Öğretmen Diyarı

Okullarda boş geçen derslere kimler girer?

Eğitim kurumlarında görevli müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının ders ve ek ders saatlerine ilişkin olarak mevzuatlarımızda;

439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında; “Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, müdürlük, müdür başyardımcılığı, eğitim şefliği, müdür yardımcılığı yapan öğretmenler haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları içinde veya muvafakat ettikleri takdirde ihtisasları dışında haftada oniki saate kadar ücretle ek ders ve ekzersiz verilebilir.” hükümleri,

16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5. maddesinde; “Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.” hükümleri,

Yine Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın “Ek ders görevi” başlıklı 6. maddesindeki; “(1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;

a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,

kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümler ışığında; kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları görev yaptıkları eğitim kurumlarının özelliği itibarıyla uygulanması kaçınılmaz olan bazı istisnalar dışında aylıkları karşılığında haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere de 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir.

Bu durum Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27.02.2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinin 2. maddesinde; “a) Alanı “sınıf öğretmenliği” olan bir ilköğretim okulu yöneticisi, Talim ve Terbiye Kurulu'nun ilgili Kararı esas alınarak sınıf öğretmenliği alan öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler ile bütün alan öğretmenlerince aylık karşılığı okutulacak dersleri isteği olup olmadığına bakılmaksızın haftada 6 saat olmak üzere aylık karşılığı okutabilecektir. Bu dersler kendisine ders bütünlüğü dikkate alınarak verilecek ve istemesi hâlinde bu yöneticiye alanında veya alanı dışında olmak üzere haftada 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığında ders görevi verilebilecektir.” şeklinde açıklanmıştır.

Bu açıklamalara göre; Ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir.

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı bu konuda yaşana tereddütleri gidermek için Millî Eğitim Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve 82019 sayılı “Yöneticilerin Aylık Karşılığı Ders görevi” konulu açıklama yazısını yayınlamıştır.

Bu açıklama yazısındaki; “İlköğretim okullarında görevli olup alanı “sınıf öğretmenliği” olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getireceklerdir. Bu şekilde girebilecekleri ders bulunmaması durumunda ise aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere sınıf öğretmeni bulunan 1-5’inci sınıflarda derse girmelerine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan bu yöneticilerden aylık karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini alanları dışındaki dersleri okutmak suretiyle yerine getirmek isteyenlerin, bu alanlarda ders görevi alabilmeleri mümkün olabilecektir.” şeklinde yer alan açıklamalara istinaden İlköğretim okullarında görevli olup alanı “sınıf öğretmenliği” olan yöneticiler, alanları dışında olsa bile boş geçen derslerden 6 saatini maaş karşılığı, 6 saatini de ek ders ücreti karşılığı yerine getirebilirler.

Bu duruma göre okullarda boş geçen derslere; müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları gireceklerdir.

Millî Eğitim Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve 82019 sayılı “Yöneticilerin Aylık Karşılığı Ders görevi” konulu yazısı için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu
Memurlar.Net - Özel


www.memurlar.net


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim