Öğretmen Diyarı

PYBS Sonuçları Açıklanıyor (2016 Parasız Yatılılık ve Bursluluk)Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Tarafından 2016 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (2016 PYBS) Sonuçları açıklanır açıklanmaz siz değerli ziyaretçilerimizi mobil telefonlarınızdan bilgilendireceğiz . 2016 PYBS Hakkında görüşlerinizi sınav sonuçları sonrasındaki duygu ve düşüncelerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla ya da forum.kamupersoneli.net adresinden bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

PYBS Tarihi Değişmişti!

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'nın tarihi Değişmişti Bilindiği gibi MEB Tarafından ilk açıklanan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Takvimine göre ilgili sınav 28.05.2016 tarihinde yapılacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla diğer MEB sınavları gerekçe gösterilerek sınav tarihleri değiştirilmiş ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 21 Mayıs 2016 tarihinde yapılmıştı.


 


PYBS Sınavında Kaç Soru soruldu?
2016 PYBS'de öğrencilere 4 seçeneği bulunan 100 soru yöneltildi ve öğrenciler 120 dakika boyunca ilgili soruları çözmek için ter döktü. Sınav tarihi MEB tarafından 1 hafta öne çekilmişti, gerekçe olarak açıköğretim mazeret sınavları gösterilmişti.  Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından tercihler için yapılan açıklamada ; "5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 inci sınıfların PYBS sonuçları 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 11inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri, 01-14 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr ve internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir." denilmişti. 


PYBS Kimler Başvurabilir?

PYBS BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak. 

c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

ç. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme veya daha ağır bir ceza almamış olmak. 

d. Maddî imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin 2015 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2016 Malî Yılı için tespit edilen 7.529,40 TL (yedibinbeşüzyirmidokuz Lira kırk Kuruş)’u geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.). Aile gelirinin tespitinde ailenin 2015 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nde yer alan (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

* Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2015 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge, 

* Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,  Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir. Ayrıca; e. Bursluluk başvurusu için; 

* Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak. 

*Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11 inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak. 

f. Parasız yatılılık başvurusu için; 

*Ortaöğretim kurumlarında sınavsız kayıtları yapılan ve öğrenimlerine devam eden, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinin 11 inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak. 

*Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 11 inci sınıflarında okuyan öğrencilerin tercih edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.

*Meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde 11 inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak. (Bu öğrencilerin dışındaki öğrenciler parasız yatılılık için başvuru yapamayacaklardır.) Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim