa resim alanında eğitim alan öğrenciler çoklu zeka kuramına göre birçok alanda yaratıcılık sergilemekte ve çok yönlü bakış açısına sahip olmaktadır. Disiplinler arası bağlamında baktığımızda birçok dersin algılanmasını da kolaylaştırmaktadır. Buna mukabil yine ülkemizdeki okullarda resim dersi zorunlu ders olmadığı gibi 1 ders saatiyle de sınırlandırılmaktadır. Oysa uygulama gerektiren bir derse 1 saat yetmemektedir ki öğrenci görsel çalışma materyallerini hazırlayana kadar ders bitmeye başlayacaktır. Bugün birçok okulumuzda Görsel Sanat atölyesi bile yoktur.

Ülkemiz okullarında Görsel Sanatlar-Resim dersine girecek alanında uzman Resim Öğretmeni de çok az sayıdadır. Zira bu ders başka branştaki öğretmenlere ya ek ders olarak verilmekte ya boş geçmekte ya da "ücretli öğretmenler" ile doldurulmaya çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki Resim Öğretmenleri üniversiteye girişte en az 2 farklı özel yetenek sınavıyla kendini bu alanda kanıtlamış ve yeterli sanat eğitimi almış kişilerdir. 

Bütün bu durumları değerlendirdiğimizde ulaşacağımız tek sonuç vardır: Resim derslerine Resim öğretmenleri girmeli bu nedenle de Resim öğretmenlerinden her yıl dört haneli sayılarda atama yapılmalıdır. Artık ülkemizde de Görsel sanatlar-Resime ve Resim öğretmenlerine de değer verilmelidir.

Bu yüzden bizler Resim/Görsel Sanatlar öğretmenleri olarak TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞMELİYİZ.

Hem atama bekleyen öğretmenlerimizin yüksek kadro alabilmesi adına çalışmalar yapmak için hem de atanmış öğretmenlerimizin destek verip tecrübelerini paylaşmaları için birlik olma zamanı.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
asda 1 yıl önce

vAllaha mı

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim