Öğretmen Diyarı

Okul İdarecilerinin Öngörülen Yeni Ek Dersi

Cumartesi ve Pazar günleri yönetim görevi yapan okul/kurum yöneticilerinden birine, bu günler için 2 saat ek ders ücreti verilmesi, söz konusu günlerde sabahtan akşama kadar yönetim görevini sürdürmek durumunda olan yöneticilerce bu görevin yürütülmesinde isteksizliğe yol açmakta, bu durum da eğitim-öğretim hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır.

Yapılan düzenlemeyle, bu olumsuzluğun giderilerek cumartesi ve Pazar günleri yönetim görevini yürüten yöneticilere, bu günler için (bu kapsamda bir ayda ödenecek ek ders ücreti 16 saati geçmemek üzere) 4’er saat ek ders ücreti ödenmesi öngörülerek yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanmıştır. Yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılan personelin haftalık ek ders saati sayıları artırılarak, maddi haklarında bir ölçüde de olsa iyileştirme sağlanması öngörülmüştür.

 

Yapılan düzenlemeyle:

Daha önce haftada 20 saat ek ders ücretinden yararlandırılan ilkokul ve ortaokul müdürlerinin haftada 25 saat, Daha önce haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılan ilkokul ve ortaokul müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının haftada 20 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları öngörülmüştür. Ayrıca yürürlükteki düzenlemede aynı görevi yürütmelerine rağmen farklı olarak haftada 18 ve 15 saat üzerinden ek ders ücretinden yararlandırılan rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan rehberlik alan öğretmenleri ile özel eğitim alan öğretmenlerinin ek ders ücretleri haftada 18 saat olacak şekilde eşitlenmiştir.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda bilgi teknolojisi sınıflarında görev yapmak üzere atanan öğretmenlerin ek ders ücretlerini ders yılı süresince haftada 18 saat üzerinden ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Bakanlık kadrolarına ilk defa atanacaklar ile görevde yükselme, unvan değişikliği ve benzeri görev değişikliği kapsamında yapılan sınav ve mülakatlarda komisyon üyesi olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere bu görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Pansiyonda kalan öğrenci sayısının 200’den fazla olduğu durumlarda 3 belletici öğretmen yeterli olamamaktadır. Bu nedenle, öğrenci sayısı 200’den fazla olan pansiyonlarda 4 belletici öğretmen görevlendirilmesi gerekmektedir.

Değişiklikle daha önce bir günde en fazla 3 belletici öğretmene yapılabilen ek ders ücreti ödemesinin, bir günde 4 belletici öğretmene yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Yeterli sayıda işletmenin bulunmadığı hallerde, eğitim kurumunda yapılmak durumunda olan işletmelerde meslek eğitiminin programa uygun olarak yürütülebilmesi ve yüzyüze eğitim kapsamında yapıldığından öncelikle aylık karşılığı yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Çeşitli kurum/kuruluş ve sektör temsilcileriyle yapılan mesleki eğitimi geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler hazırlanarak uygulamaya konulmakta, bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeleri mesleki ve teknik eğitim programlarına yansıtmak üzere sektör araştırması, modül yazım programlarının ve modüllerin geri bildirimler doğrultusunda güncellenmesi çalışmaların yürütmek üzere teknik öğretmenler görevlendirilmektedir. Ancak görevlendirilen bu öğretmenler okullarında haftada 27 saat ek ders ücreti alabilmekte iken, görevlendirildiklerinde haftada 18 saat ek ders ücreti alabildiklerinden göreve talip olmamaktadırlar.

Yapılan değişiklikle görevlendirmelerde istenilen verim ve kalitenin yakalanabilmesi için mesleki yeterlikleri açısından üst düzeyde başarılı öğretmenlerin görevlendirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de bu kapsamda görevlendirileceklerin ek ders ücretinin kadrolarının bulunduğu okullardaki emsali öğretmenlerin alabilecekleri ek ders ücretinden az olmaması sağlanmıştır.

Kitap yazma, program geliştirme, modül yazma, modül inceleme, eğitim araç-gereci geliştirme, hazırlama ve inceleme amacıyla görevlendirilen akademisyenlere bu görevleri karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir. Diploma denklik işlemleri ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili kılınanlar tarafından tercümesi yapılmış diplomalar üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle, diploma denklik işlemlerinin sadece yabancı dil dersi öğretmenleri tarafından yürütülmesi çok anlamlı olmamaktadır.

Bu nedenle diploma denklik işlemlerinin diğer alan öğretmenleri tarafından da yapılabilmesi öngörülmektedir. Ayrıca bu konuda görev alanların isteksizliğinin giderilmesi bakımından daha önce beş denklik işlemi için bir saat olarak öngörülen ücret üç denklik işlemi için öngörülmüştür. Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinden danışman öğretmen olarak görevlendirilenlerin fiilen görev yapmaları şartıyla bu görevleri karşılığında haftada 3 saat ek ders ücreti alabilmeleri yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

 

 

Kaynak:Milliegitimhaber.com

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol