Öğretmen Diyarı

Okul yöneticilerine Rotasyon Haziran’da başlayacak!

PERSONELMEB NET/ÖZEL HABER
Yeni yayınlanan Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliği okul/kurum yöneticilerinin isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirmelerini takvime bir bağlamış durumda… Zaman hızla geçmektedir. İl milli eğitim müdürlükleri okul yöneticileri için rotasyon çalışmaları hazırlıklarına başladılar. 28 Şubat tarihinde yayınlanan yönetmeliğin, çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler başlığının 14. Maddesinin 3. Bendinde yer değiştirmeler haziran ayında sonuçlandırılır hükmü yer almaktadır. Sekiz yılını dolduran eğitim yöneticileri yer değiştirecektir. Haziran ayında yer değiştirmeler bitmiş olacaktır. Birkaç gün içerisinde zorunlu yer değiştirme duyuruları milli eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde yer alacaktır. Bu hususta bazı illerin çalışmalar yaptığını, duyuru ile ilgili son aşamaya geldiğini biliyoruz.

Bu arada isteğe bağlı yer değiştirmeler ise Ağustos ayında yapılacaktır. Yönetmelik Ağustos ayında atanabilirler hükmünü getirmiştir. Rotasyonda olduğu gibi kesin bir hüküm bulunmamaktadır.

İlk atamalar ile ilgili yönetmelik maddesinde kesin bir takvim olmamasına rağmen Kocaeli MEM in acelesini anlamış değilim. Sınav kazananlar ile ilgili atamanın dönemi belirtilmemiştir. Bu acele niye! Mülakat ile atama yapmanın merakını doğrusu anlamadım. Yönetmelik hükümlerinin yayınlanış sırasına göre böyle bir yol izleniyor, diye düşünüyorum. Önce sınava dayalı atamalar sonra zorunlu atamalar daha sonra isteğe bağlı atamalar ile ilgili hükümler yer almaktadır. Aslında yapılması gereken önce isteğe bağlı yer değiştirmelerdir. Ardından zorunlu yer değiştirmeler yapılmalıdır. Böyle bir sıra mağduriyetleri azaltacaktır.

İl milli eğitim müdürlükleri ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Yer değiştirme yönetmeliğinin revize edileceği konuşuluyor. Resmi bir açıklama yok. Bu durumda zorunlu yer değiştirme hazırlıklarına il müdürlüklerinin başlaması gerekiyor. İllerde münhal yönetici kadrolarının ve sekiz yılını dolduran yöneticilerin tesbit edilip haziran ayı içerisinde atamaların sonuçlandırılması gerekiyor. Bir değişiklik olmaz ise ilk defa yer değiştirme takvim farklı işleyecek. Her atama döneminde önce sınava dayalı yönetici atamaları yapılıyordu. Şimdi zorunlu atamalardan başlanacak!

28 şubat tarihinde yayınlanan yönetmelikte yer alan yer değiştirme ile ilgili hükümler;

Çalışma süresine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 14 –(1) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri, hizmet puanlarının %70’i ile Ek I Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın %30’u alınarak belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre, tercihleri alınarak il içinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla değiştirilir. Tercihte bulunmayan yöneticilerin yer değişiklikleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, boş eğitim kurumlarına kurayla gerçekleştirilir.

(2) Yer değiştirmeye tabi yöneticilerden boş eğitim kurumu kalmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki yer değiştirmede öncelikli olarak gerçekleştirilir.

(3) Yer değiştirmeler, her yıl Haziran ayında sonuçlandırılır.

(4) Yer değiştirmeler, son başvuru tarihi esas alınarak sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlandığı tarihi takip eden ilk yer değiştirme döneminde yapılır.

(5) Yer değiştirmelerde, hizmet süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır. Yöneticilerin aylıksız izin süreleri hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 15 – (1) Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az iki yıl görev yapan yöneticiler, istekleri halinde il içinde belde ve köylerde bulunan eğitim kurumlarına 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen şartı taşımak kaydıyla, her yıl Ağustos ayında atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna birden çok talep olması halinde yer değiştirmeler, 14 üncü maddeye göre belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre yapılır.

Cengiz ŞAHİNmebpersoneli.com.tr


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim