Öğretmen Diyarı

Özel Eğitim Okullarında Rehberlik Alan Normu Sorunu-LÜTFEN OKUYUNUZ

Aynı binada 3 kademesi olan okullardaki 3 rehber öğretmenden hangisinin kalacağı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41.maddesinin 3.bendinde “Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.” İbaresine rağmen bakanlık bu üç kademesi bulunan okullarda rehberlik normu belirlerken öğrenci sayısı fazla olan kademeye 1 rehberlik normu vermiştir. Bakanlık bu tür okullardaki müdür yardımcılığı için norm kadro belirlerken toplam öğrenci sayısını baz almış fakat rehberlik alan normunu belirlerken de kademelerdeki öğrenci sayısının fazlalığına göre norm vermiştir. Bu durum ilkokul ya da ortaokul kadrosunda olup da kıdemi fazla olan rehberlik alan öğretmenlerini mağdur etmektedir.

Bakanlığın norm kadro birimi ile yapılan görüşmede norm verilirken tek kıstasın öğrenci sayısı olduğu o kademeye norm verilirken o kademe yer alan rehberlik alan öğretmenine norm verilmediği; öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 41.maddesinin 3.bendeki ifadeye dayanarak il milli eğitim müdürlüklerinin o tür okullarda bulunan rehberlik alan öğretmenlerinin en kıdemlisinin okulda norm içerisinde kalması için çalışma yapması gerektiği ifade edilmiştir. İl milli eğitim müdürlükleri ise norm verilen kademedeki rehberlik alan öğretmenlerin norm içerisinde kaldığını böyle bir çalışmanın kendi inisiyatifleri içerisinde olmadığını belirtmektedirler. Bakanlık ile il milli eğitim müdürlükleri arasında yaşanan bu uyuşmazlık ya da görüş alınmaması durumu kıdemli rehberlik alan öğretmenlerini mağdur etmektedir. Bu aşamada bakanlık yeni norm kadro yönetmeliğinde özel eğitim okullarında rehberlik alan normu belirlenirken toplam öğrenci sayısının dikkate alınması ve norm ihdasında üç kademenin birleştirerek tek norm verilmesinin açıkça ifade edilmesi ve bu durumun netleşmesi gerektiği ortadadır. Bu konuyu gündeme getirmenizi; yaşanan bu mağduriyetin ve kargaşanın önüne geçebilmek için yardımlarınızı bekliyoruz.

 

 

 

                   Yaşar DİLBER

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman

                www.turkpdr.com 

                www.bursaturkpdr.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol