Öğretmen Diyarı

Re\'sen verilen disiplin cezaları için görüş yazısı

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

11/02/2014

Sayı : 73860670/663.09/608604

Konu: Re'sen verilen cezalar

VALİLİĞİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 126 inci maddesi, 5442 sayılı İdaresi Kanununun 13 üncü ve 31 inci maddeleri, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi, 4357 sayılı Kanunun 7/a maddesi kapsamında disiplin amirlerince re'sen verilen disiplin cezalarının elektronik sisteme girilemediği Başkanlığımıza bildirilmiştir.

Başkanlığımızca REDBIS bileşenlerinden olan e-soruşturma modülü bilgi girişine hazır hale getirilmiş, modülün veri girişine açılması ile sistemde daha önce var olan, re'sen verilen cezaların sisteme girilmesine imkan veren "Soruşturmasız ceza" işlemlerinin yürütüldüğü modül yeni kayıt eklenme işlemine kapatılmıştır. Daha önce verilen cezaların mahkeme kararı veya zaman aşımı sebebiyle silinmesi gerektiğinde buna imkan verebilmek için cezalar silme işlemine açılmıştır.

Her ne kadar ilgili mevzuatta re'sen ceza verilebileceği belirtilmiş olsa da, bu şekilde verilen cezalara karşı çokça dava açılmış ve dava sonuçları genellikle idare aleyhine sonuçlanmıştır.(1 -Danıştay 8.D. Esas: 1996/1793 ; Karar : 1997/1778, 2-Danıştay 8.D. Esas: 1996/807 ; Karar : 1998/1175, 3-Danıştay 12. D. 2007/1731 E.N , 2010 / 1647 K.N, 4-Danıştay 12. Daire 2008/7739 E.N , 2011/1108 K.N. v.b.)

İlinizde soruşturmasız olarak verilen disiplin cezalarının sisteme girilebilmesi için, e-soruşturma modülü altında bulunan "Soruşturmasız Ceza" bölümü 12-28 Şubat 2014 tarihlerinde yeni kayıt eklenmesi için geçici olarak açılacaktır.

Başkanlığımızca; mahkeme kararları da göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca soruşturmacı tayin edilmek suretiyle disiplin soruşturması yaptırılması esas olmakla birlikte mutlaka re'sen disiplin cezası verilmesi halinde dosya oluşturulması sureti ile tecziye işleminin gerçekleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Atif ALA

Bakan a.

Rehberlik ve Denetim Başkan V.

\"Memurlar.Net\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim