Öğretmen Diyarı

Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine

Norm Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesinde, "Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul vekurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okulve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğüzamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir." hükmü yeralmaktadır.

Okul/kuramların mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılması için, İl MilliEğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 30 Eylül - 25 Ekim 2013 tarihleri arasında MEBBİSmodülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

 

Okul Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri 30/09/2013-04/10/2013
ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 07/10/2013-09/10/2013
il Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 10/10/2013-25/10/2013
Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi 28/10/2013-15/11/2013 Mesai Bitimi

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde; ?okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadroları il milli eğitimmüdürlüklerince belirlenir.? hükmü çerçevesinde bu süre zarfında okul ve kurumlara ait bilgilerin sistemedoğru, tam ve süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolarayapılan atamalarda doğacak hatalardan okul/kurum müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlututulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesidurumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan okul/kurumlar, Bilim Sanat Merkezleri, Halk EğitimMerkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam SanatOkulu Müdürlükleri, Turizm Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik yapmak için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşünü gerektiğinden veri girişineaçılmamıştır.

İl, ilçe, okul/kurum müdürlerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi gereken hususlar:

1 ) Norm bilgileri ekranındaki yöneticinin gireceği ders saati ve norma esas ders saati sütunlarına dersbütünlüğü de dikkate alınarak yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saati norma esas ders saati sütununa işlenecek, buna göre norma esas ders saati ve yöneticinin gireceği ders saati toplanarak toplam derssaati olarak hesaplanacaktır. (Örneğin: Okulun Tarih alanındaki haftalık ders saati toplamının 63 saatolduğu varsayıldığında, yöneticinin gireceği 6 saat ders yükü yöneticinin gireceği ders saati sütununa, norma esas ders saati sütununa ise 57 saat yazılacaktır. Toplam ders saati sütununda 57+6=63 saatolarak hesaplanacak ders yükü toplamının haftalık ders saatini aşmaması gerekmektedir.)

2 ) Görevlendirilen yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saatinin görevlendirildiği okulda gösterilmemesi, Yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati yazılmaması gerekmektedir.

3) Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları (Görme, İşitme, Zihinsel, Ortopedik, Otistik, İşOkulları, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Müdürlükleri), Mesleki ve Teknik Eğitim MerkeziMüdürlükleri (METEM) ve Yatılı Bölge Ortaokullarının bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarınınAnadolu Liseleri dahil olmak üzere öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınacaktır.

4 ) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehber öğretmen ve alan öğretmenlerinin normkadrolarının Yönetmelik değişikliği doğrultusunda tam ve doğru olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırmamerkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

5) Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm Şefi, Atölye Şefi ve Laboratuvar Şefi normkadrosunun verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Başkanlığımızdan yazışmayla ayrıca kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin MilliEğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve LaboratuvarŞefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Modülü'ndeki kurum bilgileriekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması vegörevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması gerekmektedir.

6 ) Norm Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, herkutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen İl, İlçe, okul ve kurummüdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

7 ) Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip onaylanan Norm Kadro TespitÇizelgelerinin çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlüklerince, ilgili okul/kurummüdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

ajanskamu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim