Öğretmen Diyarı

Ortaöğretime geçişte ders başına 20 soru

'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş' olarak belirlenen yeni modelde tek Seviye Belirleme Sınavı(SBS) yerine öğrenciler 8. sınıfın her dönem 6dersten birer kez olmak üzere yılda 12 sınavagirecek. 6 temel derste sınavlar test usulü olacak ve öğrencilere sınavlarda 20’şer soru sorulacak.Birinci dönemde yazılılar kasım ayının son haftasında, ikinci dönemdeki sınavlar ise nisan ayının son haftasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, Temel EğitimdenOrtaöğretime Geçiş Sistemi ile ilgili tüm ayrıntılarınyer aldığı bir rapor hazırladı. Rapordayeni sınav sistemi hakkında tüm bilgilere genişçe yer verildiYeniuygulamadaöğrencilerin okullarında girdiği yazılılardan bir tanesi daha denetimli bir şekilde ortak yapılacak. Merkezi ortak sınavlar iki okul gününde yapılacak. Sınavda, o güne kadar işlenen konular yeralacak. Sınav süresi 40 dakika olacak. Merkezi sınavlar, ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları daiçerecek. Her öğrenci sınavlara kendi okullarında girebilecek. Birinci dönemde yazılılar kasım ayının son haftasında, ikinci dönemdeki sınavlar ise nisan ayının son haftasında yapılacak.

DİN KÜLTÜRÜ DERSİ ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRMESİ 5 TEMEL DERSTENYAPILACAK

Merkezi ortak sınavlar2013-2014 eğitim öğretim yılı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ‘temel dersler’ Fen ve TeknolojiMatematikTürkçe, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden yapılacak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayanöğrenciler (2012-2013 eğitim öğretim döneminde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öğrencilerinsayısı 376) bu dersten merkezi değerlendirmede muaf tutulacak. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacak.

Merkezi ortak sınavlar2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8. sınıfta uygulanacak. Yeni uygulamadaSBS’den farklı olarak merkezi ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkanı sağlanacak. Merkezisınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebilecek. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecek. Normal dönemde geçerli olanmazeret şartları, ortak sınavlar için de geçerli olacak. Mazeret sınavları, ortak sınavlarla eşdeğer niteliktefarklı sorularlaöğrencilerin kendi okulları dışında farklı sınav salonlarında yapılacak. Mazeret sınavı bir kere olacak.

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının yüzde 30’u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının yüzde 70’inden oluşacak. 6 ve 7. sınıflarda bütünderslerin notları öğretmen tarafından verilecek. 8. sınıfta, 6 temel dersten 3 yazılısı olanların 2.'si, 2 yazılısıolanların 1.'si merkezi yazılı olarak yapılacak. Geri kalan derslerin yazılılarının tamamı öğretmen tarafından yapılacak. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerininortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecek. 6, 7 ve 8. sınıfların yıl sonu başarıpuanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretimeyerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacak.

PUAN EŞİTLİĞİNDE YIL SONU BAŞARI PUANI VE DEVAMSIZLIK DİKKATE ALINACAK

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecekPuanların eşit olması durumundatercih önceliği, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı yüksekliği, özürsüz devamsız gün sayısının azlığı öncelik sıralamasına göre yerleştirmede esas alınacak. Merkezi ortak sınavlar ülke çapında müfredat uyumunuesas alacak. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin akademiktakvim hazırlayarak okullarla paylaşacakAkademik takvimyazılıya girecek öğrenciler arasında fırsateşitsizliği olmaması için öğretmenlerin müfredatı yetiştirmesi konusunda zorlayıcı olacak. Ayrıca, tümokullarda müfredat birlikteliğinin eşzamanlı uygulanabilmesi için 8. sınıfta temel derslerdeki öğretmenaçıkları mümkün olduğunca giderilecek.

Merkezi değerlendirmeleröğrencilerin normal dönemde girdiği yazılılardan farklı olmayacak. Bu nedenle normal dönemde alınan tedbirlere ek olarak, öğretmenler sınav gözetmeni olarak farklı okullardagörevlendirilecek. Gerektiği durumlarda öğrenciler farklı sınıflara dağıtılacak. Orta vadede sınav salonlarınakamera sistemi kurulacak. Tek okullu olan bölgelerde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenenyetkililer sınavın uygulanmasında görevlendirilecekÖğrenciler için ise il ve ilçe milli eğitimmüdürlüklerince sınav salonları belirlenecek. Kopya işlemi sınav salonunda görevli öğretmenler tarafındantespit edilen öğrencinin sınavı tutanağa bağlanarak geçersiz sayılacak.

KİŞİYE ÖZGÜ KİTAPÇIK UYGULAMASI OLMAYACAK

Merkezi değerlendirme yazılılarındasınav güvenliğine yönelik olarak farklı kitapçık türleri hazırlanacak. İlkaşamada kişiye özgü kitapçık uygulaması olmayacak. Ortak sınav güvenliğine yönelik olarak en az 2farklı kitapçık türü öngörülmekle birlikte ihtiyaca göre daha fazla kitapçık türü de hazırlanacak. Sınavlar ikigünde yapılacak. Bir günde en fazla 3 sınav gerçekleştirilecekSınavın olduğu gün okullar tatil olacak.SınavlarYenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından yapılacak. Öğrencininhangi yabancı dil eğitimini alıyorsa o dilden sınava girecek. Sınavda görev alacak öğretmenlere ek bir ücretverilmeyecekSınav sonrası sorular kamuoyuyla paylaşılacak.

 

Sistemin, orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içermesi planlandığından o dönemde barkot benzerisistemlerle yazılılar değerlendirilecekSınavlarda öğrencilerden harç, sınav ücretibaşvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecek. Öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardanfarklı bir güvenlik tedbiri alınmayacak. Ancak sınava kalemsilgi gibi ihtiyaçlar haricinde cep telefonu,kitapdefter getirilmeyecekÖğrenciler sıralarında tekli oturma düzeninde ortak sınava girecek. Sınavda ikifarklı kitapçık türü uygulanacak ve sınavların yapılacağı sınıflarda 2 öğretmen bulunacağından kopyanınönüne geçilmiş olacak.

Merkezi değerlendirme sınavları için nitelikli ve zengin bir soru havuzu oluşturuldu. Soru havuzuoluşturulması için mevcut soru hazırlama ekipleri çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca, bu soru havuzuhazırlanan modül aracılığıyla öğretmenlerden gelecek sorularla desteklenecekModül aracılığıyla gelensorularalanında uzman kişilerce değerlendirildikten sonra soru havuzuna dahil edilecek. Anadolu liseleri, fen liselerisosyal bilimler liseleri ve özel okullar da dahil olmak üzere sınavla öğrenci alan bütün okullariçin ek bir sınav yapılmayacak.

 
\"Cihan
 
memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim