Öğretmen Diyarı

OSMANLICA VE ARAPÇA KURSLARINDA EK DERS ÜCRETİ İKİ KATI ÖDENECEK

MEB yönergede daha önceki haliyle gerek örgün eğitim kurumları gerekse yaygın eğitim kurumları tarafından açılan her türlü kurs için ek ders ücretinin iki katı ödenmesine neden olabileceği düşüncesiyle yönergede değişiklik yaparak örgün eğitim müfredatında yer alan derslerle sınırlı olmak üzere diye sınırlamaya gitmiştir.

 

Ancak yönergede örgün eğitim müfredatı derslerle sınırlı olmak üzere şeklinde değişiklik  yapıldığı için beden eğitim, müzik, resim, bilgi ve iletişim teknolojisi olmak üzere, meslek liselerinde meslek dersleri ve imam –hatip liselerinde Arapça ve Kuran Kerim, Osmanlıca derslerinden açılan kurslar ’da müfredat dâhilinde olduğu için iki katı ek ders ücretinden faydalanabilecektir.

 

Yönergenin Değişen Maddelerinin Eski ve Yeni Hali(karşılaştırmalı)

 

MADDE 1- 23.9.2014 tarihli ve 15923718/20/4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kurslan Yönergesinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDENİN ESKİ HALİ 

 

MADDE 2-(1)Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî örgün ve yaygın kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 

MADDENİN YENİ HALİ

 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına devam etmekte olan kursiyerleri. örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılan destekleme ve yetiştirme kurslan ile ilgili usul ve esastan kapsar."

 

MADDE 3- Aynı Yönergenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDENİN ESKİ HALİ

 

d) Kurs: Resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kursları,

 

MADDENİN YENİ HALİ

 

d) Kurs: Resmi örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına devam etmekte olan kursiyerleri. örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kurslan,"

 

MADDE 4- Aynı Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDENİN ESKİ HALİ

 

MADDE 10– (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için açılır.

 

MADDENİN YENİ HALİ

 

MADDE 10-(1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine, resmi örgün eğitim kurumlanndaki öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarındaki kursiyerler için, belirlenen kurs merkezlerinde örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak açılır."

 

MADDE 5- Aynı Yönergenin 20 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır. 

 

Yürülükten kaldırılan 20 . madde 1 fıkrası 

 

MADDE 20 – (1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir.

Ek ders esaslarına 20 maddeyle yapılan atıf kaldırıldığı için yöneticilerin haftalık kaç saat ücret alacağı konusu muallakta kalmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 6 Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yünitür.

 

fatihdinç@kamuexpress.comKaynak:  kamuexpress.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol