Öğretmen Diyarı

Özel öğretim kursları bilim grubunda devam edebilecek
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" (KHK) kapsamında, faaliyette olan özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir bilim grubunda devam edebilecekler.

Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan "çeşitli kurslar" ibaresinden sonra gelmek üzere "özel öğretim kurslarını" ibaresi eklendi.

Bu kapsamda, "özel öğretim kursu, kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği "bir" bilim grubunda eğitim veren kurumları" olarak tanımlandı.

Faaliyet gösteren özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 Ağustos 2017'den itibaren bir bilim grubunda devam edebilecekler. Kurum açma izinleri de buna uygun olarak düzenlenecek ve en geç 4 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanacak. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar ile bilim grubu tanımı Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

- Toplu sınav organizasyonlarına ilişkin düzenleme

KHK ile ayrıca 5580 sayılı Kanun'a bir madde eklendi.

Buna göre, okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamayacak, işletilemeyecek, öğretim programları oluşturulamayacak.

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemeyecek.

- Yurt dışında okul açılış izinleri

KHK ile 17 Haziran 2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun 2'nci maddesinin 3'üncü fıkrası, "Türkiye Maarif Vakfı tarafından örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan ülkelerde, Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının aynı amaçla başka birimler açması veya oluşturması Milli Eğitim Bakanlığının iznine tabidir." şeklinde değiştirildi.

Aynı kanuna eklenen hüküm ile kamu kurumlarında istihdam edilen devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, Türkiye Maarif Vakfının talebi ve kendilerinin isteği üzerine kurumlarınca, en fazla 2 yıl süreyle Türkiye Maarif Vakfında görevlendirilebilecek.

Söz konusu görevlendirmeler, 2 yılın dolmasından sonra gerektiğinde aynı usulle 2'şer yıl süreyle en fazla 3 defa uzatılabilecek. Bu şekilde görevlendirilenler bu görevleri süresince "aylıklı izinli" sayılacaklar.

Bunlara, yurt dışında görev yaptıkları süre için görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9'uncu derecenin 1'inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığını geçmemek üzere Mütevelli Heyetince belirlenecek tutarda Vakıf tarafından ödeme yapılabilecek.

En fazla 2 yıla kadar aylıksız izin verilmek suretiyle Vakıfta görevlendirilebilecek. Bu izin her 2 yılda bir atamaya yetkili amirinin onayı ile memuriyetleri süresince 10 yıla kadar uzatılabilecek.
Anadolu Ajansı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim