Öğretmen Diyarı

Okullara üzüm dağıtımı programı uygulama esasları

4 Nisan 2015 CUMARTESİ


Resmi Gazete


Sayı : 29316


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2015/7396


Ekli "Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/2/2015 tarihli ve 1924 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 17/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.


OKULLARA KURU ÜZÜM DAĞITIMI PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI


HAKKINDA KARAR


Amaç ve kapsam


MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek Okul Öncesi ve Temel Eğitim Birinci Kademe Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı kapsamında anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe (ilkokul) öğrencilerine Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen kuru meyve tüketim alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla, 2014-2015 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında kuru üzüm dağıtılmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.


(2)Özel öğretim kurumlan (anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve temel eğitim birinci kademe), öğrencilerine Programa eşdeğer kuru üzüm tüketilmesini sağlamaları halinde velilerin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur.


Görev, sorumluluk ve organizasyon


MADDE 2- (1) Programın koordinasyonundan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı


sorumludur.


(2)Kuru üzüm, Türk gıda mevzuatı ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ülke içinde ambalajlı, kuru üzüm üretimi yapan gıda işletmelerinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından temin edilir.


(3)Dağıtılacak kuru üzümlerin üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince yapılır.


(4)Program doğrultusunda dağıtılacak kuru üzümün tedariki ve illere sevkiyatı ile dağıtım takvimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenir.


(5)Dağıtımı yapılacak olan kuru üzüm ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenir.


(6)Program süresince kuru üzümün teslim alınması, depoda muhafazası ve tüketimi ile ilgili kayıtların e-okul sistemine kaydedilmesi, verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.


(7)Program uygulama döneminde öğrencilerin kuru üzüm tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler ile uzun dönemde gelişmelerine ilişkin çalışmaların yapılması, incelenmesi ve sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılmasından Sağlık Bakanlığı sorumludur.


Dağıtım


MADDE 3- (1) İllerde, ilgili Vali Yardımcısı başkanlığında, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulan ve Programın yürütülmesinden sorumlu İl Okul Kuru Üzüm Komisyonu kurulur. Kuru üzümün il içinde sevkiyatı İl Okul Kuru Üzüm Komisyonunun organizasyonunda ve kontrolünde yapılır.


(2)Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda her öğrenciye, bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde haftada 2 gün olmak üzere 25'er gram kuru üzüm dağıtılır.


(3)Aile hekimleri, öğretmenler ve/veya veliler tarafından kuru üzüme karşı duyarlılığı tespit edilen ve kura üzüm tüketimini kabul etmeyen öğrenciler okul yönetimleri tarafından Program dışında tutulur.


(4)Çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi ve benzeri) dağıtımı yapılamayan kuru üzümler, okul idarelerince öncelik veli izni olan diğer kuramlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde değerlendirilir.


Eğitim ve tanıtım


MADDE 4- (1) Program için gerekli eğitim ve tanıtım etkinlikleri ile materyallerinin temini, dağıtımı, yayım ve iletişim faaliyetleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır.


Finansman ve ödemeler


MADDE 5- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, alıma yetkili olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanır.


Teslimat


MADDE 6- (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, hazırlanacak teknik şartname ve mevzuatı doğrultusunda oluşturulacak komisyonlar marifetiyle kuru üzüm tedarikçileriyle yapılacak sözleşme doğrultusunda alım yapılır.


(2) Alımı yapılan kuru üzüm Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca İl Okul Kuru Üzüm Komisyonunun koordinasyonunda okullara teslim edilir.


Denetim ve cezai hükümler


MADDE 7- (1) Ödemelere ilişkin denetimler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimleri tarafından yerine getirilir. Usulsüz iş ve işlemler hakkında ceza kanunlarındaki hükümler uygulanır.


(2) Programın yürütülmesi ile ilgili diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirler, Programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınır.


Yürürlük


MADDE 8- (T) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

\"Memurlar.Net\"

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim