OKUL MÜDÜRLERİNİN DERS DENETİMİ NASIL OLMALIDIR

Günümüzde toplumların küresel ve rekabetçi dünyada ayak kalmasında, ekonomik ve bilimsel gelişmelere uyum sağlamasında eğitim kurumaları kilit rol oynamaktadır.

Eğitimin amacı toplumun ihtiyacını karşılayacak kaliteli insan kaynağı yetiştirmektir. İnsan kaynağının yetiştirilmesindeeğitim yöneticileri ve öğretmenler en önemli unsurlardır.

Öğretmenler öğrencilerin iyi bir eğitim alması için çabalarken okul yöneticileri de öğretmen ve öğrenciye iyi bir eğitim ortamı hazırlamakla görevlidir. Okul müdürlerinin temsil etme, örgütleme, liderlik, yöneticilik, kolaylaştırıcılık, arabuluculuk, iletişim ve denetim gibi görevleri bulunmaktadır. (Kowalski, 2003) 

Türkiye’de yönetim süreçleri genel olarak karar alma, planlama, örgütleme, iletişim, etkileme, koordinasyon ve değerlendirmedir. Eğitim kurumlarında değerlendirme süreci çok önemlidir. Eğitim kurumunun da değerlendirme süreci amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılması, denetlenmesi ve etkinlilerin ne kadar başarılı olup olmadığının belirlemesi amacıyla yapılmaktadır.(Oğuz, Yılmaz,Taşdan, 2007)

MEB Rehberlik Denetim Başkanlığının 2011 yılında yayınladığı ‘’ Öğretmen Denetim Rehberi’’ kitapçığında denetim; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan amaç ve ilkeler doğrultusunda öğretmenlere yüklenen misyonu gerçekleşip gerçekleştirmediklerini süreç içerisinde varsa hedeflerden sapmaları ve zorlukları belirleyerek bunların giderilmesini sağlamak denetimle mümkündür denilmektedir.

Bursalıoğlu(2000) denetimi, kamu yararına davranışı kontrol etme süreci olarak görürken, Başaran(1994) denetimi planlanan örgütsel hedeflerden sapmaları önlemek, örgütün işleyişini izlemek ve düzeltmek amacıyla yerine getirilen bir etkinlik olarak tanımlar.

  Birçok Avrupa ülkesinde okul müdürlerinin öğretmenlerin performanslarına yönelik denetimde iki değerlendirme şekli kullanmaktadırlar. Bunlardan birincisi genel değerlendirme (summative) diğeri ise biçimlendirici (formative) denetim şeklidir.

Türkiye’de, okul müdürleri, öğretmen performansını ölçmeköğretmeni yetiştirmek, öğretimin etkililiğini artırmakve sınıf içindeki öğretimin seviyesi denetlemek üzere her öğretmenin dersini dönemde en az bir kez ziyaret ederek denetim yapmaktadır.Bu denetimlerde okul müdürüinformal olarak, sıradan zamanlarda ve habersiz olaraköğretmenin sınıfına girerek öğretimi denetlemektedir.Tabi ki burada amaç denetlenen öğretmeni hazırlıksız yakalamak değildir. Habersiz ve sıradan zamanlarda yapılan ders denetimlerin amacı; öğretmenleri derse karşı güdülemek, öğretimi izlemek, öğretmenin ihtiyacı olduğu hususları belirlemek, sınıf bağlamında okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerinden haberdar olmaktır. Bu amaçlarla yapılan ders denetimi okul müdürü ile öğretmen arasındaki iletişimin güçlenmesine, okulda güven ortamının gelişmesine, kendisi ile ilgilenilen öğretmenin okul örgütüne olan bağlılığının artmasına ve motivasyonun çoğalmasına yardımcı olmaktadır.

Öğretmen denetimi döngüsel bir işlemdir. Esas amacı öğretimi geliştirmek olan denetimde yedi temel husus dikkate alınır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Ubben et al, 2001, p. 198).

1. Öğretmeni değerlendirmeye yönelik bir “kişisel gelişim planı” hazırlamak,

2. Gözlem için belirli hedefler oluşturmak ve etkinlikleri belirlemek,

3. Gözlem yöntemi, zamanı ve yerine karar vermek,

4. Gözlemi yapmak ve verileri toplamak.

5. Verileri analiz etmek ve dönüt vermek,

6. Toplanan gözlem verilerini yorumlamak,

7. Değerlendirme sonucunu, gösterilen başarıyı rapor halinde yazmak ve daha iyi gelişim için öneriler geliştirmek.

Denetim için standart oluşturmak denetim sistemlerinin en önemli sorunlarından birisidir.Oluşturulan standartların karşılaşılan oldukça fazla sorunlara ve farklı kişiliklere çözüm getirmede yeterli olmadığı görülmektedir. MEB’in Maarif Müfettişleri için oluşturduğu denetim standartlarının bir benzerini okul müdürleri için de oluşturması faydalı olacaktır.

Okul müdürlerinin denetim görevlerini yerine getirmede zorluklarla karşılaştıkları ve yetersiz kaldıkları,ders denetimlerinin genellikle formaliteden ibaret olduğu sıkça yapılan eleştiridir.

Yusuf Yalçınkaya

 

 

www.personelmeb.net

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim