Öğretmen Diyarı

Okul Müdürleri Dikkat! Norm Güncelleme İçin Kritik İki Gün

Norm  Kadro Yönetmeliğinin 26. Maddesinde, “Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir. Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” Hükme bağlanmış bulunmaktadır. Norm Kadro Yönetmeliği (tıklayınız) Norm kadro belirlemesindeki uygulamada birliğin sağlanmasına ilişkin gönderilen 27/06/2014 tarih ve 2680232 sayılı yazı(tıklayınız). Yönetmelik ile söz konusu yazının ilgili mercilerce incelenerek iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılına esas eğitim kurumlarının norm kadrolarında  güncelleme yapılmak üzere  İl   Millî Eğitim  Müdürlüklerindeki  MEBBİS yöneticilerine  30 Haziran 2014 tarihinde  MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilmiştir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

 

Eğitim Kurum  Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri

30/06/2014-01/07/2014

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi  Kontrol Tarihleri

02/07/2014-03/07/2014

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi  Kontrol Tarihleri

 04/07/2014-08/07/2014

Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi

09/07/2014-18/07/2014
Mesai Bitimi

 

Yönetmeliğin 24 üncü  maddesinde; “eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir.” hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda  eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları  müdürleri ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumları, Bilim Sanat Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlükleri, Turizm Eğitim Merkezleri ile Olgunlaşma Enstitülerinin norm kadrolarında değişiklik yapılmaması için veri girişine açılmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

A) Eğitim kurumu yöneticilerinin norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi  gereken hususlar:     

1)      Bağımsız anaokullarına rehberlik alanında norm kadro verilmemesi,

2)      Alan bazlı ders yükünün hesabında öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ders saatlerinin  dikkate alınmaması,

3)      Açıköğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim kapsamındaki haftalık ders saatleri, norma esas ders yükü hesabına dahil edilmemesi,

4)      Özel Eğitim kurumlarının norm kadro belirlemesi öğrenci sayısı, şube sayısı ve engel durumu  esas alınarak yapıldığından;  öğrenci sayıları ekranında öğrenci ve şube  sayısı ayrıca kurum bilgileri ekranında da bu

bilgilerin açılımının eksiksiz ve doğru olarak işlenmesi,

5)      Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünün, Tebliğler dergisinde yayımlanan 21/03/2006 tarih ve 24 sayılı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kurul Kararı ile kabul edilen “Uygulama Esasları”(tıklayınız) başlığındaki

açıklamalar doğrultusunda hesaplanması,

6)      Norm bilgileri ekranında yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri belirlenirken, yöneticinin gireceği ders saati yöneticinin gireceği ders saati sütununa, yöneticinin gireceği ders yükü düşüldükten sonra kalan ders saatinin

norma esas ders saati sütununa işlenmesi,

7)      Görevlendirilen yöneticilerde, yöneticinin gireceği ders saatinin görevlendirildiği okulda gösterilmemesi, Yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati yazılmaması,

8)      Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yönetici, rehberlik alanı öğretmeni ve alan bazlı öğretmen norm kadrolarının tam ve doğru olarak belirlenmesi ve rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilmesi,

9)      Norm Kadro Yönetmeliği doğrultusunda; Alan/Bölüm, Atölye  ve Laboratuar Şeflerine  norm kadro  verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan Başkanlığımızdan yazışmayla ayrıca kadro

talep edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge doğrultusunda belirlemesinin yapılarak

Norm Modülü’ndeki kurum bilgileri ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması,

gerekmektedir.

          

 

B)İl/ İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin  norm kadro güncellenmesinde dikkat etmesi  gereken hususlar:  

 

 

  1. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki  ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarının,   tespitinin yapılarak söz konusu kurumların, Norm Modülündeki  Kurum Bilgileri ekranında yeni oluşturulan alanda (müdür normu verilecek  kurum) ile aynı binada faaliyet gösteren öğrenci sayısı en fazla olan kurumun ilişkilendirilmesi,
  2. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki  ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarından yalnızca öğrenci sayısı en fazla olana bir müdür  norm kadrosu verilmesi,
  3. Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumları ile müdür yardımcısı norm kadro sayısı 6 olan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı  norm kadrosu verilmesi,
  4. a)Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere aynı binada farklı kurum kodları ile açılan eğitim kurumlarının müdür yardımcısı  norm kadroları, eğitim kurumlarının öğrenci sayıları birbirinden bağımsız olarak değerlendirilerek ayrı ayrı belirlenmesi,
  5. Aynı bina veya bahçede faklı kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarına verilecek müdür yardımcısı norm kadrosu bu eğitim kurumlarının toplam öğrenci sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Bu eğitim kurumlarına verilecek müdür yardımcısı norm kadrosu müdür norm kadrosu verilen eğitim kurumu ile ilişkilendirilmesi,   
  6. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Eğitim Okulları  ve Yatılı Bölge Ortaokullarının bağımsız olması ve hiçbir şekilde eğitim bölgelerine bağlanmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının öğretmen norm kadro belirlenmesinde eğitim bölgesi dikkate alınması,
  7.  

C)Norm Modülü Kurum Bilgileri ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşayacakları sıkıntıların tamamen İl, İlçe ve eğitim kurumu müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ç)Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip;  Bakanlığımızca onaylanan Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin DYS ortamında gönderildikten sonra çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Millî Eğitim Müdürlüklerince,  ilgili eğitim kurum müdürlüklerine gönderilmesi ve norm kadro tespit onayı cetvellerinin eğitim kurumu  müdürlüklerince saklanması gerekmektedir.  

Kaynak: ajanskamu.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Eğitim ve Ögretim Eğitim ve Ögretim