Öğretmen Diyarı

Okullar Hayat Olsun \

Başarılı okul yöneticilerinin zaten yaptıkları birçok işlemi, abartılı formalitelerle projeleştiren MEB'in genelgesine göre mesai dışı zamanlarda halka açılan okulların temizlik ve güvenlik görevlisi belediyelerce karşılanması talimatı verilirken hafta sonu okulu açan yöneticilere sadece iki saat ücret verilecek.

   GENELGE

      2014/2

Okullar Hayat Olsun Projesi, 13 Aralık 2011 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan Protokolle yürürlüğe girmiştir. Projeyle, okulların örgün eğitim dışı zamanlarda fizikî mekânlarının öğrencilere, yetişkinlere, mahalle sakinlerine açılması; okulların öğrenciler, yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi”, eğlenme ve dinlenme faaliyetlerine imkân veren “yaşayan güvenli alanlar” hâline dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmada;

 1.Projenin Bakanlığımızda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,  il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ise hayat boyu öğrenme bölümleri tarafından yürütülmesi,

2.İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin Protokolü imzalayan orman bölge/işletme müdürlükleri/işletme şeflikleri ve büyükşehir/il/ilçe belediyeleri ile sürekli iletişim hâlinde ve iş birliği içinde çalışması,

3.İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin, projenin yürütülmesindeki sorunları büyükşehir/il/ilçe belediyelerinin desteğiyle çözüme kavuşturması,

4.İl millî eğitim müdürlüklerinin İl Proje Yönetim Kurulu toplantılarını ocak, nisan, temmuz ve ekimde, ildeki Protokolü imzalayan tarafların katılımıyla gerçekleştirmesi ve İl Proje Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde İlçe Proje Yürütme Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi ve İlçe Proje Yürütme kurullarından gelen toplantı tutanaklarının İl Proje Yönetim Kurulu toplantısında ilçeler bazında değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarını içeren İl Proje Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının, imza sirküleri ile Ek-1 ve Ek-2 formuyla birlikte toplantı tarihini takiben 15 gün içinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne göndermesi,

5.İl Proje Yönetim Kurulunun, temmuzda gerçekleştirilen toplantıda bir yıllık genel değerlendirme yapması, ilçe millî eğitim müdürlüklerinin teklifi üzerine bir sonraki eğitim öğretim yılında proje okulu olarak hizmet verecek okulları belirlemesi,

6.İl millî eğitim müdürlüklerinin, İl Proje Yönetim Kurulunun temmuzda gerçekleştirdiği toplantıda belirlenen proje okulları listesini, İl Proje Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, imza sirküleri ile Ek-1 ve Ek-2 formuyla birlikte toplantı tarihini takiben 15 gün içinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne göndermesi,

7.Proje okulu müdürlüklerinin, örgün eğitim dışı zamanlarda proje faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak için okulu açık tutmak üzere okullarında projeden sorumlu bir müdür yardımcısını görevlendirmesi, okulda müdür yardımcısı olmaması durumunda, öğretmenler hariç olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (a) bendine göre memur statüsünde görev yapanlardan birini görevlendirmesi,

8.Proje okulu müdürlüklerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8. maddesi 3. fıkrası doğrultusunda, cumartesi ve pazar günleri görevlendirilen, eğitim kurumunun yalnızca bir yöneticisine, yönetim görevi karşılığı olarak anılan günler için 2'şer saat ek ders ücreti ödenmesini sağlaması ya da öğretmenler hariç olmak üzere, proje kapsamında örgün eğitim dışı zamanlarda okulu açık tutmak üzere görevlendirilen müdür yardımcısına/memura günlük 8 saatten fazla çalışması durumunda, Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin 18. maddesinin (d) bendine göre fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin vermesi,

9.Proje okulu müdürlüklerinin, örgün eğitim dışı zamanlarda okul bahçelerini, binalarını ve eklentilerini vatandaşın kullanımına açması; okulun fizikî mekânlarında seminerler, konferanslar, kurslar gibi faaliyetler düzenlemesi,

10.Proje okulu müdürlüklerinin proje kapsamındaki eğitim faaliyetlerini halk eğitimi merkezi iş birliğinde gerçekleştirmesi,

11.Halk eğitimi merkezlerinin eğitim faaliyetine ilişkin bilgileri e-yaygın sisteminde “Kurs Onay/Bilgi İşlemleri” ekranındaki “Kursun Açıldığı Yer” metin kutusuna, önce kurum kodu sonra kurum adı gelecek şekilde (Örnek: 123456- Atatürk İlkokulu) ve “Açıklama” metin kutusuna etkinlikte hangi eğitimin verildiğini işlemesi,

12.İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin Proje kapsamında örgün eğitim dışı zamanlarda gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde öğretmen görevlendirilmesinde, öncelikle Protokolü imzalayan belediyeden insan kaynağı ve bütçeyi sağlamasını istemesi, mümkün olmaması durumunda öğretmen görevlendirmelerinde ve ücret ödemelerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkları Proje Uygulama Protokolünün 12. maddesi işleme konularak, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı doğrultusunda çözüme kavuşturması,

13.İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin Proje kapsamında örgün eğitim dışı zamanlarda temizlik ve güvenlik görevlisi görevlendirilmesinde öncelikle Protokolü imzalayan belediyeden insan kaynağı ve bütçeyi sağlamasını istemesi, mümkün olmaması durumunda temizlik ve güvenlik personeli görevlendirmelerinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların Proje Uygulama Protokolünün 12. maddesi işleme konularak Toplum Yararına Çalışma gibi programlar doğrultusunda görevlendirilen personelle çözmesi,

14.İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin, proje okullarınca proje web sayfasına (http://okullarhayatolsun.meb.gov.tr) girilen tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesi ve güncellenmesini sağlaması,

15.Proje okulu müdürlüklerinin okullarına ait bilgileri, proje kapsamında yapılan tüm etkinlikleri ve haberleri proje web sayfasına girmesi,

16.İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin, müdürlüklerine ait bilgileri, proje kapsamında il/ilçede yapılan tüm etkinlikleri ve haberleri proje web sayfasına girmesi,

17.İlçe millî eğitim müdürlüklerinin, proje okullarının aylık faaliyetlerini sonraki ayın ilk haftasında Ek-3 formu doğrultusunda değerlendirmesi ve değerlendirme sonucu toplam puanını proje web sayfasına girmesi, girilen bilgiler doğrultusunda her ayın ikinci haftası il millî eğitim müdürlüklerinin proje web sayfasındaki başarılı proje okullarını güncellemesi hususlarında gereğini rica ederim.

Nabi AVCI

Millî Eğitim Bakanı

Kaynak: kamuhavadis

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol