Öğretmen Diyarı

REHBER ÖĞRETMENLERE AĞIR DARBE!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorulanının aracılığınızla Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplandın İmasını arz ederim. Saygılarımla

Hasan ÖREN

Manisa Milletvekili

“Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Taslağı” geçtiğimiz günlerde Bakanlığın internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yönetmelik taslağında; öğrenci sayılarına göre belirlenen norm kadrolarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının artırıldığı görülmektedir.

Eski yönetmelikte İlköğretim kurumlan için 250 öğrenciye 1 Rehber Öğretmen normu verilirken, 4+4+4 eğitim sistemi sonrasında bu sayı ilkokullarda 300, ortaokullarda 200 olarak belirlenmiştir. Böylece norm kadro için istenen öğrenci sayısı 250’den, 500’e çıkarılmıştır.

Hazırlanan taslağın Nisan 2013’te yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Kararlarına da aykırı olduğu görülmektedir. KİK Çalışma Raporunda, Rehber öğretmen normu için 250 olan öğrenci sayısının, 150 öğrenciye düşürülmesi önerilirken, yönetmelik taslağında bu sayının toplamda 500’e çıkarılması büyük bir çelişkidir.

Bu düzenlemenin amacının öğretmen açığım düşük göstermek olduğu iddia edilmektedir. Görülüyor ki, bu yönetmelik uygulamaya konulduğunda Rehber Öğretmen ihtiyacı kağıt üzerinde yan yarıya düşecektir.

örneğin, ilköğretim okulu iken öğrenci sayısı 300 olan ve 1 Rehber öğretmen ihtiyacı olan bir okul, 4+4+4 sistemi ile ilkokul ve ortaokul olarak bölündüğünden, 150’şer öğrencisi olan her iki okulun öğrenci sayılan norm kadro için yeterli olmayacak, böylece her iki okulda da Rehber öğretmen ihtiyacı olmayacaktır.

Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 55.648 okulda eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bu okullarda 24.080 Rehber öğretmenin çalıştığı ve halen 14.045 Rehber öğretmen açığı olduğu Bakanlığın resmi açıklamalarında belirtilmektedir. On binlerce öğretmen atanma beklerken, okullardaki öğretmen açığının 128 bini geçmesi Milli Eğitim politikalarının yanlışlığını ortaya koymaktadır.

Öğretmenlerin örgütlü olduğu sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve eğitim bilimciler, öğrenci sayısı ne olursa olsun her okulda en az bir rehber öğretmen olması gerektiğini ifade etmektedirler.

Bilindiği üzere, Okullarda “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri” Bakanlığınızın yayınladığı yönetmelikteki ilkeler ışığında yürütülmektedir.

Bu ilkeler;

-Rehberlik hizmetlerinin, tüm öğrencilere açık olması,

-İnsana ve bireysel farklılıklara saygının, bilimselliğin ve gizliliğin esas olması,

-Hizmetlerin öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülmesi, olarak belirlenmiş ve bu amaçla okullarda “Rehberlik Servisleri” kurulmuştur. Fakat her okulda en az bir Rehber öğretmen bulundurulmaması önemli bir eksikliktir.

Bunlara göre;

1-Okullarda ve ortaöğretim kurumlarında Rehber öğretmen norm kadrosu için olması gereken öğrenci sayısının artırılmasının nedeni nedir?

2-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan, öğrenci sayısı 300’den fazla olan ilkokul, öğrenci sayısı 200’den fazla olan ortaokul ve öğrenci sayısı 150’den fazla olan ortaöğretim kurumu sayısı ne kadardır?

3-Yönetmelik taslağının 13 üncü maddesindeki rakamlar dikkate alındığında, norm kadro için gerekli öğrenci sayısının artırılması ile Bakanlığınızın Rehber öğretmen ihtiyacı ne kadara düşecektir?

4“ Öğrenci sayısının artırılmasının nedeninin, Rehber Öğretmen ihtiyacım azaltmak olduğu iddiaları doğru mudur?

5- Öğrencilerin Rehberlik Hizmetlerinden yararlanması için tüm okullara en az bir Rehber öğretmen atanması konusunda bir çalışmanız var mıdır?

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
ziya 2 yıl önce

bi iş yapmıyorlar ful ek ders yatış yani. yan gel olum osman.

Avatar
Halil 2 yıl önce

Zaten 150 öğrenci 200 öğrenci farketmiyordu.Az öğrenciye bakınca farklı birşeylermi yapıyorlarmış.Ne yapıyormuş bu kesim açıklayın.Çileden çıkarmayın insanı