Öğretmen Diyarı

Okul Müdürlerin Rotasyonuna Dair Danıştay'ın İlkesel Kararları

DANIŞTAY 2. DAİRESİ, OKUL MÜDÜRLERİNİN ROTASYONUNA DAİR 7 İLKESEL KARAR YAYINLADI

* Daha önce Anadolu lisesi öğretmenliği yapan ve zorunlu yer değiştirme kapsamında tercihte bulunduğu eğitim kurumları arasında Anadolu liseleri olan davacının, bu tercihlerine Anadolu lisesine atanma niteliğe sahip başvuruda bulunan kişiler arasında tercih ve puan sıralaması yapılmak suretiyle atanabileceği eğitim kurumunun belirlenmesi gerektiği hakkındaki Esas No: 2011/1205, Karar No: 2012/1053 sayılı karar için tıklayınız.

* Daha önce Ticaret Meslek Lisesinde görev yapan davacının tercih sırası ve puan üstünlüğü esasına göre alanı bulunan İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkındaki Esas No: 2011/1868, Karar No: 2012/1044 sayılı karar için tıklayınız.

* Zorunlu yer değiştirmeye esas alınan 5 yıllık çalışma süresinin hesplanmasına yönelik düzenlemeler uyarınca, davacının bir eğitim kurumunun dönüşmesi veya birleşmesi öncesindeki hizmet sürelerinin de 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınması gerektiği hakkındaki Esas No: 2011/2822, Karar No: 2012/2105 sayılı karar için tıklayınız.

* 13.08.2009 günlü, 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte ikinci görev niteliğindeki atamalarda özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamalara yönelik bir düzenlemeye yer verilmediğinden zorunlu yer değiştirme kapsamında yapılan yönetici atamalarında özür durumunun dikkate alınması suretiyle atama yapılmasına olanak bulunmadığı hakkındaki Esas No: 2011/4173, Karar No: 2012/2902 sayılı karar için tıklayınız.

* İlgili Yönetmeliğin 8. maddesinin 1. fıkrasında, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olma şartının arandığı hakkında karşısında, alanı Büro Yönetimi ve Sekreterlik olan yöneticinin işlem tarihi itibariyle atamasının yapıldığı Mesleki Eğitim Merkezi'nde alanının bulunmaması nedeniyle işlem hukuka uyarlık bulunmadığı hakkındaki Esas No: 2011/4924, Karar No: 2012/2901 sayılı karar için tıklayınız.

* Daha önce anadolu lisesi öğretmenliği yapmayan yöneticinin tercih sırası ve puan üstünlüğü esasına göre Anadolu Lisesi Müdürlüğünden aylık karşılığı okutabileceği ders bulunan İlköğretim Okulu Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkındaki Esas No: 2011/6114, Karar No: 2012/4301 sayılı karar için tıklayınız.

* Zorunlu yer değiştirmeye esas alınan 5 yıllık çalışma süresinin hesaplanmasına yönelik düzenlemeler uyarınca, yargı kararıyla önceki okuluna dönen yöneticinin, yargı kararına konu olan atamadan önce geçen süre ile yargı kararıyla aynı okula döndükten sonra geçen hizmet sürelerinin toplanması gerektiği hakkındaki Esas No : 2011/8076, Karar No: 2012/3105 sayılı karar için tıklayınız.

Haber Kaynağı:Memurlar.Net


Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol