Öğretmen Diyarı

Okul'da Dershane Dönemi Başlıyor! Dershane Öğretmenleri Açıkta Mı Kalacak?

Artık Devler Okulları'nda dershanecilik dönemi başlıyor.Okullarda verilecek dershane derslerinin özel dershane fiyatlarıyla aynı olması vatandaşın tepkisine yol açtı.Anadolu liselerinde öğrenim gören çok sayıda öğrenci kaydını alarak, dershane eğitimi veren temel liselere kayıt yaptırdı. Son tarihe 2 aydan az bir süre var ancak bin 600’ün üzerinde dershane sahibi dönüşüm için ruhsat almayı bekliyor. Ayrıca, bakanlık dershanelerde çalışan 55 bin öğretmenin devlete atanacağını vadetmesine rağmen, atamanın 3 bini geçmeyeceğini açıkladı. Dönüşemeyen dershanelerde çalışan binlerce öğretmen işsiz kalacak. 


Uzun zamandır tartışılan dershanelerin kapatılması olayına son nokta konuldu.Artık Devler Okulları'nda dershanecilik dönemi başlıyor.Okullarda verilecek dershane derslerinin özel dershane fiyatlarıyla aynı olması vatandaşın tepkisine yol açtı.Anadolu liselerinde öğrenim gören çok sayıda öğrenci kaydını alarak, dershane eğitimi veren temel liselere kayıt yaptırdı. Son tarihe 2 aydan az bir süre var ancak bin 600’ün üzerinde dershane sahibi dönüşüm için ruhsat almayı bekliyor. Ayrıca, bakanlık dershanelerde çalışan 55 bin öğretmenin devlete atanacağını vadetmesine rağmen, atamanın 3 bini geçmeyeceğini açıkladı. Dönüşemeyen dershanelerde çalışan binlerce öğretmen işsiz kalacak.

 

 Dershanelerin 1 Eylül'de kapatılacak olması devlet okullarını dershaneciliğe soyundurdu.

 

Ankara'daki Anadolu liselerinin okul müdürlerinin dershanelerle anlaşarak üniversiteye hazırlık kursu verecekleri vaadiyle velileri öğrencilerin kayıtlarını almaması için iknaya çalıştıkları öğrenildi.

 

Bu amaçla velilerle toplantı yapan bir Anadolu lisesi yönetimi, özel bir dershaneyle öğrenci başı 3 bin 250 TL karşılığı anlaştıklarını söyledi.

 

ÜCRET DE AYNI

 

Okul yönetiminin velileri “B. dershanesiyle anlaştık. Hafta sonu öğrencilerimize özel dershane hocaları dışarıdan ders verecek. 2 bin 500 TL dershane ücreti, 750 TL de doküman parası alınacak. Çocuklarınızı okuldan almayın” sözleriyle ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. İsmini vermek istemeyen bir veli ise, duruma tepki gösterdi. Veli, “Madem özel dershane devlet lisesinde üniversiteye hazırlık kursu verecek o zaman dershaneleri neden kapattılar? İstedikleri ücret de dershanelerin fiyatıyla aynı” diye konuştu. Veliler ve öğrencilerde üniversiteye nasıl hazırlanacakları konusundaki endişe hakim.

 

KAYDINIZI ALMAYIN!

 

Özellikle Anadolu liselerinde öğrenim gören çok sayıda öğrenci kaydını alarak, dershane eğitimi veren temel liselere kayıt yaptırdı.

 

Çoğu başarılı olan öğrencilerin Anadolu liselerinden ayrılması okul yöneticilerini alternatif arayışlara itti. Lise müdürlerinin, öğretmenleri üniversiteye hazırlık kursunda ücretli öğretmenlik yapması konusunda baskı yaptığı, ancak öğretmenlerin büyük bölümünün teklifi kabul etmediği kaydedildi.

 

ÖZEL DERSHANEYLE ANLAŞTILAR

 

An­ka­ra­’da­ki bir Ana­do­lu li­se­si­nin yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve­li­ler­le top­lan­tı yap­tı­ğı ve ço­cuk­la­rı­nın kay­dı­nı al­ma­ma­la­rı için ik­na­ya ça­lış­tık­la­rı vur­gu­lan­dı. Top­lan­tı­da, özel bir ders­ha­ney­le an­la­şıp okul­da üni­ver­si­te­ye ha­zır­lık kur­su aça­cak­la­rı­nı be­lir­ten okul yö­ne­ti­mi, ders­ha­ne­nin öğ­ren­ci ba­şı 3 bin 250 TL ala­ca­ğı­nı, do­kü­man­la­rın çe­şit­li­li­ği ha­lin­de de ra­ka­mın ar­ta­ca­ğı­nı ifa­de et­ti­ği kay­de­dil­di.  Dev­let oku­lun­da ders­ha­ne eği­ti­mi­ne iliş­kin üc­ret­le­rin de okul ai­le bir­li­ği he­sap­la­rı­na ya­tı­rı­la­ca­ğı vur­gu­lan­dı.

 

DÖNÜŞÜM TAMAMLANMADI

 

Anayasa Mahkemesi, 1 Eylül 2015’te dershaneleri kapatan yasa değişikliğinin iptali talebini yasanın yürürlüğe girmesinden 1 yıl 4 ay sonra gündemine aldı. AYM, yasanın iptali talebini 9 Temmuz Perşembe günü görüşmeye hazırlanırken, dershanelerin temel liseye dönüşümü tamamlanamadı.

 

ÖĞRETMENLER İŞSİZ KALACAK

 Son tarihe 2 aydan az bir süre var ancak bin 600’ün üzerinde dershane sahibi dönüşüm için ruhsat almayı bekliyor. Ayrıca, bakanlık dershanelerde çalışan 55 bin öğretmenin devlete atanacağını vadetmesine rağmen, atamanın 3 bini geçmeyeceğini açıkladı. Dönüşemeyen dershanelerde çalışan binlerce öğretmen işsiz kalacak.

 

Bugün Gazetesi

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim