Öğretmen Diyarı

Rehberlik Kursu Açılıyor

Not:Başvuru tarihleri ve faaliyet tarihleri haberin sonundaki ekte yer almaktadır.

 

T.C.

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 10058203-774.01-E. 12978224                                                                                                           16.12.2015

Konu: Rehberlik Kursu

………………. VALİLİĞİNE

( İl Millî Eğitim Müdürlüğü )

İlgi : a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 15/12/2015 tarihli ve 43501582-774.01-E. 12932598 sayılı Makam Onayı.

 1. b) 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı.

Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle karşılaşıldığından ilgi (b) Karar kapsamında öncelikle bu alanlara kaynak gösterilen yükseköğretim programlarınca karşılanması gerektiği hususunun ilinizde faaliyet gösteren özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine duyurulması, ihtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde “özel alan kredisinden az olmamak şartıyla” Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ilgi (a) Makam Onayı gereği ek-1 deki tabloda belirtiler yer ve tarihlerde başvuru şartlarım taşıyanlar için “Rehberlik Kursu” düzenlenecektir.

Kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:

 • Bu kurslara;
 1. Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunları,
 2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı belgesi bulunan Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) ve Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, en az 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) mezunları,
 3. Eğitim Fakültelerinin, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi bölümü/anabilim dalları (lisans) mezunu olup özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde halen görev alan öğretmenler katılabilecektir.
 • Yukarıda belirtilen yükseköğretim programlan mezunlarından bu kurumlara teklifi yapılan isteklilerin söz konusu alanda Özel Öğretim Kurumlan Modülü Hizmet içi Eğitim İşlemlerinden başvurusu yapıldıktan sonra 21/12/2015 – 23/12/2015 tarihleri arasmda görevlendirmelerinin yapılması gerekmekte olup görevlendirmesi yapılanların görevlendirme onaylarına “özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça düzenlenecek hizmet içi eğitim kursuna katılması kaydıyla” şeklinde şerh düşülecektir.
 • Rehber öğretmen olarak atananlardan “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında yüksek lisans yapanlar hizmet içi eğitimden geçirilmeyeceğinden, görevlendirme onaylarına bu yönde herhangi bir şerh düşülmeyecektir.
 • Birinci maddede belirtilen yükseköğretim bölümü mezunlarından halen özel okullarda/özel öğretim kurumlannda görev yapan öğretmenlerin başvurularının 6 ve 7. Maddeye göre yapılması halinde herhangi bir görev istifa onayı alınmaksızın hizmet içi eğitim kursuna devam ettirilecektir. Kurs sonunda başarılı olmaları halinde yeni görev onayları verilecektir.
 • Eğitim Görevlilerinin eğitim ve diğer giderleri Bakanlığımızca, kursiyerlerin kurs merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.
 • Kurumlar bilgi girişleri için “Özel Öğretim Kurumlan Modülü” altmda bulunan ve sadece özel öğretim kurumlanmn kullanımına açık olan “Hizmetiçi Eğitim İşlemleri” ekranını kullanarak Ek-1 deki tabloda yer alan kurslardan sadece birisine yalmz 1 (bir) kursiyer başvurusu yapabilecektir.
 • Kurumlar, kursiyer için “Özel Öğretim Kurumlan Modülü”nde Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden Başvuruyu onayladıktan soma aym sayfada yer alan raporlardan Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu raporunu alarak kursiyerin diploma nüfus cüzdanı, (Tezsiz veya Tezli) Yüksek lisans diplomaları, Pedagojik Formasyon belgesi, Felsefe Bölümü ve Sosyoloji Bölümü mezunları için yukarıda belirtilen şartlan taşıdıklarına dair alan kredi durumlarım gösterir belge ile görevlendirme onaylarım (“özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça düzenlenecek hizmet içi eğitim kursuna katılması kaydıyla” şeklinde şerh düşülmüş olacak) ve varsa milli eğitim müdürlüğünce istenen diğer belgeleri Ek-1 de belirtilen tarihe kadar bulundukları ilin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
 • Bu belgeler İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kurumlanmn iş ve işlemlerinden sorumlu müdür yardımcısı başkanlığında, özel öğretim kurumlanndan sorumlu bir şube müdüıü ve şeften oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek MEBBİS Özel Öğretim Kurumlan Modülü altmda bulunan Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri, İl Aday Başvuru Onay İşlemleri Bölümünden en geç 24/12/2015 tarihi mesai bitimine kadar uygun görülenler onaylanacak, uygun görülmeyenler reddedilerek açıklamalar bölümünde gerekçesi belirtilecektir. (Başvuru evrakları ve Başvuru Listeleri İl Millî Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecek, Bakanlığa gönderilmeyecektir.)
 • Belgeleri eksik olan veya yukarıda belirtilen alanlara ait diploması bulunmayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, (kursa başlamış olsalar bile) başvuruları iptal edilecektir. Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ömer Faruk YELKENCİ Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

 

RESMİ YAZI VE BİLGİ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

Kaynak:Milliegitimhaber.com

 

Anahtar Kelimeler:
rehberlik kursu açılıyor

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim