Öğretmen Diyarı

Okulun ders yükü hesabına sadece okuldaki dersler katılacak

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 17’nci maddesinde; “(1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçemez. ( Bu %5 daha sonra %6 olmuştur) Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır….” hükmüne,

26’ncı maddesinde ise; “Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yükseköğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez…” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Karar’ın tümüne bakıldığında görüleceği üzere, Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere hangi görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders görevi verileceği Karar’ın 26’ncı maddesi dışındaki hükümlerinde düzenlenmiştir.

Karar’ın 26’ncı maddesinde ise; Bakanlığımıza bağlı resmi okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere, özel okullar ve diğer kurumlara bağlı okullar ile yükseköğretim kurumlarında ne şekilde ek ders görevi verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, ilgi (b) Kararın 26’ncı maddesi kapsamında verilecek ek ders görevinin, aynı Kararın 17’nci maddesine göre verilecek ders dışı eğitim çalışmalarından bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu görüş yazısına göre; özel okullar ve diğer kurumlara bağlı okullar ile yükseköğretim kurumlarında girilen dersler (Bir öğretmen için en fazla 10 saate kadar) Ders dışı eğitim çalışması kapsamında ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının hesabında kullanılamayacak. Bu bağlamda okulun ders yükü hesabına sadece okuldaki dersler katılacak.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net - Özel

www.memurlar.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim