Öğretmen Diyarı

REHBER ÖĞRETMEN AÇIĞINA ÇÖZÜM!

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü?nün 20/05/2013 tarih ve 35235946/774.01/1029677 sayılı yazıları ile Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle karşılaşıldığından Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi ve Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi Bölümü/ana bilim dalları mezunlarına; Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunlarına 'Rehberlik Kursu' düzenleneceği bildirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan öğretmen açığı rakamları incelendiğinde en fazla açık olan öğretmen alanlarından Rehber Öğretmen açığının kapatılması için; yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olup halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu sınıf öğretmeni olarak görev yapan Öğretmenlere yönelikte Rehberlik Kursu açılmasını ve kursu tamamlayan öğretmenlerin 2013 alan değişikliği döneminde Rehber Öğretmenliği alan değişikliği yaptırılıp göreve başlatılmasını talep etmekteyiz. Bu şekilde yapılan uygulamada birliktelik sağlanacak hem de Rehber Öğretmen açığı kısmen kapatılacaktır.

Bu talebimizi dile getirirken aşağıdaki hususlar talebimizdeki haklılığımızı ortaya koymaktadır.

Eğitim Bilimleri Fakültelerinin lisans düzeyinde mezun veren Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Halk Eğitimi bölümleri 1997 yılında kapatılmış ve 2001 yılında son mezunlarını vermiştir. Kuruluşundan 2004 yılına kadar geçen sürede mezunları Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında yıllara göre Sınıf öğretmenliği, Zihinsel engelliler öğretmenliği, Rehber öğretmenlik branşlarına atanmıştır. Sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eğitim Bilimleri mezunu öğretmenler için alan değişikliği konusunda;

Personel Genel Müdürlüğü 11.09.2003 tarih ve 82731 sayılı yazısıyla Talim ve Terbiye Kuruluna rehber öğretmen açığının nasıl kapatılacağı ile ilgili görüş istemiş ve Eğitim Bilimleri mezunlarının (Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Halk Eğitimi) almış olduğu derslerin yeterli oranında Rehberlik ve Psikoloji alanından olduğunu bildirmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bu yazı üzerine 17.09.2003 tarih ve 10111 sayılı görüş yazısında sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eğitim Bilimleri Fakültesi bölümleri mezunlarının hizmet içi eğitim kursundan geçirilmek kaydıyla rehber öğretmen olarak atanmaların uygun olduğunu bildirmiştir.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 81 il Valiliğine 06.11.2003 tarih ve 107072 sayılı bir yazı yazarak konuyu duyurmuş ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından 2004 yılı içerisinde açılan rehberlik formasyon kurslarını başarı ile tamamlayan Eğitim Bilimleri mezunlarının rehber öğretmenliğe geçişi sağlanmıştı.

Fakat açılan bu rehberlik formasyonu kurslarına ilişkin duyuruların bütün illerde aynı titizlikte yapılmaması (konuya ilişkin açılmış, kazanılmış davalar mevcuttur) eğitim bilimleri mezunu sınıf öğretmenlerinin mağdur olmasına ve alan değiştirememesine neden olmuştur.

2010 yılı içerisinde Hizmetiçi Eğitim Dairesi tarafından dershanede çalışan eğitim bilimleri mezunlarına yönelik açılan 703,704,705,706, 707, 787,788,789 faaliyet nolu rehberlik kurslarından Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolarında çalışan Eğitim Bilimleri mezunu öğretmeni muaf tutmak eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından yapılan 2012 yılı alan değişikliği uygulamasında, sınıf öğretmenlerinin tam uzmanlık gerektiren Zihinsel Engelliler Öğretmenliğine, yetenek ve özel bilgi beceri gerektiren Teknoloji Tasarım Öğretmenliğine herhangi bir pedagoji formasyon istenmeden alan değişikliği yapılmış, diplomalarda bulunan yan alan dikkate alınarak 4 yıllık eğitim sürecinde yılda en fazla 2 saat Beden Eğitimi dersi almış veya alamamış sınıf öğretmenlerine özel sınav ile öğrenci alan ve öğretmen yetiştiren Beden Eğitimi, Resim, Müzik Öğretmenliğine alan değişikliği hakkı verilmiş, yine Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik vb. alanlara geçiş hakkı verilmiş ve öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana alan değişikliği yapılmıştır.

Eğitim bilimlerinin dalları olan Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Eğitim Programları ve Öğretim, Halk Eğitimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi ve Denetleme bölümleriyle yine Eğitim Bilimlerinin alanlarından biri olan Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık bölümünün birçok ortak dersi olduğu bu bölümlerin ders programları incelendiğinde açık ve net olarak görülmekte olup, Kaldı ki birçok Eğitim Bilimleri mezunları zaten hali hazırda Rehber öğretmen olarak çalışmakta ve görevlerini başarıyla sürdürmektedirler.

Bakanlığımız tarafından açıklanan öğretmen açığında en çok açığın Rehber Öğretmenlik branşında olduğunu görülmektedir.

Bu açıktan dolayı yetişmiş hazır donanımlı sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eğitim Bilimleri Fakültesi mezunlarının rehber öğretmenliğe geçişlerinin önü açılmalıdır.

Eğer açık kapatılmak için diğer mezunlardan rehber öğretmenliğe geçiş mümkün kılınacaksa, bilim öncelikle EBF mezunlarını işaret etmektedir.

Daha verimli olacağımıza inandığımız alanda çalışabilmek ve mağduriyetimizin ortadan kaldırılması noktasında halen yürürlükte olan Talim ve Terbiye Kurulu' nun 07/07/2009 ve 80 nolu kararında Rehber Öğretmenliğe kaynak teşkil eden bölümler kısmına ve 2013 yılı alan değişikliği kılavuzuna Rehber Öğretmenliğe alan değişikliği yapacak bölümler kısmına Eğitim Bilimleri Fakültesinin Tüm bölümleri ifadesinin eklenerek çok ciddi düzeyde maddi ve manevi kayıplara sebep olan bu mağduriyetimizi giderecek şekilde yeniden düzenleme yapılması herkesin ortak arzusudur.

Yukarıda belirtilen hususların yeniden gözden geçirilmesini ve bu haklı talebimizin değerlendirilerek 2013 yılı alan değişikliği döneminde Eğitim Bilimleri mezunları olarak Rehber Öğretmenliğe geçişimizin sağlanmasını istiyoruz.

Eğitim Bilimleri Bölümü Mezunları Adına

İsa İNALmebpersoneli.com.tr


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol