Öğretmen Diyarı

Özel Eğitim Özel Eğitim Öğretmenleri Tarafından Sağlanmalı

Milli Eğitim Bakanlığı sınıf öğretmenlerini alan değişikliği yoluyla özel eğitim öğretmeni olarak atamakta ve özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimlerinde niteliği düşürmektedir.

Özel gereksinimli çocuklarımızın öğretmenleri eğitim fakültelerinin dört yıllık özel eğitim lisans programlarından mezun özel eğitim öğretmenleri olmalıdır, başka amaçlarla yetiştirilmiş sınıf öğretmenleri değil;

 

 

Sınıf Öğretmenlerinin ve Branş Öğretmenlerinin Alan Değişikliği Yoluyla Özel Eğitim Öğretmeni Olarak Atanması Hususunda

 

Özel Eğitim Bölümlerinin Bölümü öğrencileri ve özel gereksinimli çocuk aileleri olarak Milli Eğitim Bakanlığının sınıf öğretmenlerini ve branş öğretmenlerini alan değişikliği yoluyla özel eğitim öğretmeni olarak atanmasının doğru olmadığını ve bu uygulamanın durdurulup yapılan atamaların iptalini talep ediyoruz.

Özel eğitim gereksinimi olan çocukların öğretmenlerinin en az dört yıllık özel eğitim lisans programlarından başarılı bir şekilde mezun olmaları gerekmektedir. Dört yıllık özel eğitim lisans programlarında özel gereksinimli çocuklara yönelik tutum ve davranış değişikliği, öğretim yöntem ve stratejileri ve öğretmenlik uygulaması deneyimleri kazanılmaktadır. Özel eğitim öğretmen yeterliliklerinin birkaç ayda 540 saatte verilen eğitimlerle sağlanması mümkün değildir.

 

Ayrıca verilen eğitimin 220 saatlik kısmının uygulamalı olduğu görülmektedir. Eğitimlerin uygulamalı görünen kısmının nasıl gerçekleştirildiği, nasıl değerlendirildiği ve niteliğine ilişkin ise çok ciddi kaygılar bulunmaktadır. Verilmiş olan eğitimlerde görev alan personel ve personelin uzmanlığı konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğu görülmektedir. Eğitimleri tamamlamak için ilgili derslerden sadece 45 puan almanın yeterli olması ve her nasılsa eğitimi alan 6000’e yakın adayın tamamının başarılı olması da oldukça düşündürücüdür. Ve Dört yıllık bir lisans eğitiminde, bir özel eğitim öğretmeninin 2000 saat ders aldığı düşünüldüğünde, hem nitelik açısından çok zayıf hem de kat daha kısa sürede verilen bir eğitimin ne kadar amacına hizmet edeceği önemli bir tartışma konusudur.

 

Ayrıca sınıf ve branş öğretmenlerini alan değişikliği ile özel eğitim öğretmeni yapma uygulaması özel gereksinimli çocukların eğitsel ve sosyal ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır. Nicelik olarak özel gereksinimli çocuklara öğretmen sağlamış olunacak fakat niteliğin hiçbir önemi olmayacaktır. Dolayısıyla özel gereksinimli çocuklara etkili ve nitelikli eğitim sağlanmayarak bu çocuklarımızın hayatlarından yılları çalınmış olacaktır.

 

Bunun yanı sıra, özel eğitim öğretmenlerinin özel olarak yetiştirilmesi gerekliliği yasa ve yönetmeliklerde de yer almaktadır. Özel gereksinimli çocukların eğitilmesi için özel olarak yetiştirilmiş öğretmenlerin istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu durum 06/06/1997 tarih ve 23011 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de özel eğitimin tanımında yer almaktadır: “Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların engel ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim.”

 

Ayrıca özel eğitimi sağlayacak personelin özel olarak yetiştirilmesine dair bilgi 31/05/2006 tarih ve 26184 nolu Resmi Gazete ‘de yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde de özel eğitimin tanımında yer almaktadır: “Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim” 

 

Talim Terbiye Kurulunun bütün kararlarında sınıf öğretmeni ve zihinsel engelli okullarında görev alacak öğretmenlerin mezun olması gereken yüksek öğretim programları ve alanlarının açıkça belirtilmiş olduğu da görülmektedir. Özür grubu atamalarına özgü hazırlanan Talim Terbiye Kurulunun 12 Eylül 2012 tarihli 5510 sayılı mütalaasının bilimsel dayanağı bulunmamaktadır. Sınıf ve branş öğretmenlerinin norm kadro nedeniyle atanamadıkları yere atanması amacıyla yapılan bu değişiklik bilimsellikten uzaktır. Düzenleme, öğretmenin ve eğitim alan bireyin olumsuz etkilenmesine yol açacak olup, ülkemizin taraf olduğu Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'nin eğitimi düzenleyen 24. maddesine, Anayasa ve ulusal hukukumuza uygun düşmemektedir."

 

Sonuç olarak herkesin kendi yetiştirildiği mesleği yapması gerektiğini ve birkaç ayda ve 540 saatlik bir eğitimle hiç kimsenin özel eğitim öğretmeni olamayacağını ifade ediyor ve bu yanlışa derhâl son verilmesini istiyoruz.

 

Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü

 Öğrencileri ve Özel Gereksinimli Çocuk Aileleri

 

***

 

Türkiye'de 13 Üniversitenin Eğitim Fakültelerinde yer alan Özel Eğitim Bölümlerinin Bölüm Başkanları olarak ,

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınıf öğretmenlerini ve branş öğretmenlerini alan değişikliği yoluyla özel eğitim öğretmeni olarak atanmasının doğru olmadığını ve bu uygulamanın durdurulup yapılan atamaların iptalini talep ediyor;

egitimajansi.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol